www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Markéta Adamová

Nadějná politička 2016: Markéta Adamová


"Politika je služba svobodnému jedinci. Je o odpovědném přístupu k aktuálním problémům a výzvám, před kterými se nesmějí zavírat oči, ale musí se na ně poukazovat, pravdivě je pojmenovávat a nabízet věcnou cestu k jejich řešení," myslí si poslankyně za TOP 09, Markéra Adamová.Markéta Adamová

  • poslankyně PS PČR, místopředsedkyně TOP 09

Jak jste se k politice dostala?

Už během studií jsem se angažovala ve studentských klubech. Před vstupem do Evropské unie jsem byla aktivní v Klubu mladých Evropanů a účastnila jsem se diskuzí s občany o tom, co může a nemusí členství v Unii Česku přinést. Na vysoké škole jsem se také účastnila dobrovolnických stáží v Česku i zahraničí. Začala jsem si uvědomovat, že kdo chce něco měnit, nesmí jen nečinně přihlížet a čekat, že se věci budou hýbat samy. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také ničemu nepomůže. Proto jsem v roce 2009, kdy se zakládala TOP 09, vstoupila do politiky. Chtěla jsem pomoci zevnitř, byla jsem připravena rozdávat letáky, ale nikdy by mě nenapadlo, že už další rok budu zvolena radní městské části a o další tři roky později poslankyní.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Od roku 2010 působím na komunální úrovni. Do roku 2014 jako radní, nyní jako zastupitelka. V roce 2013 jsem byla zvolena poslankyní PS PČR. Politicky aktivní jsem tedy již více jak pět let..

Co Vás na politické práci baví?

Setkávání s lidmi. Nejsem příznivcem rozhodování o důležitých normách a zákonech od stolu. Často je nám politikům vyčítáno, že žijeme v akváriu, že jsme odtrženi od reality. Tomu se snažím předcházet, a proto se setkávám s občany i odbornou veřejností tvoří významnou část mého denního programu. Pomáhá mi to se racionálněji rozhodovat, ale také mě to posouvá politicky, protože je důležité umět lidem vysvětlit, že politická realita je v mnohém jiná, než jakou ji očekávají.
Ještě když jsem působila jako radní na městské části, tak bylo mou nejmilejší prací pravidelné pořádání příměstských táborů a táborů pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Na městské části jsem se zabývala převážně sociální a grantovou politikou. Podařilo se mi například získat dotace z evropských fondů na projekt, který zavedl do některých škol městské části pedagogické asistenty a logopedy. Připravila a prosadila jsem projekt azylového domu v Prosecké ulici. Zavedla jsem nízkoprahové centrum pro znevýhodněné děti na Palmovce. V poslanecké sněmovně jsem na sociální oblast navázala, zaměřila jsem se ale důkladněji na rodinnou politiku. Snažím se přicházet s návrhy, které pomáhají skloubit rodinný a pracovní život a podporují možnosti maminek, jak se vrátit do zaměstnaní a na změnu se lépe adaptovat. Předložila jsem například návrh, aby na rodičovskou dovolenou mohl místo rodiče nastoupit prarodič a byl přitom podporovaný státem. Začátkem roku jsem také předložila návrh, který upravuje výpočet peněžité pomoci v mateřství. Navrhuji odstranit redukční hranice a odstranit tím diskriminaci, se kterou se ženy s vyššími příjmy při výpočtu mateřské potýkají.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Před vstupem do politiky, i během mého působení v politice jsem se angažovala jako dobrovolnice v ČR i zahraničí. Jsem aktivní členkou Evropské unie žen (konzervativně smýšlející ženský spolek) a TOP týmu, tedy mládežnické organizace, která sympatizuje s TOP 09 a snaží se v mladých lidech vzbudit zájem o politiku. Věnuji se i charitativním činnostem.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

