www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Iveta Kočí Palkovská

Nadějná politička 2019: Iveta Kočí Palkovská


''Vždy mě zajímala politika, sledovala jsem, jaké plány mají politici s naší republikou, ekonomikou, jak chtějí rozvíjet kulturu, vzdělání dětí, postarat se o své občany v době nemoci, v důchodu, jakou plánují podporu rodin atd. Také jsem vždy ráda pracovala s lidmi a pomáhala. Nejsem z těch, co kritizují doma, a nebo jen o něčem mluví, raději se chci podílet aktivně na změnách ve svém rodném městě tak, aby naše děti tady chtěly vyrůstat a žít, byly tady šťastné a spokojené a byly nejen na sebe, ale také na své město pyšné. Proto jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva.'' Přečtěte si celý rozhovor s Ivetou Kočí Palkovskou.

 

 

Iveta Kočí Palkovská 

  • zastupitelka
  • jednatelka

Jak jste se k politice dostala?

Vždy mě zajímala politika, sledovala jsem, jaké plány mají politici s naší republikou, ekonomikou, jak chtějí rozvíjet kulturu, vzdělání dětí, postarat se o své občany v době nemoci, v důchodu, jakou plánují podporu rodin atd. Také jsem vždy ráda pracovala s lidmi a pomáhala. Nejsem z těch, co kritizují doma, a nebo jen o něčem mluví, raději se chci podílet aktivně na změnách ve svém rodném městě tak, aby naše děti tady chtěly vyrůstat a žít, byly tady šťastné a spokojené a byly nejen na sebe, ale také na své město pyšné. Proto jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V roce 2013 jsem se stala nejprve sympatizantem a pak členem hnutí ANO 2011. Aktivně jsem se zapojovala do tvorby volebního programu pro naše město a také do předvolební kampaně politického hnutí ANO. Po úspěšném zvolení v roce 2014 jsem se stala zastupitelkou, později také členkou rady města, v roce 2018 jsem opět kandidovala a dostala jsem znova důvěru v komunálních volbách, takže jsem opět zastupitelkou. Mám politickou zkušenost také z práce asistentky poslanců. Pracuji také v komisích města a ve výboru kraje.

Co Vás na politické práci baví?

Naplňuje smysluplná práce pro lidi. V politice se setkávám s lidmi i osobnostmi z různých politických stran, ale také profesí a oborů. Baví mě poznávat jejich znalosti a zkušenosti a využívat je v hledání společných cílů a řešení problematiky ve městě. A také mám možnost zapojit se do rozhodování o tom, jak by mělo město fungovat, prosperovat a rozvíjet se. Jsem ráda, když lze společnými silami pomoci tam, kde je to potřeba.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Naše město je velmi hezké, přesto stárne a je potřeba pečovat nejen o občany, ale také o budovy, zeleň, parky, atd. Společně s kolegy v zastupitelstvu se snažíme rekonstruovat dětská hřiště, školy, bytové domy, ale také prosazovat nové projekty, takže vznikají nové relaxační zóny, dětská hřiště, sportoviště, parkoviště a další. Jsem ráda, že i přesto, že se staví a opravuje, tak se daří nakládat hospodárně s rozpočtem. Za období mé práce v politice jsem zorganizovala pro městskou společnost několik ročníků celoměstské akce, jejichž cílem bylo přiblížit občanům každodenní nelehkou práci zaměstnanců, ale také rozšířit povědomí o činnostech a zároveň vytvořit poučně zábavné akce pro rodiny s dětmi. Konkrétních úspěchů bylo více, ale já se nerada chválím a také je to vždy i díky spolupráci a vůli všech, v komunální politice to není nikdy zásluha jen jedince samotného. Spolupráce s ostatními kolegy si vážím a cením.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Věnuji se také aktivně kultuře, zdraví - prevenci civilizačních chorob a respiračních onemocnění. V oblasti kultury jsem členkou výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje a místopředsedkyní kulturní komise našeho města. Chtěla jsem aktivně motivovat děti cvičit na housle tak, aby je to co nejvíce bavilo. Založila jsem neziskovou organizaci na podporu talentovaných dětí, díky které organizuji několik projektů, ve kterých se setkávají a hrají malé děti, žáci s profesionály. Benefiční koncert „Když housle baví“ měl úspěch jak u účinkujících, tak u diváků a zažívá nyní mnoho repríz. Pracuji ale už i na dalším projektu novém, ve kterém se setkají opět děti, žáci a profesionálové, ale také mám v plánu rozšířit ho na mezinárodní spolupráci. Vzniká ale jedinečné koncertní vystoupení, na které se už nejen děti moc těší. Protože příprava a nácvik obrovského tělesa je dost náročná, rozhodli jsme se zorganizovat také letní soustředění, kde budou děti nejen hrát, ale zažijí také relaxaci a zábavu. Díky tomuto projektu i malé děti hrají náročné skladby, tím si zlepšují techniku, účinkují na velkých pódiích, zažívají smysl hraní tím, že rozdávají radost a sklízejí úspěch, utužuje se kolektiv u dětí, které se jinak nepotkávají, neboť každé chodí na jinou školu, každé se učí hře na nástroj u jiného lektora. Jejich radost a štěstí je pak mou velkou odměnou a motivací.

