www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Tatiana Konrádová

Nadějná politička 2016: Tatiana Konrádová


"Politika je vše, co nás každodenně obklopuje - dostupnost a kvalita vzdělání, úroveň poskytované zdravotní péče, kvalita potravin v obchodech, nezávislost a objektivita médií, kvalita životního prostředí atp.", říká radní MČ Praha 5 za Stranu zelených, Tatiana Konrádová.Tatiana Konrádová

  • radní MČ Praha 5, Strana zelených

Jak jste se k politice dostala?

Již během studia na gymnáziu jsem pracovala jako dobrovolnice. Poté během studia na vysoké škole jsem se zapojila do různých kampaní, občanských aktivit a neziskových organizací. Brzy jsem pochopila, že mé možnosti o věcech rozhodovat jsou z pozice občanské aktivistky limitované, proto jsem chtěla na věcech veřejných participovat i politicky.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Zastupitelkou v MČ Praha 5 jsem od voleb v roce 2014. Od října 2015 jsem radní pro oblast bytové politiky, sociálního bydlení a občanské společnosti. Předtím jsem rok působila jako předsedkyně sociálního výboru. Druhým rokem jsem místopředsedkyní bezpečnostní komise. V rámci Strany zelených jsem místopředsedkyní pražských zelených, předsedám odborné sekci na ochranu zvířat a před čtyřmi lety jsem spoluzakládala ženskou frakci Fórum političek.

Co Vás na politické práci baví?

Na práci komunální političky mě baví to, že mám možnost některé věci řešit velmi rychle a úspěšně, obzvlášť v oblasti bytové politiky, kterou mám na radnici na starosti. Nic mě netěší více, než když pomůžu vyřešit problém s bydlením matce samoživitelce s malými dětmi nebo seniorovi z azylového domu.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Změnila jsem způsob komunikace s veřejností. Občané a občanky mi děkují za to, že jsem po dlouhé době zástupkyní radnice, která s nimi otevřeně a intenzivně komunikuje, navrhované změny v bytové politice s nimi projednává a o jejich názor se zajímá. Za úspěšný považuji projekt obědy do škol, který jsme s kolegou zastupitelem připravili a realizovali. Od loňského září tak naše městská část hradí obědy dětem, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci. Podařilo se mi také změnit pravidla přidělování sociálních bytů. Praha 5 je jedinou městskou částí v Praze, kde exekuce nejsou překážkou pro získání sociálního bydlení. Zároveň jsem zřídila funkci koordinátorky bydlení, která se zaměřuje na prevenci ztráty bydlení a vzniku dluhů u našich nájemníků. V rámci Strany zelených jsem spoluzakládala ženskou frakci Fórum političek, kde se nám podařilo uspěšně síťovat členky a příznivkyně Strany zelených, motivovat ženy, aby kandidovaly do různých stranických funkcí a připravit pro političky několik seminářů a kurzů, které jim pomohly zlepšit se v jejich politické činnosti.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Působila jsem či stále působím v mnoha občanských sdruženích - v organizacích, které se věnují ochraně zvířat nebo v mládežnické organizaci Mladí zelení, kde jsem rok působila v jejím vedení. Aktuálně jsem ale kvůli práci na radnici v občanských sdruženích spíše pasivnější.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Jednoduše dělat dobrou politickou práci, tím si získat podporu veřejnosti a jejich opětovnou důvěru a podporu ve volbách.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Hledala jsem politickou stranu, která svým dlouhodobým programem reprezentuje mé politické názory - zodpovědnost vůči životnímu prostředí, sociální spravedlnost, respekt k rozmanitosti, podporu občanské participace. Nemusela jsem hledat dlouho.

Máte nějaký politický sen?

Chci úspěšně realizovat koncepci sociálního bydlení v Praze 5, na které nyní intenzivně pracuji. Vrátit rodiny s dětmi z ubytoven a azylových domů do normálního běžného bydlení, poskytnout byty lidem bez přístřeší, pomoct různým skupinám lidí, kteří jsou diskriminováni na trhu s bydlením a také vyřešit situaci lidí, kteří chtěji bydlet, ale jsou zatížení velkým množstvím exekucí. Menší změny jsem už realizovala, ty zásadní mne teprve čekají.

A politický vzor?

Mým vzorem jsou ženy, které odvahou a zdánlivě malým skutkem dokázaly vyvolat velké společenské změny, např. Rosa Parks. Jsou to ženy, které urputně bojovaly za správnou věc a zlepšily postavení žen ve společnosti, třeba Františka Plamínková. A jsou to také ženy, jejiíž komunitní práce ovlivnila životní prostředí daleko za hranicemi jejich domova, takovou ženou je Wangari Maathai.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Zastoupení žen v politice a ve veřejných funkcích je opravdu velmi nízké. Česká společnost by měla přestat debatovat o tom, zda je žen v politice dostatek či nikoli a zda jejich případný nedostatek je způsoben tím, že ženy o politiku nemají zájem. Mají. Proč by neměly. Ženy ale čelí bariérám, které muži v politice neznají. Česká republika by měla urychleně podpořit kvóty v politických stranách při obsazování stranických funkcí a při sestavování kandidátních listin. Kvóty sice neřeší příčinu nízkého zastoupení žen v politice, ale jsou rychlým, efektivním a levným nástrojem, jak zvýšit politickou participaci.

Co je podle Vás politika?

Politika je vše, co nás každodenně obklopuje - dostupnost a kvalita vzdělání, úroveň poskytované zdravotní péče, kvalita potravin v obchodech, nezávislost a objektivita médií, kvalita životního prostředí atp. Za tím vším je vždy konkrétní politické rozhodnutí. Proto by měl každý na tom, co se ho bytostně týká, participovat. Alespoň tím lístkem vhozeným do volební urny.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání