www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Taťána Malá

Nadějná politička 2016: Taťána Malá


"Politika je místo, které je prošpikováno nejrozličnejšími úmysly, zájmy, nápady, projekty, lidmi a plány, které když se dostanou do správných rukou dokážeme zpracovat tak, aby sloužily lidem a je jen na nás, jaké ruce k té práci pustíme." Seznamte se zastupitelkou Taťánou Malou.

Taťána Malá

  • zastupitelka obce Lelekovice, ANO
  • právnička

Jak jste se k politice dostala?

Už od malička jsem se zajímala o dění kolem sebe a televizní noviny byly jedinou možností, jak oddálit večerní odchod do postele a tak mi záliba ve sledování zpravodajství a čtení novin už zůstala :-). Ale teď vážně. Skutečně o vstupu do politiky jsem začala přemýšlet v roce 2012, kdy se na politické scéně objevilo ANO 2011 a já jsem se rozhodla, že budu své myšlenky a názory realizovat právě tam.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Moje politická práce začala v roce 2013, kdy jsem se stala předsedkyní místní organizace ANO v naší obci a témže roce jsem se stala zastupitelkou. V tom samém roce jsem byla zvolena místopředsedkyní oblastní organizace Brno venkov a v roce 2014 jsem dostala důvěru krajského sněmu a stala se krajskou místopředsedkyní.

Co Vás na politické práci baví?

To, co mě na politice velmi baví, je především intenzivní práce s lidmi, která prakticky stojí za celou politickou prací. Mám ráda lidi a v politice je velmi důležité dobře a hodně komunikovat. Je pro mě velmi zajímavé a přínosné poslouchat rozličné názory lidí na problémy a přemýslet nad jejich stanovisky , návrhy řešení a postoji. Mám velkou radost z každého vyřešeného problému a to je asi největší síla, která mě žene kupředu.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za veliký úspěch považuji, že jsme schopni v zastupitelstvu obce řešit společně a konstruktivně řadu zásadních témat a to bez ohledu na to, kdo je zástupcem té či oné strany a tím se nám daří postupně naplňovat to, co jsme voličům slíbili. Současně mám také radost z toho, že se nám podařilo vybudovat v kraji silnou členskou základnu, která i přes problémy, které se občas vyskytnou, je schopna prosazovat naše myšlenky a postoje a zlepšovat tak kvalitu života obyvatel kraje.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jako právnička a mediátorka velmi často řeším komplikované životní i sociální situace lidí a snažím se jim za pomoci empatie a zkušeností pomoci řešit pro ně nelehké životní osudy. Externě také přednáším na vysoké škole, což je pro mě změna v dosavadní práci. Velmi mě zajímají názory současných studentů na aktuální dění a témata. Kontakt se studenty mi přináší možnost dívat se na věci a situace zase trochu jiným pohledem.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

V dlouhodobém horizontu bych se velmi ráda zasadila o to, aby byly veřejné přostředky vynakládány opravdu řádně a aby s nimi naši představitelé na všech úrovních zacházeli jako s něčím, co je jim svěřeno do správy a za co mají plnou odpovědnost. Současně bych si moc přála, aby se mi podařilo v naší zemi dosáhnout stavu, kdy "pracovat se vyplatí". Z krátkodobého pohledu pracuji na tom, abychom letos uspěli v krajských volbách a abychom se mohli aktivně začít podílet na práci v krajské politice, protože na této úrovni své zástupce ještě nemáme a nesporně je potřebné, abychom propojili fungování krajů a obcí.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

ANO 2011 jsem volila proto, že přišlo jako nabídka změny stávajícho zajetého a místy zkostnatělého systému. Poznala jsem se s několika členy, kteří pro ANO pracovali a došla jsem k názoru, že s podobně smýšlejícími lidmi má smysl se do nelehké politické práce pustit a vzhledem k tomu, že nepatřím mezi ty, co jen mluví a kritizují, skočila jsem rovnýma nohama do práce.

Máte nějaký politický sen?

Mám, ale na jeho prozrazení je ještě dost času :-)

A politický vzor?

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nenapadá mě nikdo, koho bych považovala za svůj politický vzor. Mám vlastní hodnoty a představy o tom, jaký by politik měl být.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Situace žen v politice není obecně úplně jednoduchá. Těch důvodů je celá řada, nicméně si myslím, že se ženy v české politice umí prosadit, ale potřebují k tomu více energie než muži a bez opravdu dobrého rodinného zázemí a podpory nemá žena v politice šanci. Osobně si nemyslím, že řešením situace je zavedení kvót. Pomoci by spíše mohlo motivování žen k tomu, aby se do veřejného života zapojily a také pomoc s přizpůsobením jejich politického a rodinného života.

Co je podle Vás politika?

Politika je místo, které je prošpikováno nejrozličnejšími úmysly, zájmy, nápady, projekty, lidmi a plány, které když se dostanou do správných rukou dokážeme zpracovat tak, aby sloužily lidem a je jen na nás, jaké ruce k té práci pustíme.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen