www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Lucie Válová

Nadějná politička 2016: Lucie Válová


"Politika je velmi barevné prostředí a je také řemeslem. Je potřeba se mu učit, což je celoživotní úkol, už to je velká výzva. Již teď, na počátku mého učení vím, že je to řemeslo nesmírně obtížné," říká předsedkyně Mladých sociálních demokratů, Lucie Válová.Lucie Válová

  • předsedkyně spolku Mladí sociální demokraté, ČSSD
  • na MD, předtímvedoucí oddělení politického Kabinetu ministra zahraničních věcí

Jak jste se k politice dostala?

Vždy jsem se zajímala o dění ve svém okolí, ráda jsem ho ovlivňovala, vyjadřovala se k událostem kolem mě a to už od dob základní školy. Pokračovala jsem přes různé studentské kluby a spolky, na vysoké při studiu politologie jsem se začala více zajímat o českou politickou scénu. Od společensky aktivní občanky a voličky sociální demokracie byl už jen krůček k člence ČSSD. Tak jsem jednoho dne zazvonila na zvonek a oni mě vzali.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Do ČSSD jsem vstupovala v roce 2008. Ve volebním období 2010 - 2014 jsem působila v zastupitelstvu hlavního města Prahy, dnes jsem zastupitelkou své městské části. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jako vedoucí oddělení Kabientu ministra zahraničí. V roce 2014 jsem byla zvolena předsedkyní spolku Mladí sociální demokraté, což je sice práce neplacená, nicméně neméně časově náročná. Jsem také předsedkyní Komise rodinné politiky hlavního města Prahy.

Co Vás na politické práci baví?

Politika je velmi barevné prostředí a je také řemeslem. Je potřeba se mu učit, což je celoživotní úkol, už to je velká výzva. Již teď, na počátku mého učení vím, že je to řemeslo nesmírně obtížné, je důležitá velká osobní disciplína, obrovské nasazení, jak psychické, tak časové. Ale politika také přináší ovoce, pokud do ní vstoupíte, můžete a dokážete reálně ovlivňovat a posouvat kupředu věci kolem sebe a to je pak tou největší odměnou za všechnu tu práci.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Jsem hrdá na úspěchy projektů, které se mi daří realizovat z pozice předsedkyně Mladých sociálních demokratů, nejstaršího spolku politické mládeže u nás. Minulý rok jsem navrhla a spustila mentoringový program, který páruje mladé politiky s těmi špičkovými, šlo o první takový program v ČR a v tomto roce pokračuje za velkého zájmu našich členů a členek. Z mé iniciativy byla také založena Asociace mládežnických politických organizací, která sdružuje šest politických mládež.organizací napříč názorovým spektrem. Všechny tyto aktivity směřuji k podpoře a vzdělávání mladých, k jejich aktivizaci, angažovanost, zájmu o dění kolem sebe, protože bez dalších mladých (a schopných) politických nadějí se dále posouvat jako společnost nebudeme.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jistě - mou práci v rámci Mladých sociálních demokratů vnímám spíše jako občanskou aktivitu. Nicméně i před mým politickým angažmá jsem se věnovala nejrůznějšími způsoby občansky aktivnímu životu, přes účast na dobrovolnických charitativních projektech (např. Maroko, kde jsem učila na školách) či projektech, které podporovali inegraci zdravotně postižených, sociální podnikání atp.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Nemám jeden jediný stanovený cíl (spíše dílčí, malé výzvy týkající se místa, kde žiji, tj. regionální politiky, chci i nadále podporovat projekty občanského vzdělávání a angažovanosti, podporovat ženy apod). Nicméně se řídím heslem, že politika není žebřík, ale prolézačka. A možná to mě na ní nejvíc baví.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Byla jsem voličkou sociální demokracie, jelikož mi byl blízký její světonázor i program. Mám silné sociální cítění a navíc jsem progresivní a velmi liberální. Zároveň se mi líbí, že sociální demokracie je nejstarší stranou u nás, má tedy tradici a ze svých hodnot neuhýbá.

Máte nějaký politický sen?

Zvolit první ženu do naší mládežnické organizace je již sen splněný. Myslím, že v ČR jsou i další posty, které na obsazení první ženou teprve čekají :)

A politický vzor?

Nemohu hovořit přímo o vzorech, ale mám ve svém politickém životě na paměti mnoho z toho, co mi kdy řekl nebo naučil Vladimír Špidla. A ráda bych si zašla někdy na čaj s jordánskou královnou Ranjou, což je velmi inspirativní a progresivní žena, za kterou stojí obrovská práce např. na poli podpory vzdělávání žen.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Situace se lepší, o ženách (nejen v politice) ale v rozhodovacích pozicích se hodně mluví, tlak na veřejné mínění je velmi důležitý, posouvá věci kupředu. Stále je ale před námi kus cesty - gender pay gap, chudoba žen v seniorském věku, nedostatečná podpora slaďování, nedostatek míst v mateř.školách, nepružné pracovní úvazky, nedostatečná podpora politických stran tomuto tématu, odpor ke kvotám z některých stran, to vše jsou překážky k vyššímu zastoupení žen ve veřeném životě, kterého jsem zastáncem. Vše toto se musí řešit systémovými změnami, což potřebuje posilování veřejné mínění. Každá můžeme začít sama u sebe - např. přihlášením se do této ankety a upozornit tak, že jsou ženy, které to s politikou myslí opravdu vážně, i když jsou zatím na startovací čáře.

Co je podle Vás politika?

Jedna z cest, jak změnit svět.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!