www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Eva Outlá

Nadějná politička 2019: Eva Outlá


''Na politické práci mne baví možnost prosazovat dobré nápady, které jsou k užitku všem, kultivovat veřejný prostor, otevírat témata, která se dotýkají veřejnosti a zapojovat ji do řešení.'' Čtěte celý rozhovor se zastupitelkou města Ústí nad Labem a MO Střekov Evou Outlou.

 

 

Eva Outlá

  • zastupitelka statutárního města Ústí nad Labem a zastupitelka MO Střekov
  • ekonomka

Jak jste se k politice dostala?

Byla to náhoda. Žiji téměř 40 let v Ústí nad Labem a město jsem vnímala poslední dobou jako smutné bez perspektivy a zaujala mě pozvánka na Velkou střekovskou sousedskou besedu, kterou pořádal spolek Váš Střekov v rámci projektu "Budoucnost Střekova je v našich rukou". Tématem byla palčivá témata Střekova - zápach z bývalé Setuzy a ubytovny. Psal se květen 2014. Členové spolku (tehdy to ještě bylo občanské sdružení) pozvali zástupce města, městské policie, charity, neziskových organizací, výrobních společností v areálu bývalé Setuzy. Beseda byla velmi zajímavá a byla jsem ráda, že jsem se mohla jako občan takové besedy zúčastnit, že měl někdo zájem otevřít témata, která nás všechny trápí. Tak jsem se seznámila se svými budoucími kolegy Ing.arch.Jiřím Němečkem a Ing.arch.Janem Hroudou. Když od Jiřího Němečka přišla nabídka zapojit se do práce pro veřejnost na komunální úrovni, neváhala jsem. Jejich postoj, přístup, názor mě velmi oslovil.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jsem zastupitelka statutárního města Ústí nad Labem a zastupitelka městského obvodu Střekov. Minulé volební období jsem byla zastupitelka městského obvodu Střekov a také cca rok a půl starostkou. Nyní jsme v opozici. Pracuji již druhé volební období jako členka finančního výboru zastupitelstva města Ústí nad Labem. Tato problematika je mi velmi blízká.

Co Vás na politické práci baví?

Možnost prosazovat dobré nápady, které jsou k užitku všem, kultivovat veřejný prostor, otevírat témata, která se dotýkají veřejnosti a zapojovat ji do řešení.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Čtyři roky jsou na velké věci málo, byli jsme nováčci, hodně věcí bylo nutné se nejdříve naučit, jak jsem již zmínila, byla jsem ve funkci starostky rok a půl a přišla jsem na úřad, který byl personálně destabilizovaný. Přiléhavější by bylo nazvat moje působení zpočátku spíše jako krizový manažer. Trpělivě jsem zaměstnancům a úředníkům vysvětlovala naše cíle a společně jsme se dostávali přes byrokratické překážky. Jsem zvyklá věci dotahovat do konce, i když jsou obtížné. Vše má zpravidla řešení, jen je nutné najít způsob.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Ve svém občanském zaměstnání jsem příslušníkem bezpečnostního sboru. Respektuji zákony a totéž očekávám od ostatních. Zákonnost se ve sboru moc nedodržovala. Když jsem na ni upozornila, stala jsem se terčem šikany, která vedla až k mému propuštění ze sboru. Propuštění ze služebního poměru bylo protiústavní, což konstatoval Ústavní soud. Aktivní obrana proti nezákonným rozhodnutím dala vzniknout několika judikátům, které nyní pomáhají příslušníkům bezpečnostních sborů. Poslední významným počinem je změna zákona o služebním poměru, kterým se umožňuje příslušníkům bezpečnostních sborů za určitých podmínek podnikat, protože je to ústavou chráněné právo.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Určitě být v koalici, kdy je možné prosazovat program, cíle a vize, pro které jsem byla volena.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Podle osobností, jejich názorů, postojů, cílů a vizí.

Máte nějaký svůj politický sen?

Získat velkou podporu voličů, abychom měli bezproblémovou většinu a mohli plnit program.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Magda Vašáryová, Zuzana Čaputová.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

České politice by rozhodně prospělo více žen. V jejich společnosti si muži nedovolí být příliš agresivní, přítomnost žen je dle mého názoru přínosná v tom, že se asi spíše najde kultivované řešení. Řada žen si však myslí, že na to nemá, omezuje je starost o rodinu. Cesta je bourání stereotypů, větší pomoc mužů v rodině, podpora žen v tom, že budou přesvědčovány, že právě ony jsou ty správné pro politiku.

Co je podle Vás politika?

Nezištná, dobrá správa věcí veřejných, služba veřejnosti.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!