www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Jana Pohludková

Nadějná politička 2016: Jana Pohludková


"Politika je proces společenského uspořádání, které je v demokratické společnosti na bázi výsledků volebních hlasů občanů. O stavu společnosti rozhodují svými hlasy voliči za politické strany, hnutí, sdružení a jiné zájmové skupiny. V rámci politiky dochází ke střetávání zájmů politických stran a názorů." Starostka Horních Bludovic, Jana Pohludková.

Jana Pohludková

  • starostka Horní Bludovice, KSČM

Jak jste se k politice dostala?

Pracovala jsem ve funkci matrikářky na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a měla jsem možnost sledovat osudy občanů obce a poznávala rozličné charakterové vlastnosti občanů. Po takto získaných životních zkušenostech mne problematika sociální a rozvoje obce zajímala. Dostala jsem nabídku ke vstupu do ZO KSČM v obci a tuto nabídku jsem přijala. Od roku 2010 jsem se stala členkou strany a mou snahou je nebýt pouhým členem, ale být aktivní a prospěšná.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Svoji politickou dráhu v KSČM jsem zahájila roku 2010 a před tímto obdobím jsem byla její příznivec. Od tohoto období vykonávám tyto funkce: starostka obce Horní Bludovice -doposud, druhé volební období 1.členka KSČM od roku 2010 2.zastupitelka Moravskoslezského kraje za KSČM a jsem členkou komise pro rozvoj MS kraje a cestovní ruch a místopředsedkyní komise investiční 3.jsem členkou komise žen při ÚV KSČM

Co Vás na politické práci baví?

Komunikace s občany a možnost napomáhat občanům a podílet se na rozvoji obce a společnosti.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

1.Volba starostky obce Horní Bludovice do mého prvního volebního období a následně obhajoba pozice starostky obce ve druhém volebním období 2.Získání mandátu zastupitelky Moravskoslezského kraje za KSČM ve volbách do Krajského zastupitelstva MS kraje. Výsledky práce: aktivní členka v ZO KSČM a na úrovni zastupitelky MS kraje členka komisí a komise žen.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jako starostka obce se podílím na práci komisí při obecním úřadě a Krajském úřadě, kde jsem získala mandát zastupitelky. V profesní oblasti se podílím na celkové revitalizaci obce.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Chtěla bych obhájit post starostky obce a zastupitelky Moravskoslezského kraje a být přínosem pro naši obec, náš kraj a společnost.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Volební stranu sleduji dlouhodobě a o vstupu do této politické strany mne přesvědčila náplň jejich volebního programu a levicové myšlení.

Máte nějaký svůj politický sen?

Politický sen žádný nemám, poněvadž mým jediným cílem je být prospěšná společnosti a plnit úkoly, které jsem svým voličům a občanům slibovala a preferovala ve volebním programu naší strany.

Máte politický vzor?

Mým vzorem jsou lidé, kteří se řídí vysokými morálními a charakterovými vlastnostmi a jsou pro svoji obec, kraj a společnost přínosem. Současně respektuji lidmi s většími životními zkušenostmi a znalostmi.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Každý občan, který splňuje podmínky, má možnost vstoupit do aktivní činnosti v komunální politice, včetně žen. Je otázkou vlastního rozhodnutí každého z nás, zda tuto možnost využije či ne. Domnívám se, že ženy mají na některé oblasti jiný názor. Důležité je, aby tyto názory měly logické opodstatnění a nemělo by být důležité, zda ho sděluje muž či žena.

Co je podle Vás politika?

Politika je proces společenského uspořádání, které je v demokratické společnosti na bázi výsledků volebních hlasů občanů. O stavu společnosti rozhodují svými hlasy voliči za politické strany, hnutí, sdružení a jiné zájmové skupiny. V rámci politiky dochází ke střetávání zájmů politických stran a názorů.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!