V současné době se soustředím na aktuální volební období, které je nyní ve své polovině. Ráda bych prosadila své návrhy, které se týkají rodinné politiky a podporují work-life ballance. Jsem připravena jednat a podpořit i další rozumné návrhy, které se této oblasti týkají. I ty, které předloží zástupci jiných stran a hnutí. Bude úspěchem nás všech, když se nám společně podaří nastavit systém tak, aby byl přívětivý pro všechny odpovědné rodiny s dětmi.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

K TOP 09 mě táhly konzervativní hodnoty, na kterých je postaven její program. Často slýchám, že solidaritu nabízejí pouze levicové strany, ale to není pravda. TOP 09 dokazuje, že i pravicová, respektive konzervativní strana, může dělat sociální politiku. Odpovědně a zároveň spravedlivě. Je spousta lidí, kteří potřebují pomoc, protože nemají rodiny a nikoho blízkého, kdo by se o ně postaral. V takovém případě by měl pomoci stát. Ale neměl by zastupovat roli rodiny, která by měla umět pomoci jako první. Podpora rodin je pro TOP 09 prioritní. Jsme strana plná úspěšných a pracovitých lidí. Říkáme a děláme věci, o kterých si myslíme, že jsou pro tuto republiku správné. Ne jen ty, které chtějí lidé slyšet. Proto jsem vstoupila do TOP 09 a proto se v ní cítím dobře.

Máte nějaký politický sen?

Můj politický sen je celkem prostý - prosazovat své priority, to by mi plně stačilo. Nesním o žádných postech, protože ty jsou pomíjivé. Důležitější jsou reálné činy.

A politický vzor?

Častá otázka novinářů, kteří se často diví, když zmíním muže. Je to Karel Schwarzenberg, který je pro mne velice inspirativní a to nejen v oblasti lidských práv. Aniž bych chtěla politiky rozlišovat podle pohlaví, mám i jeden ženský vzor a tím je Margaret Thatcher.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Pokud budu vycházet z vlastní zkušenosti, tak jako jedna z nejmladších v Poslanecké sněmovně a navíc žena nevnímám, že by se ke mně někdo choval jinak. Pokud bych si sama dopředu říkala, že mě nebudou ostatní kolegové respektovat kvůli věku či pohlaví, sama na tento argument přistupuji. Nemyslím si, že se ženy v politice neumějí prosadit. Jen možná samy nechtějí, ať už proto, že jim není to prostředí vlastní, anebo to právě již dopředu vzdají, jelikož si myslí, že by je ostatní nerespektovali. A právě proto nejsem podporovatelkou genderových kvót. Protože podle mého otevírají prostředí pro spekulace, jestli se žena ke své funkci dostala kvůli svým schopnostem, nebo kvůli kvótě. V politice je mnoho úspěšných žen, které svůj úspěch nestaví na ničem jiném, než na svých kvalitách a výsledcích. Mnoho politiků by se od političek mohlo učit a jistě to funguje i naopak. Ženy do politiky patří, ale ne na úkor genderových kvót. Pokud se na překážky, které ženy v politice musí překonávat, díváme i velmi prakticky, tak si musíme uvědomit, že skloubit např. poslaneckou funkci s rodinou je náročné pro každou zejména mimopražskou političku. Schůze sněmovny jsou dlouhé, konají se od úterý do pátku a během nich "přespolní" poslanci a poslankyně bydlí v Praze. Žena si logicky nemůže dovolit opustit své děti tak snadno jako muž. Pokud jsou v předškolním věku, tak je možná může brát s sebou, ale pokud chodí do školy, tak to nejde. I proto je v Poslanecké sněmovně méně žen, z čistě praktických důvodů. Pokud jsou, tak jen takové, které už mají velké děti, nebo takové, které mají teprve velmi malé děti. Anebo nemají děti vůbec. Ne každá z nás však chce obětovat kariéře rodinu. Skloubit to je při vší dobré vůli velmi složité.

Co je podle Vás politika?

Politika je služba svobodnému jedinci. Je o odpovědném přístupu k aktuálním problémům a výzvám, před kterými se nesmějí zavírat oči, ale musí se na ně poukazovat, pravdivě je pojmenovávat a nabízet věcnou cestu k jejich řešení.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání