www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Lenka Fialová

Nadějná politička 2016: Lenka Fialová


"Nechá-li se volič utáhnout na sladké koblize nebo levném sloganu či se nezajímá a volit vůbec nejde, nesmí se divit, jak se ta naše zemička vyvíjí. Je zvláštní, že lidé - daňoví poplatníci, tak málo času věnují pozornosti výběru svého zástupce - budoucího politika či političky," říká zastupitelka Hradce Králové, Lenka Fialová.Lenka Fialová

  • zastupitelka Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, asistentka poslankyně Soni Markové, nezávislá kandidující za KSČM
  • asistentka poslankyně Soni Markové

Jak jste se k politice dostala?

Oslovila mě paní poslankyně Soňa Marková, která po volbách v roce 2002 do Poslanecké sněmovny PČR hledala asistentku.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Ve volebním období 2002 - 2006 jsem byla zastupitelkou obce Opatovice nad Labem, od roku 2010 až dosud působím jako zastupitelka města Hradec Králové a místopředsedkyně Kontrolního výboru zastupitelstva města a od roku 2012 jsem i zastupitelkou Královéhradeckého kraje

Co Vás na politické práci baví?

Díky práci asistentky a zastupitelky poznávám mnoho zajímavých lidí, kteří mě dokáží svými vlastnostmi a vědomostmi obohatit, ale i ponaučit. Ne vždy se totiž setkávám v politice s lidmi, kterým jde o "blaho" na konci řešeného problému. Čím déle se pohybuji mezi politiky a političkami, tím více si vážím vlastností jako je spolehlivost, serióznost, ochota spolupracovat, skromnost, optimismus, kolegialita, poctivost.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Úvodem výčtu "úspěchů" musím konstatovat a současně poděkovat všem přátelům a přítelkyním, kolegům a kolegyním, bez kterých bych žádné úspěchy nemohla prezentovat. K práci v politice je vždy potřeba tým lidí, který táhne za jeden provaz, přičemž každý jednotlivec je potřebný. Za úspěch považuji každou pomoc či prosazený dobrý záměr. Za úspěch s dopadem na veřejnost mohu jmenovat: Referendum proti výstavbě spalovny v Opatovicích nad Labem, které poukázalo na nesmyslný požadavek vystavět technologicky zastaralou spalovnu a skončilo přijetím požadavků petentů v zastupitelstvu obce. Osmitisícová petice občanů poukazující na nevýhodně sepsanou smlouvu na 30 let ve městě Hradec Králové. Špatně nastavený systém parkování, kde výhody šly za provozovatelem. ÚOHS zakázku prověřil a udělil městu Hradec Králové vysokou pokutu.
Pomoc lidem při prodeji domů a bytů, které se poprvé ve městě prodávali tržně. Do těchto bytů město léta neinvestovalo žádné finanční prostředky, nicméně cena bytů technický stav domů mnoho nezohledňovala. Nakonec se podařilo yyjednat u vedení města pro nájemníky 30% sleva a příspěvek do fondu oprav na případné rekonstrukce. Pomoc při záchraně a obnově přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové, která je svojí rozlohou, faunou a flórou naprosto jedinečná.
A jelikož by měla být práce i zábavná, zorganizovali jsme ve spolupráci s paní poslankyní Markovou dvě velké soutěže. První byla určena pro děti ZŠ podporující výrobky označené známkou Klasa. Soutěž spočívala ve výrobě čehokoliv z obalů výrobků označených Klasou. Přihlásilo se 11 škol z celého Královéhradeckého kraje a zapojeni do soutěže byli jako sponzoři skoro všichni krajští výrobci potravin splňující a nesoucí si na svém výrobku známku Klasa. Druhá soutěž pod názvem Laskomina byla ve spolupráci s ČSŽ a LKŽ. Smyslem bylo zapojit babičky do pečení se svými dětmi. Proběhly nejdříve kola v obcích a městských částech, následně krajské. Ochutnali jsme mnoho sladkostí, přibrali nějaké to kilo. Ze soutěže byla vydána kuchařka.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Samozřejmě, bez těchto aktivit by člověk neměl přátelé. Copak by byl život bez přátel? 35 let jsem součástí pejskařské rodiny, kynologie je můj celoživotní koníček, spolupracuji s ochránci přírody, Českým svazem žen, Spolkem pro Opatovice a Pohřebačku, Levicovými kluby žen. Snažím se vyslechnout spoluobčany, kteří "bojují" za svojí lokalitu pomocí petic, spolupracuji se spolky. Všechna tato setkání ukazují, že všude žijí spoluobčané, kterým není lhostejné, jak se život kolem nich vyvíjí. No a pokud máme stejnou krevní skupinu, vznikají mnohdy z těchto náhodných setkání letitá přátelství.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Odpovím na otázku Čeho bych chtěla v politice dosáhnout. "Ještě" vynechávám, neboť práci zastupitelky považuji za službu pro občany, která nikdy nekončí. Ráda bych docílila v politice toho, aby nás ženy, mužská část brala jako rovnocenné partnery nosící sukně. Jako ženy asi určitě myslíme trochu jinak než muži, ale výsledek dokážeme udělat stejný. Dojdeme možná jinou cestou ke stejnému závěru. Ta cesta není však o nic horší ani lepší než ta mužská. Jsem přesvědčená, že je to běh na dlouhou trať, ale vím, že v politice jsou již první vlaštovky v podobě mužů, kteří se ženami političkami dovedou komunikovat, zajímá je náš názor a chvílemi i poslouchají co a jak říkáme a děláme.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

