www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Lenka Kupková

Nadějná politička 2016: Lenka Kupková


"Politika je řízení a spravování veřejných věcí zvolenými zastupiteli tak, aby občané měli pocit, že je o tyto veřejné věci postaráno dobře a že má smysl mít a přinášet nápady, které věci posouvají," říká starostka Pičína, Lenka Kupková.Lenka Kupková

  • starostka obce Pičín, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

Bývalý starosta mě před deseti lety oslovil, zda bych s nezávislými nešla na kandidátku do voleb. Dvě volební období jsem působila v zastupitelstvu, z toho druhé volební období jako místostarostka. Protože jsem podnikala v oblasti dotací, pomáhala jsem obci se žádostmi o dotace a s výběrovými řízeními. V tomto volebním období vykonávám funkci starostky.

Co Vás na politické práci baví?

Baví mě hledat a využívat možnosti, realizovat plány a představy, posouvat věci dopředu. Potěší mě reakce občanů na věci, které děláme. Hezké je slyšet ocenění, že je za námi něco vidět, protože cesta k některým věcem je dost složitá. Jsem ráda i za negativní reakce, protože vidím, že občany dění v obci zajímá a že mají pocit, že do něj mohou zasáhnout a ovlivnit ho. Snažím se dobré nápady občanů realizovat, baví mě, když mají radost z toho, že něco vzniklo na jejich popud. Já v tom vidím jádro politické práce, to že občané cítí zpětnou vazbu a těší je nápady mi sdělovat.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Nevím, jestli se to dá nazvat úspěchem, ale daří se nám postupně realizovat body volebních programů obou kandidátek, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu. Stále je toho ale hodně před námi a rodí se nové nápady a plány. Pro mě je důležité dotahovat věci do konce a uvádět realizované projekty do života. Když za něčím jdu, nerada prohrávám.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Ráda se účastním komunitních akcí v obci, akcí pořádaných místními spolky a sdruženími. Považuji je pro život v obci za velmi důležité a proto je i jako starostka podporuji.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Za důležité považuji, aby fungovaly obyčejné věci, které dělají život klidným a pohodlným – to je moje hlavní ambice. Usiluji o to, aby se v obci příjemně žilo, to znamená aby byla především zajištěna základní infrastruktura, aby byly prostředky na opravy a údržbu místních komunikací, aby fungovala čistička a splašková kanalizace, abychom vystavěli plánované chodníky, aby v obci fungovala a zůstala pošta, obchod a hospoda, aby dobře fungovala a zůstala tu škola, aby svítilo veřejné osvětlení, aby byla v pořádku veřejná zeleň, abychom dobře a účelně hospodařili s odpady, aby byly prostředky na dobudování, opravu a rozšíření sportovišť, aby se obec rozvíjela ke spokojenosti svých občanů, aby bylo dost nadšenců a prostředků pro fungování místních organizací a spolků, dobrovolných hasičů, Sokolů, členů Červeného kříže, ale i dalších zájmových i jiných uskupení, které v obci fungují a podporují komunitní život. Aby byly včas řešené problémy, které v obci vznikají a aby tyto problémy nezatěžovaly občany a neznepříjemňovaly jim život.

Máte nějaký politický sen?

Ráda bych i nadále uplatňovala svoje zkušenosti a možnosti v politické práci. Mám radost z každého pokroku a vážím si obyčejných věcí, když fungují.

A politický vzor?

Líbí se mi práce paní Jany Vildumetzové, náměstkyně ministra vnitra. Umí pohotově reagovat, komunikuje se starosty, nabízí pomoc, zajímá se o problémy. Jinak mým velkým vzorem je můj tatínek. Nebyl politik, ale měl to v hlavě srovnané, jasně rozeznával dobro a zlo, do konce života pracoval a učil se nové věci. Měl odvahu, uměl se prosazovat, nestyděl se zeptat, uměl ocenit a pochválit. Často si vzpomenu, co mi říkal a dodnes jsou pro mne jeho rady a názory důležité.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Nevím, jestli je problém, na který naráží tato otázka, správně pojmenován. Já především úplně nesdílím názor, že ženy jsou v politice a veřejném životě opomíjeny nebo na ně není brán zřetel, ani to tak necítím. Na celostátních i krajských setkáních starostů mi připadá, že kolem sebe vidím starostky i starosty. Nesrovnávám počty žen a mužů ve funkcích a ve společenské angažovanosti. Považuji tradiční roli žen, matek a manželek za důležitou pro děti, pro rodinu a pro společnost. Myslím si, že význam rodiny pro zdárný a klidný vývoj dětí je důležitý a nenahraditelný. Odráží se v psychické stabilitě těchto dětí v dospělosti. Rozumím tomu, že je v životě žen období, kdy ženy společenskou a pracovní angažovanost zvládají velmi těžko a jen s vypětí všech sil a s významnou pomocí okolí. Když děti odrostou, vytváří se pro ně nový prostor, který aktivní a schopné, mateřstvím zocelené ženy rychle využívají, snaží se prosadit a prosazují se. Myslím, že víc než poměr zastoupení mužů a žen je důležité to, jak ve funkci ten který člověk obstojí a co vše jí chce a může dát. Určitě je potřebné, aby ženy měly vliv na chod naší společnosti, ženy jsou trochu jinak nastavené, spojují jinak věci a jinak je vidí, ale pro ženu je určitě mnohem těžší dělit svojí pozornost mezi děti a rodinu a veřejnou funkci. Myslím si ale, že ženy, které se do komunální politiky dají, mají stejné šance a jsou přinejmenším stejně úspěšné jako jejich mužské protějšky.

Co je podle Vás politika?

Politika je řízení a spravování veřejných věcí zvolenými zastupiteli tak, aby občané měli pocit, že je o tyto veřejné věci postaráno dobře a že má smysl mít a přinášet nápady, které věci posouvají. Je to motivace veřejnosti, aby se o tyto veřejné věci zajímala. Je to interakce veřejnosti a volených zastupitelů.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!