www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Vilemína Svobodová

Nadějná politička 2016: Vilemína Svobodová


"Bez politiky by byl na světě chaoz. Musí být , protože je to diplomacie, tolerance,vytváření podnětných podmínek pro všechny společenské vrstvy a věkové kategorie." Přečtěte si celý rozhovor s Vilemínou Svobodovou.
Vilemína Svobodová

  • členka celostátního výboru Sdružení křesťanských žen, KDU - ČSL
  • důchodkyně

Jak jste se k politice dostala?

Příkladem své maminky, která svým osobním příkladem práce v Československé straně lidové za I. republiky a do své smrti, za II.světové války v ČSČK a v komisích Národního výboru v Třebenicích. Od dětství jsem byla mluvčí a představitel třídy a zůstalo mi to dodnes a to jsem netušila, že již dělám politiku.Pracovala jsem již v minulém režimu v mládežnických organizacích, ČSČK a tělovýchově, ale nikdy jsem nesympatizovala ani nebyla v KSČ.Naopak mi bylo doporučeno jít na jinou školu než pedagogickou, protože chodíme do kostela. To mi dalo podnět, účastnit se dění, tam, kde se dá působit na změny prospěšné pro okolí.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Pominu-li roky v Třebenicích tělovýchovu a ČSČK tak již 40 let pracuji na komunální úrovni v Lounech a 10 roků krajské hlavně pro seniory. V roce 1990 zastupitelka a radní, členka pořádkové komise a životního prostředí - 4 roky.13 roků místopředseda bytové komise, 8 roků členka sociální komise,4 roky předseda komise pro rodinu, 2 roky členka zdravotní komise a v ČSČK 36 roků v různých funkcích. Pracuji doposud v ČČK -předseda revizní komise,předseda komise pro rodinu, členka pracovní skupiny pro seniory - komunitní plánování v sociálních službách ( 3 roky jako členka krajské skupiny) členka zdravotní komise,místopředseda Krajské rady seniorů 7 roků a členka celostátního výboru Sdružení křesťanských žen a 16 let členka výboru MO KDU-ČSL.

Co Vás na politické práci baví?

Práce s lidmi a pro lidi, aby město bylo vstřícné všem věkovým generacím a lidé sem přicházeli místo odcházení. Měnit nebo moci mluvit do zlepšování života v celé republice a pomáhat při realizaci dobrých myšlenek.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za pomoci MO KDU - ČSL založení Senior klubu "Pomoc bližnímu " r. 2003 a tak vytvořit apolitické prostředí pro seniory, které v našem městě nikdy nebylo .¨ V pětiletém působení ve funkci ředitelky domova důchodců se mi podařilo vytvořit domácí prostředí pro seniory a založit tam ovocný sad.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Byla jsem a stále jsem aktivní v mnoha sférách, hlavně pro seniory. Se seniory a přáteli ze Zelená školy v Zethau SRN, jsme se v aktivitě 7 MOSTU setkali s presidentem SRN Ch. Wulfem v Görlitzu r. 2009.Senioři pod mým vedením získali v r. 2014 1 místo jako nejaktivnější klub ústeckého kraje, Vše vykonáváme dobrovolnicky a za tuto činnost jsem získala "Křesadlo", 6x jsme ho navrhla a 3x bylo navrhovaným uděleno. Za další aktivity jsem v roce 2014 se umístila na 2.místě Nejaktivnější senior v ČR - Senzační senioři,kde pracuji jako ambasador. V OS "Za důstojné stáří" v Praze jsem byla místopředseda a již 2 roky předseda

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Moje cíle: aby nárůst důchodů byl v % jako u všech ostatních profesí. Úcta mladých generací ke stáří. Minimalizace dětských domovů - děti zařazeni do rodin (pěstouni). Ovdovělí důchodci měli 50% z důchodu zemřelého a ne 25% jako je to dosud.( Pracující ovdovělí mají 50%).

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Po rozpadu Občanského Fóra v roce 1990 jsem založila s manželem v Lounech Stranu Zelených. Pro nedodržení stanov v parlamentních volbách dalšími členy,jsem tuto stranu opustila, nechtěla jsem jít do Lidové strany, kde byli moji rodiče a SZ měla podobné zaměření. V roce 2000 jsem vstoupila do KDU-ČSL, rodinná anamnéza.

Máte nějaký politický sen?

Presidentka naší republiky, pak bude celá politika vypadat úplně jinak. Pochopení a vstřícnost společnosti pro seniory hlavně finanční. Více aktivních žen v politice a aby byly odměňovány za svou práci stejně jako muži a více pochopení od mužů, pro ženy političky!

A politický vzor?

Karel IV, Anežka Přemyslovna, Marie Tererzie, Masarykova rodina - Alice založení ČSČK, moje maminka, Irena Svobodová, Zuzana Roithová a Michaela Šojdrová.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Situace žen není dobrá na všech úrovních. Řešení - výuka již ve škole. Příprava vytypovaných dívek k sebevědomí, seberealizaci,toleranci, empatii, pokoře a další zapojováním do veřejného života

Co je podle Vás politika?

Bez politiky by byl na světě chaoz. Musí být , protože je to diplomacie, tolerance,vytváření podnětných podmínek pro všechny společenské vrstvy a věkové kategorie.Potlačení korupce a chamtivosti. Zachování selského rozumu a kupeckých počtů .

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!