www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Michaela Matoušková

Nadějná politička 2016: Michaela Matoušková


"Politika je vlastně boj o společenské uspořádání, o prosazování názorů na vedení měst, obcí, krajů nebo státu. V dnešní době se z ní ale vytrácí hájení zájmů lidí, vzniká stranický boj o politický vliv. A právě tento dnešní obraz politiky je třeba začít měnit." Michaela Matoušková, starostka Řečan nad Labem.


Michaela Matoušková

  • starostka obce Řečany nad Labem, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

K politice mě přivedlo studium veřejné správy a regionálního rozvoje a nespokojenost s vedením obce, ve které žiji. Proto jsem zkusila kandidovat do zastupitelstva obce. Následně jsem se s nejvyšším počtem hlasů stala starostkou obce. Následovala kandidatura v krajských volbách.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jako starostka obce působím od roku 2010, tedy druhé volební období.

Co Vás na politické práci baví?

Baví mě podílet se na rozvoji obce, možnost pomoci v důležitých životních situacích, práce s lidmi, vytvářet nové projekty, tvořit budoucí historii...

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Myslím, že největším úspěchem je rozvoj obce, který je od roku 2010 znatelný a hmatetelný a stále se vyvíjející. Jsem velmi ráda za vytvoření kulturních, společenských a sociálních hodnot v obci.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Soukromě působím jako lektorka pro veřejnou správu, poskytuji poradenství obcím a městům, zpracovávám pro obce programy rozvoje na budoucí léta, věnuji se daňové a účetní oblasti v soukromém sektoru. Dále jsem členkou Předsednictva Komory obcí Svazu měst a obcí ČR kde je mou prioritou hájit zájmy obcí a měst.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych své znalosti a zkušenosti zužitkovala ve vyšší politice.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Byla jsem, jsem a budu bez politické příslušnosti. Do krajských voleb kandiduji za starosty a nezávislé, neboť si myslím, že komunální politici znají nejlépe potřeby a starosti občanů. Dle mého názoru by měla politika vycházet "z dola". Bohužel má nezávislost je většinou spíše negativem, neboť politický proud vládnoucích stran je stále velký a nezávislá politička jde vlastně proti tomuto proudu, což je méně pohodlnější, než se k nějakému proudu přidat a nechat se vést.

Máte nějaký politický sen?

Ano, rozšířit vliv nestraníků a lidí znalých potřeb občanů, ve vyšší politice. Aby se prohloubila důvěra lidí ve vedení státu a začala se uklidňovat politická situace. Tento proces půjde pomalu, ale je třeba vytrvat a současnou politiku přiblížit k občanovi.

A politický vzor?

Z mého pohledu se prozatím žádný politický vzor, který by byl tak jedinečný, aby si zasloužil být takto nazván, zatím nenašel, pro mne tedy není.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Podíl žen v politice se postupně zvyšuje a myslím, že je tomu tak dobře. Je mnoho žen, které umí výborně vést nejen firmy, ale i obce a města, proč by tedy nemohly vést i kraje či stát? Pokud žena sama chce, pak je její kandidatura správná. Ženám by měla být tato možnost dána a společnost by tuto možnost měla začít vnímat, vždyť i muž umí být dobrým otcem, partnerem a svou funkci v rodině umí dobře zastoupit. Z mého pohledu si velmi vážím mužů, kteří dokáží převzít péči o rodinu za ženu a doufám, že jejich počet se bude zvyšovat. Dle mého názoru to může mít velmi pozitivní vliv na výchovu dětí a utváření pevných rodinných vazeb a stejně tak na prosperitu firem, obcí, měst, krajů, státu.

Co je podle Vás politika?

Politika je vlastně boj o společenské uspořádání, o prosazování názorů na vedení měst, obcí, krajů nebo státu. V dnešní době se z ní ale vytrácí hájení zájmů lidí, vzniká stranický boj o politický vliv. A právě tento dnešní obraz politiky je třeba začít měnit.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!