www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Ida Jenková

Nadějná politička 2016: Ida Jenková


"Politika je proces, umění řídit, hájit, vytvářet, udržovat, cítit." Přečtěte si celý rozhovor s Idou Jenkovou, starostkou Police nad Metují.


Ida Jenková

  • starostka Police nad Metují, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

Nechtěně. Na fotbalovém zápase jsem byla oslovena známým z ODS, zda bych nešla na jejich kandidátku. Dozadu. O návrhu jsem nepřemýšlela. V dané době jsem byla ředitelkou malé vesnické školy. Po čtrnácti dnech se Petr, opět na fotbale, pozeptal na mé rozhodnutí. Tak jsem kývla. A ve volbách skončila druhá.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Na radnici v Polici nad Metují působím od roku 1998. Půl roku jsem jako neuvolněná místostarostka dokončila školní rok v "mé" školičce. Dvě volební období jsem byla jako sympatizantka ODS místostarostkou. V současné době - již třetí období - se snažím jako starostka. Suma sumárům - na radnici jsem osmnáctý rok...

Co Vás na politické práci baví?

Byla jsem jen učitelkou, ředitelkou, místostarostkou a starostkou... Bavilo a baví mě všechno. Hodně dlouho jsem se bránila přijetí slova politika v souvislosti s mým působením na radnici maloměsta. Politika pro mě začínala vždy od Náchoda dál... Baví mě obsahová různorodost povinností. Baví mě každodenní potřebnost. Pořád ještě mě baví usínání s únavnou zodpovědností a radostné probuzení s vědomím, že tato práce nemá žádný konec...

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Úspěch? Třeba to, že se nám dnes podařilo zařídit pohřeb svéráznému polickému občanovi bez příbuzenstva. Že jsme se domluvili na scénáři letního benefičního koncertu Polického symfonického orchestu ve prospěch Nadačního fondu Hospital Broumov. Že jsme provedli intenzifikaci čističky odpadních vod, zrekonstruovali Pellyho domy na náměstí.... Výčet by mohl pokračovat. Za svůj největší úspěch považuji zachování genia loci města. Před několika roky jsme získali titul Obec přátelská rodině - a to považuji za největší vyznamenání a ocenění i své práce.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Každý z nás má od sudiček nějaké předurčení. Můj tatínek byl dlouhá léta předsedou osadního výboru. Už jako holka jsem mu psala povinné zápisy z jednání. Prostě mě od mala bavilo dělat něco pro druhé. Burza sportovních potřeb, sportovní dny, akce na lyžařském vleku, jehož byl otec původcem, cvičitelské radosti rodičů s dětmi, mladších žákyn, žen v době oblíbeného aerobicku, podiová vystoupení.... Od svého nástupu na radnici ctím zákon a jsem 24 hodin denně:) k ruce občanům. Snažila jsem se oprostit od členství v čemkoli a být opravdu tím, kým jsem slíbila být. Ikdyž - jsem čestnou členkou Krčmasenátu a od ledna letošního roku i Senior klubu Ostaš. Nevím, zda je to dobře či ne, ale již osmnáct let sloužím.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Nemám ambice. Při ohlédnutí zpět si uvědomuji, že jsem nevyužila možností postupu. Na kraj, do parlamentu, do senátu... Přicházely a přicházejí, ale já nemám potřebu. Jedním zadkem na dvou židlích jsem seděla půl roku a stačilo. Jediné co si přeji je, dosloužit se ctí a ve zdraví toto volební období v mém rodném městě.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Nevybírala. Byla jsem oslovena a strana, která mě oslovila mě v dané době nebyla proti srsti. Na konci druhého období jsem věděla, že potřebuji jinam. Tak jsem šla. Založila sdružení nezávislých a v něm působím doposud.

Máte nějaký svůj politický sen?

Dokončení rekonstrukce základní umělecké školy v Polici nad Metují.

Máte politický vzor?

Nemám. I když vlastně Honza Birke, starosta Náchoda, je ten, který mě naučil na práci pro malé město nahlížet politicky. Přišel z podnikatelského prostředí. Přinesl nový směr, kterému ale nechybí srdíčko. I fakt, že to samo o sobě nestačí.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Před dvěma dny jsem shlédla kultovní představení Caveman. Bezvadné! Feminismus je mi cizí. Jsem starostka, dnes vím, že i politička, ale hlavně manželka, matka, babička, dcera... Mezi muži a ženami jsou neměnné rozdíly. Podstatné by mělo být, jací jsou lidé.

Co je podle Vás politika?

Politika je proces, umění - řídit, hájit, vytvářet, udržovat, cítit. Je to neustálé napětí mezi vládnoucí a emancipační skupinou. Politika v žádném případě není politikaření, kterého je v současné době nadbytek.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!