To přišlo tak nějak automaticky. Byla jsem vychovaná v komunistické rodině. Celé své dětství jsem viděla, jak rodiče pomáhají, spolupracují, jak jsou aktivní pro své okolí. Vyrůstala jsem a nasávala, že jeden sám nic nezmůže, že pomoci sousedovi je samozřejmost, že nemám dělat druhým to, co nechci aby se dělo mě, že si za peníze oblibu u spolužáků nekoupím, že základem státu je rodina a že štěstí nespočívá v miliónech na kontě. A protože jsem měla krásné a na zážitky bohaté dětství a dospívání, nemám sebemenší důvod nadávat či kritizovat na socialistický způsob života. Stojím si za tím, že všechno je o lidech a v lidech. Žádný politický systém nebyl a nebude dokonalý, neboť o tom, jak bude vypadat rozhodují lidé se svými kladnými a zápornými vlastnostmi.

Máte nějaký politický sen?

Moc bych si přála, aby se vrátil na politickou scénu při rozhodování zdravý selský rozum a aby byl na prvním místě vždy občan této republiky.

A politický vzor?

Nemám. Nikdy jsem se v nikom neshlížela, ani jsem nikdy nechtěla být nikomu podobná. Ráda bych si zachoval své já.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Narážíte v této otázce na kvóty zastoupení žen v politice? Patřím k těm, které s kvótami nesouhlasí. Myslím si, že kvóty mnoho nevyřeší. Začnou-li se ženy povinně tlačit do politiky, přestane to splňovat účel. Domnívám se, že jak muži, tak ženy by měli vstupovat do politiky z přesvědčení, že chtějí udělat něco dobrého a přínosného pro lidičky žijící v této zemi, že chtějí posunout příčku nejen slušnosti a serióznosti v politice výše, měli by mít vizi a alespoň částečně povědomí o této práci. Když něco v životě děláme z povinnosti nebo jen pro peníze, většinou to nedopadne pro naše okolí dobře.

Co je podle Vás politika?

Politika je rodu ženského a je to mnohoznačný pojem označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí. O tom, jací lidé budou v politice zastoupeni, rozhodují voliči. Volič má plné právo se rozhodnout a zvolit si do pozic nejvyšších (ať je to obec, město, parlament) osoby, které zná nebo jim věří. Nechá-li se volič utáhnout na sladké koblize nebo levném sloganu či se nezajímá a volit vůbec nejde, nesmí se divit, jak se ta naše zemička vyvíjí. Je zvláštní, že lidé - daňoví poplatníci, tak málo času věnují pozornosti výběru svého zástupce - budoucího politika či političky, kteří v konečném důsledku rozhodují o jejich tak pracně vydělaných a odvedených penězích.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!