www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Ingrid Podroužková

Nadějná politička 2019: Ingrid Podroužková


''Mým politickým snem je ukázat lidem, že politika lze dělat bez korupčních afér a být nápomocná při vytváření lepších podmínek pro život s ohledem na nepříznivé podmínky životního prostředí. Což by měl být hlavní bod každého z nás.'' Přečtěte si celý rozhovor se starostkou obce Lipník Indrig Podroužkovou.

 

 

Ingrid Podroužková

  • starostka obce Lipník
  • členka krajské komise Středočeského kraje

Jak jste se k politice dostala?

K politice jsem se dostala díky mému působení na pozici starostky obce. Díky politické příslušnosti jsem získala větší rozhled a možnosti, jak řešit danou problematiku této nelehké a velice zodpovědné funkce.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Komunální politice (starostka) se věnuji již třetí volební období. Na pozici místopředsedkyně okresního výkonného výboru ČSSD Mladá Boleslav působím rovněž 3 volební období. Na pozici členky krajské komise Středočeského kraje působím 4 roky (Bezpečnostní komise). Na pozici členky Sdružení vojensko historických spolků (bývalý vojenský prostor Milovice - Mladá) působím šestým rokem. Jako členka výběrové komise MAS Svatojiřský les působím čtvrtý rok.

Co Vás na politické práci baví?

Široké spektrum činností, problematiky nejen na komunální úrovni, ale i možnost zasahovat do dění a ovlivňovat chod politického života.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Největším úspěchem je rozvoj života v obci a okolí (vybudování inženýrských sítí, koncepce cyklostezek a jejich propojení mezi obcemi). Spolupráce na vytváření programu zavedení branných činností do škol (projekt na obnovu života v bývalém vojenském výcvikovém prostoru - příměstské tábory, zájmová činnost, školící a vzdělávací činnost). Projekt na vybudování komunitního centra pro seniory. Projekt na obnovu a ochranu přírody. Vybudování nových komunikací. Kooperace na projektu začlenění mentálně postižených klientů do běžného života.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Ano. Pedagogický pracovník na střední integrované škole, kde jsem působila jako koordinátor protidrogové problematiky a byla jsem účastníkem vytváření rámcových vzdělávacích programů NÚOV.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Naladit některé politiky na stejnou notu, kdy máme svojí činností pomáhat všem, nikoliv jen sobě.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Podle politické příslušnosti našich občanů a dle svého přesvědčení s programem dané strany.

Máte nějaký svůj politický sen?

Ukázat lidem, že politika lze dělat bez korupčních afér a být nápomocná při vytváření lepších podmínek pro život s ohledem na nepříznivé podmínky životního prostředí. Což by měl být hlavní bod každého z nás.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Margaret Thatcherová.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Muži by měli vnímat, že žena má nezastupitelnou pozici v politice. Ženy mívají mnohdy konstruktivnější pohled a stojí si pevně za svým názorem, i přesto, že mohou působit jako "křehké květinky".

Co je podle Vás politika?

Musíme si uvědomit, že politika v současné době se nedá srovnávat s politickým děním před x lety. Zcela se vytrácí původní idea - svoboda=demokracie. Díky sociálním sítím lidé přestávají mezi sebou komunikovat a to samé se odráží i v politickém dění. Žijeme si v mediálním vakuu, kdy neodlišujeme realitu od skutečnosti. Tomu odpovídá atmosféra ve společnosti.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!