www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Iva Cucová

Nadějná politička 2016: Iva Cucová


"Politika je práce s lidmi pro lidi," je přesvědčena starostka obce Bašť, Iva Cucová.


Iva Cucová

  • starostka obce Bašť, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

Do Baště jsme se s manželem přistěhovali v roce 2000 do nevzhledného bytového domu se zanedbanou údržbou a ještě více zanedbaným pozemkem. Pomalu, po malých krůčcích, jsme se pustili do zvelebování bytu, společných prostor a okolního pozemku. Naše práce přesvědčila i naše sousedy a tak jsme do pěti let měli novou střechu včetně zateplení, za další dva roky se vyměnil kotel na tuhá paliva za šest samostatných okruhů plynového vytápění, následovala výměna oken a zateplení fasády. Vedle těchto prací se upravil okolní pozemek - vysázel se živý plot, vybudovaly pergoly pro sezení, záhonky rozkvetly barevnými květy, které doplnilo jezírko s rybičkami a lekníny a v neposlední řadě také dětské hřiště pro naše děti. Protože v té době žádné dětské hřiště v obci nebylo, stalo se místem setkávání maminek s dětmi a od těchto setkání už byl jen krůček k nabídce tehdejšího starosty doplnit místo na kandidátce. Psal se rok 2006.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V komunální politice jsem od roku 2006, kdy jsem zvítězila ve volbách v obci Bašť. Tehdy jsem si ještě na funkci starostky netroufala a učila jsem se z pozice neuvolněné místostarostky. Situace se změnila v roce 2010, od kdy vykonávám v obci funkci uvolněné starostky. Výsledky práce zastupitelstva obce v období 2010 až 2014 potvrdil výsledek voleb na podzim roku 2014, které mě opět vynesly do čela zastupitelstva obce.

Co Vás na politické práci baví?

Práce s lidmi pro lidi. Vše co v obci budujeme, je výsledkem společných úvah, plánů, příprav a realizace. Nemůžeme něco tvořit, pokud neznáme potřeby budoucích uživatelů, jejich tužeb, přání, očekávání. Tato fáze mě baví nejvíc. Následné převádění myšlenek do projektových dokumentací, realizace výběrových řízení a samotná realizace projektů je náročný proces, ale okamžiky předávání hotových objektů obyvatelům k užívání jsou dostatečnou odměnou.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Nemohu si přisvojovat úspěchy, kterých Bašť dosáhla v posledních letech, protože je to výsledek práce celého zastupitelstva, úředníků úřadu, pracovníků technických služeb, strážníků obecní policie, ale především pak pochopení a nadšení obyvatel obce. Máme v obci dva nové parky, novou knihovnu, spousty dětských herních prvků, moderní zázemí sportovního areálu včetně venkovního fitness a víceúčelového hřiště. Obec vybudovala tři nové třídy mateřské školy, zrekonstruovala více jak 80 % místních komunikací, opravila 100 % chodníků a další nové chodníky vybudovala. V loňském roce získala do vlastnictví nevyužívaný objekt, který bude v následujících letech rekonstruován na moderní polyfunkční centrum obce.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

V roce 2008 jsem spoluzakládala občanské sdružení Bašť se baví, v roce 2009 se sdružení podařilo za podpory obce otevřít Centrum pro rodinu Pohoda, v jehož rámci fungovalo Mateřské centrum. Sdružení nabízelo své služby od maminek s dětmi, přes děti školou povinné až po seniory. Z vedení sdružení jsem odešla po nástupu do funkce starostky, protože skloubení dvou náročných pracovních pozic s rolí matky v té době miminka, pětiletého syna a šestileté dcery, bylo nad mé síly. Situace se změnila v roce 2013, kdy už děti začaly být více samostatné. Podařilo se mi spolu s dalšími dvěma starosty založit obecně prospěšnou společnost MAS Nad Prahou, která rozvíjí region severně od Prahy.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Na úrovni obce bych ráda úspěšně dokončila rekonstrukci multifunkčního centra obce. Práce v obci nikdy nekončí, máme mnoho projektů, jejichž realizací bychom zkvalitnili životní prostředí a zvelebili naši obec. Také máme spousty myšlenek, které na převedení do konkrétních projektů teprve čekají. V nadregionální úrovni bych jako předsedkyně dobrovolného svazku obcí Region povodí Mratínského potoka ráda vdechla život projektu meziobecní spolupráce, kterým bude Centrum společných služeb. A v o.p.s. MAS Nad Prahou, která loni obdržela Certifikát o splnění standardů MAS pro programové období 2014 - 2020, bych ráda zahájila přerozdělování finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, které v regionu podpoří desítky, možná i stovky drobných projektů.

Máte nějaký politický sen?

Sny jsou, aby se snily, já si dávám cíle. Obec plná spokojených občanů jako plnohodnotný partner spolupracujícího a rozvíjejícího se regionu je můj cíl.

A politický vzor?

Politický vzor nemám. Politika je práce jako každá jiná a tak mým největším vzorem je můj první zaměstnavatel, který mi ukázal, jak využít pracovitost, důslednost a preciznost, které mi byly odmalička vštěpovány rodiči.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Schopná žena si svou cestu a své místo vždy najde, ať jde o politiku nebo jakýkoliv obor lidské činnost a nebude k tomu potřebovat žádné kvóty.

Co je podle Vás politika?

Práce s lidmi pro lidi.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen