www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Hana Masáková

Nadějná politička 2016: Hana Masáková


"Faktem je, že jako žena musím skloubit práci, politiku a rodinu, ale nemyslím si že bychom jako ženy neměly tyto vyšší funkce, ať politické nebo pracovní, zastávat. Je to pouze o šikovnosti a o osobnosti ženy a pokud má talent, osobní charisma a rozum na správném místě pak proč jí nepodpořit." Seznamte se se starostkou Kopidlna, Hanou Masákovou.
Hana Masáková

  • starostka Kopidlna, ČSSD

Jak jste se k politice dostala?

Dostala jsem nabídku v roce 2010 kandidovat ve volbách do Zastupitelstva města Kopidlna jako nezávislá kandidátka za stranu ČSSD. Nabídku jsem přijala a v pro mne úspěšných volbách jsem byla zvolená starostkou. V té chvíli také přišla nabídka stát se členkou ČSSD, kterou jsem přijala.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Pracuji již šestým rokem jako starostka města Kopidlna. Naše město má 2200 obyvatel, včetně přilehlých obcí Drahoraz, Ledkov, Mlýnes, Pševes a jsme město s pověřeným obecním úřadem. Tedy jsem politička na obecní úrovni.

Co Vás na politické práci baví?

Baví mne ta rozmanitost. Nejedná se o jednotvárnou práci. Spojím teď práci političky a starostky. Mojí snahou je mít přehled nejen ekonomický, ale zajímám se o celkové dění ve městě a mám vize a plány, kterým směrem se dát a kam rozvoj města posunout. Je pro mne důležité nejen na politické scéně, ale i v pracovním a osobním životě, umění jednat s lidmi, což je někdy velice těžké. Také považuji za důležité, mít přehled o politickém dění v naší republice a snažím se vytvářet si svůj názor na jednotlivé situace.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za úspěšné již považuji to, že jsem v naší místní organizaci byla zvolena předsedkyní a odměnou je mi, když přijde nový člen. Za úspěch považuj mé zvolení do ÚVV ČSSD za královehradecký kraj a působím také v Klubu starostů a primátorů za ČSSD. Úspěchem je pro mne plnění volebního programu, kde si člověk uvědomí, kolik práce je odvedeno. Tak jak zodpovědně přistupuji k práci tak se snažím působit i v politice. Odměnou mi byla nedávná návštěva předsedy ČSSD a premiéra ČR, Mgr.Bohuslava Sobotky.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Považuji se za aktivní, takže jsem plně vytížená. V našem městě jsem získala několik dotací na investiční rozvoj města. Pokud vyjmenuji několik investičně náročných akcí, tak došlo k výstavbě čistírny odpadních vod, k rekonstrukci několika chodníků, opravené bylo sociální zázemí v mateřské škole a tato škola dostala nový zateplený „kabát“. I budovu městského úřadu zdobí nová fasáda. Z následných plánovaných akcí je prioritou oprava budovy II.stupně Základní školy, která bude po etapách v letošním roce zahájena. Naše město v současné době trápí velké množství přistěhovaných sociálně nepřizpůsobivých občanů. Díky tomu se snažím spolupracovat s Úřadem práce a zaměstnáváme občany na veřejně prospěšné práce. Ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín a Královehradeckým krajem v našem městě vznikne sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a v jednání je ve spolupráci s policií ČR zavedení pracovních pozic - Asistenti prevence kriminality. Snažím se, abych využila všechny dostupné možnosti k začlenění těchto sociálně nepřizpůsobivých občanů. V pozici starostky je pro mne také důležité sebevzdělávání, kterého využívám v každém volném čase. Snažím se být nápomocná v dozorčí radě vodohospodářské společnosti a v předsednictvu dobrovolného svazku obcí.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Jak jsem se již zmínila moje dosavadní působení je na obecní rovině. V nadcházejících krajských volbách se budu ráda ucházet o přízeň voličů, abych mohla více pomoci rozvoji našeho města a kraje. Co bude následovat, ukáže čas.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

? Několik mých známých, s kterými jsem diskutovala nad skleničkou vína o situaci v našem městě byli členy místní organizace ČSSD nebo byli sympatizanti této strany. Po oslovení a nabídce na kandidátní listinu v roce 2010 jsem prostudovala program, který místní organizace ČSSD v Kopidlně nabízela a jelikož mi byl blízký a já jsem nabídla svojí pomoc a pracovní nasazení, bylo rozhodnuto.

Máte nějaký politický sen?

Mým snem je působit ve vyšší politice tak, abych byla prospěšná nejen mému rodnému městu a okolí.

A politický vzor?

Nemohu říci, že bych měla vysloveně politický vzor, ale práci našich politiků sleduji a z každého vystoupení si něco odnáším. Významnou osobností v mé politické kariéře a mým kolegou, ke kterému si mohu kdykoliv přijít pro radu nebo pomoc a který je mi velkou oporou, je současný radní královéhradeckého kraje a senátor ČR, Ing. Josef Táborský. Jemu patří velký dík.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Podporuji názor, že ženy a muži by měli mít stejné příležitosti. Pokud se podíváte na politické průzkumy, mnoho občanů se domnívá, že ženy jsou ovlivňovány rodinou a rodinnými záležitostmi, proto je občané nepodporují do vyšších politických pozic. Faktem je, že jako žena musím skloubit práci, politiku a rodinu, ale nemyslím si že bychom jako ženy neměly tyto vyšší funkce, ať politické nebo pracovní, zastávat. Je to pouze o šikovnosti a o osobnosti ženy a pokud má talent, osobní charisma a rozum na správném místě pak proč jí nepodpořit.

Co je podle Vás politika?

Politika je podle mého názoru seskupení občanů, kteří mají stejné, nebo alespoň z mnoha procent hodně podobné, cíle. Díky tomu napomáhají k rozvoji obcí, měst a naší republiky. Politika pomáhá nám všem.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen