www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Iveta Kočí Palkovská

Nadějná politička 2016: Iveta Kočí Palkovská


"Politika je pro mě obor jako každý jiný. A všude se najdou špičkoví pracovníci, kompetentní a pracovití. Politika by měla sloužit lidem. Politika je také umění řídit stát." Čtěte celý rozhovor se zastupitelkou, Ivetou Kočí Palkovskou.Iveta Kočí Palkovská

  • zastupitelka Havířov, ANO
  • podnikatelka

Jak jste se k politice dostala?

Politická situace a dění mě zajímalo vždycky.Také vždy jsem pracovala s lidmi a pro lidi.Nejsem z těch, co kritizují doma u stolu, chci se podílet aktivně na změnách ve svém rodném městě tak, aby naše děti tady chtěly vyrůstat a žít, byly tady šťastné a spokojené a byly na své město pyšné.Proto jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V roce 2013 jsem se stala sympatizantem ANO 2011.Aktivně jsem se zapojila do tvorby volebního programu pro naše město a také do předvolební kampaně politického hnutí ANO. Po úspěšném zvolení v roce 2014 stále pracuji aktivně v zastupitelstvu města Havířov, jsem místopředsedkyní kontrolního výboru, pracuji ve dvou komisích a jsem také členkou politického hnutí ANO.

Co Vás na politické práci baví?

Naplňuje mě práce s lidmi a pro lidi. V politice se setkávám s lidmi i osobnostmi z různých politických stran, ale také profesí a oborů. Baví mě poznávat jejich znalosti a zkušenosti a využívat je v hledání společných cílů a řešení problematiky ve městě. A také mám možnost zapojit se do rozhodování o tom, jak by mělo město fungovat, prosperovat a rozvíjet se.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Společně s kolegy v zastupitelstvu se snažíme prosazovat nové projekty a přísun investorů do města, což se projeví na nových pracovních místech pro občany. Z toho mám radost, neboť problematika zaměstnanosti je stále aktuální téma k řešení. Podařilo se nám také rekonstruovat objekty, školu, vytvořit nové moderní dopravní hřiště dětem, vytvořit nová parkovací místa a další, ale hlavně se nám to společně daří tak, že úsporně hospodaříme s rozpočtem a to mě těší. Ušetřilo se také mnoho finančních prostředků v městských firmách díky efektivnímu nakládání a ty budou využity opět ve prospěch města a občanů.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Mimo jiné jsem předsedkyní společenství vlastníků a většina sousedů jsou starší lidé, takže se snažím o to, aby se jim v našem domě lépe bydlelo. Zajistila jsem komplexní rekonstrukci domu a následně služby tak, aby to všem ulehčovalo život. Přitom se mi podařilo ušetřit několik milionů korun oproti původnímu rozpočtu, který byl ještě za vlastnictví družstva. Díky tomu se lidem nenavýšily měsíční platby, což považuji za úspěch. Zorganizovala jsem pro občany a pro město také velkou akci, kde se každý mohl setkat s odbornými přednáškami předních lékařů jak z Prahy tak ze zahraničí, diskutovat s nimi, ale také využít individuální konzultace.Naše město tak navštívili špičkoví lékaři, kteří poskytli na jednom místě lidem informace z různých oblastí zdraví, chorob a prevence. Navíc byli v našem městě poprvé, takže jsem o to víc ráda, že se jim tady líbilo a mě se podařilo naše město nejen u nich zviditelnit. Jsem aktivní v přípravách i jiných celoměstských akcí určených občanům a dětem.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Byla bych ráda, kdyby se podařilo naše město zatraktivnit pro mladé lidi, aby bylo hezké, zajímavé, bezpečné a mladí lidé tady měli možnosti nejen vzdělání,ale následně uplatnění a také hezkého bydlení. Aby tady chtěli žít a zakládat rodiny.Prostě lepší budoucnost pro nás všechny i naše město.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Podle směru a programu, které mi Hnutí ANO nabídlo a nabízí.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Jednoznačně podle předsedy, programu a podle lidí v místní organizaci. Vždycky jsem chodila k volbám a volila ty, kterým jsem chtěla dát svůj hlas proto, aby změnili věci k lepšímu. Pak ale nastal čas, kdy jsem začala volit nejmenší zlo a to byl impuls, kdy jsem si říkala, že musí přijít někdo úplně nový, kdo do politiky i naší republiky změnu dokáže přinést. Předseda hnutí tohle splňuje. A také mí kolegové, kteří mají mnoho zkušeností s podnikáním a dnešními podmínkami. Takže jsem neváhala. Jsme tým, se kterým ráda spolupracuji a řeším jakoukoliv problematiku.

Máte nějaký politický sen?

Bezpečný a prosperující stát.

A politický vzor?

Ne úplně politický.Princeznu Dianu, pro její upřímnost, odvahu a lidskost.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím, že situace žen obecně není snadná. Setkávám se často s ženami s nízkým sebevědomím a složitou životní situací, kterou často řeší antidepresivy. Mají obavy pak prosadit nejen svůj názor, ale i samy sebe. Proto se možná ani tolik nehrnou do politiky. Přesto si myslím, že by nás žen v politice mělo být více, protože stejně jako v rodině je důležitý vzor otce i matky, tak i pro společnost je prospěšné, když se tato dvě pohlaví v rozhodování vzájemně doplňují.

Co je podle Vás politika?

Politika je pro mě obor jako každý jiný. A všude se najdou špičkoví pracovníci, kompetentní a pracovití. Politika by měla sloužit lidem. Politika je také umění řídit stát.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!