www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Hana Klímová

Nadějná politička 2016: Hana Klímová


"Ženy v politice na všech úrovních chybí, je obecně známo, že politika je jen pro muže. Já mám ale opačný názor. Jsem žena myslivec (v českém jazyce jiný název neexistuje), a i v myslivosti jsou převážně muži. A stejně jako i žena může být dobrým myslivcem, platí to samé i v politice." Přečtěte si rozhovor s Hanou Klímovou, zastupitelkou v Budišově.Hana Klímová

  • zastupitelka v Budišově, nezávislá
  • vedoucí pobočky stavebnin

Jak jste se k politice dostala?

V roce 2010 jsem byla oslovena, jestli nechci kandidovat, pokud chcete něco změnit a nebýt jen pasivním divákem, musíte pro to něco udělat.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Od roku 2010 jsem se stala zastupitelkou Městyse Budišova 2010-2014-jako předsedkyní kontrolního výboru od 2014 členkou finančního výboru a v komisi pro regionální rozvoj.

Co Vás na politické práci baví?

Snažím se aktivně zapojit do rozhodování o budoucnosti městyse a pokud se podaří i to co jsme považovali za neuskutečnitelné - tak to mě baví.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Moje dosavadní práce se skládá z drobných aktivit pro městys a jeho občany, pořádání každoročního oživlého zámku. Právě se zabývám výběrem a realizací dětského hřiště, které tu chybí.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jsem členkou neformálního sdružení budišovských žen a jejich příznivců, které organizují různé akce jako je například masopust, čarodějnice, svátek dětí, dýňobraní,sv.Mikuláš. Byla jsem členkou Ochotnického divadelního spolku v Budišově.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Dosáhnout toho, aby zde nebylo vybudováno jaderné úložiště,jsme jedna ze sedmi lokalit, které byly vybrány pro své geologické podloží, z těchto sedmi jsme nejosídlenější s krásnou krajinou , kterou bych chtěla zachovat pro další generace.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Jsem bez politické příslušnosti a velice si toho vážím.

Máte nějaký politický sen?

Úřad prezidenta republiky.

A politický vzor?

Žádný vzor bohužel nemám.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Ženy v politice na všech úrovních chybí, je obecně známo, že politika je jen pro muže, já mám opačný názor, jsem žena myslivec (v českém jazyce jiný název neexistuje), a i v myslivosti jsou převážně muži, ale opravdu záleží jen na lidech, které máte kolem sebe, kteří dovedou ocenit a uznat, že i žena může být dobrým myslivcem, to samé platí i v politice.

Co je podle Vás politika?

Politika by měla být služba občanům!

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!