Co se týká zdraví, věnuji se podrobněji farmaceutické botanice a díky tomu také přednáším na témata prevence běžných chorob z nachlazení, viróz, respiračních onemocnění i civilizačních chorob. Nemůžu uzdravit celé město, ale chci se pokusit alespoň pomoci v osvětě. Realizovala jsem také velký víkendový veletrh zdraví, kde se lidé mohli setkat a vyslechnout přednášky lékařů, diskutovat s nimi, workshopy, najít také odbornou literaturu a zakoupit si různé produkty firem zabývajících se zdravotními pomůckami, doplňky apod. Škálu témat i odborných lékařů jsem sestavila dle nejčastějších potíží, které nás v běžném životě trápí.

Snažím se také o nápravu jídelníčků našich dětí, které se stravují ve školních jídelnách. Mnoho z nich nabízí pestrý výběr a opravdu chutné a kvalitní jídlo, jak jsem se přesvědčila, ale někde jsou rezervy. A protože naše děti rostou, vyvíjejí se a k učení potřebují dobrý pitný režim, ale také kvalitní stravu, tak se angažuji i v této oblasti. Ze špatné stravy často dochází k hyperaktivitě, nesoustředění nebo dokonce obezitě a dalším potížím.

Jsem také předsedkyní společenství vlastníků a většina sousedů jsou starší lidé, takže se snažím o to, aby se jim v našem domě lépe bydlelo. Zajistila jsem komplexní rekonstrukci domu a následně služby tak, aby to všem ulehčovalo život. Každým rokem řeším samozřejmě nárazové události, opravy, ale také revize a další záležitosti s tím spojené. Všechno nejde ihned, i když bych si to přála, ale musím jako řádný hospodář také nakládat hospodárně s rozpočtem.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Naše město renovujeme, snažíme se o nové projekty, ale je potřeba také udržet tady doma mladé lidi. Byla bych ráda, kdyby se podařilo naše město zatraktivnit pro mladé lidi, aby bylo hezké, zajímavé, bezpečné a mladí lidé tady měli možnosti nejen zajímavého vzdělání, ale následně uplatnění a také hezkého bydlení. Přála bych si větší podporu pro naše občany, naše podnikatele, příležitosti a možnosti pro ně, aby tady chtěli žít, pracovat, podnikat, zůstávat a zakládat rodiny. Prostě lepší budoucnost pro nás všechny i naše město.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Podle směru a programu, které mi Hnutí ANO nabídlo a nabízí. Také podle předsedy, programu a podle lidí nejen v místní organizaci. Vždycky jsem chodila k volbám a volila ty, kterým jsem chtěla dát svůj hlas proto, aby změnili věci k lepšímu. Pak ale nastal čas, kdy jsem začala volit nejmenší zlo a to byl impuls, kdy jsem si říkala, že musí přijít někdo úplně nový, kdo do politiky i naší republiky změnu dokáže přinést. Předseda hnutí tohle splňuje. A také mí kolegové, jak jsem uvedla, spolupráce je v každém oboru velmi důležitá, stejně tak v politice.

Máte nějaký svůj politický sen?

Bezpečný, zdravý a prosperující stát.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Nemám úplně politický vzor. Mým vzorem byla vždy princezna Diana, pro její upřímnost, odvahu a lidskost.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím, že u nás situace žen obecně stále není snadná. I když je mnoho těch, které se umí prosadit, tak jsou stále i ty, které mají nízké sebevědomí a bojí se prosadit svůj názor, i sebe, přesto, že to myslí dobře. A samozřejmě pořád je to častěji žena, která kromě své profese, zastává také domácnost a výchovu dětí. Jen těžko si může dovolit větší časové vytížení. I proto určitě více zvažuje, zda vstoupit do politiky. Přesto můj názor je takový, že stejně jako v rodině je důležitý vzor matky i otce, tak i pro společnost je prospěšné, když se tato dvě pohlaví v rozhodování vzájemně doplňují. A proto by nejen v politice, ale v každém oboru měly být ženy i muži.

Co je podle Vás politika?

Politika je pro mě profese, obor jako každý jiný. Všude se najdou skvělí špičkoví pracovníci, kompetentní a pracovití. Politika by ale vždy měla sloužit lidem.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!