www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Martina Benešová

Nadějná politička 2016: Martina Benešová


"Politika je spravování a rozhodování o věcech veřejných ve prospěch co největšího počtu občanů žijících v daném státě." Přečtěte si celý rozhovor se starostkou Žďáru nad Orlicí, Martinou Benešovou.


Martina Benešová

  • starostka obce Žďár nad Orlicí, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

Nebudu asi moc originální, ale dá se říct, že zcela náhodou. Byla jsem oslovena, zda nechci kandidovat do zastupitelstva obce. V té době jsem byla na mateřské dovolené se svým druhým dítětem, proto jsem nabídku brala jako dobrou příležitost jak ovlivnit dění a pokusit se zkvalitnit život v místě, kde žiji a vychovávám své děti. Zároveň patřím k osobám, které neradi jen o věcech mluví a kritizují, ale chtějí být tou hybnou silou, která se přinejmenším pokusí o změnu k lepšímu.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jako starostka obce od roku 2006 - tzn. že letos na podzim to bude 10 let.

Co Vás na politické práci baví?

Je to možná s podivem, ale i po těch letech je to práce s lidmi a pro lidi. Samozřejmě že to není vždy jen "procházka růžovou zahradou", někdy je to tak náročné, že by člověk chtěl žít na opuštěném ostrově :), ale když pocítíte kladnou odezvu, vyjádřenou spokojenost občanů s Vaší prací, vidíte, že Vaším přičiněním se místo kde žijete stává hezčím, upravenějším....to je pocit, který mě nabíjí pro další práci, a to i pro tu "méně vděčnou".

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za téměř deset let práce pro obec je hodně věcí, na které jsem hrdá. Podařilo se opravit mnoho obecních cest, ve velkém se upravovala a vysazovala obecní zeleň, revitalizoval se obecní parčík, vybudovalo se dětské sportoviště a dětské hřiště, budova školy prošla v průběhu minulých let zásadními rekonstrukcemi, rekonstruovala se a v tomto roce se plánuje další rekonstrukce budovy obecního úřadu (vytvořilo se zázemí pro obchod se smíšeným zbožím, využití půdního prostoru za účelem vybudování obřadní - společenské místnosti atd.) Jednoduché v dnešních dnech také není udržet a ufinancovat provoz místní základní a mateřské školy a zajištěním kvalitního personálního obsazení zaměstnanců školy vytvářet jedinečné prostředí malotřídky. A to se nám také daří. Za svůj největší úspěch ale považuji oživení kulturního života v obci, a to pořádáním obecních nebo spolkových akcí, které obec finančně, materiálně či personálně podporuje.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Ano, působím i v občanské sféře - jsem aktivním členem Spolku rodičů a přátel školy Žďár nad Orlicí, jsem členem Divadelního spolku ve Žďáru nad Orlicí, v rámci obecních akcí mám funkci hlavního organizátora a mnohdy i aktéra :).

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Nemám vytyčené konkrétní kariérní cíle. Život někdy přinese příležitost a tu je potřeba uchopit. Rozhodně bych chtěla dál pokračovat v práci ve sféře veřejného života, zda to bude úroveň státní, krajské nebo komunální politiky není pro mě rozhodující. Musím pocit, že to co dělám je správné a užitečné. Bez toho by se mi v noci špatně usínalo a já ráda spím :)

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Nejsem členem politické strany ani hnutí - pokud se tedy nepočítá hnutí na kandidátní listině do komunálních voleb. Toto hnutí vzniklo za účelem možnosti kandidovat ve volbách a sdružuje občany podobného hodnotového smýšlení.

Máte nějaký politický sen?

Není to sen - spíše utopie. Spolupracovat s lidmi - politiky, kteří upřednostňují veřejný zájem před svým vlastním.

A politický vzor?

Je mnoho politiků, kteří mě svou prací zaujali. Ale vždy je symbolizuje rozhodnutí, které je mému smýšlení bližší nebo vzdálenější. Snažím se přebírat zkušenosti od jiných, ale zároveň zůstat věrná svým hodnotám a osobnostním rysům. Proto nemám žádný konkrétní politický vzor.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím, že to není problém situace žen jen v české politice, ale ve všech profesích - zvlášť vedoucích. Postavení žen v české společnosti prochází vývojem a rozhodně je pořád co zlepšovat. Já osobně nejsem zastáncem kvót a jiných "podpůrných" prostředků. Myslím, že dnešní žena se dokáže prosadit i bez těchto opatření. Podle mého mínění není menší zastoupení žen ve vyšší a vysoké politice způsobeno nevraživostí mužů vůči nám ženám, ale spíše neochotou žen obětovat veškerý svůj soukromý život spojený s rolí matky a manželky za pozici ve "vyšší" politice. Pokud má toto žena vyřešeno, myslím, že pro ni není dnes nemožné dosáhnout vysokého politického postu.

Co je podle Vás politika?

Spravování a rozhodování o věcech veřejných ve prospěch co největšího počtu občanů žijících v daném státě.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!