www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Dagmar Švendová

Nadějná politička 2016: Dagmar Švendová


"Politika je konstantní boj o moc... jak ve státě, tak mezi státy," říká Dagmar Švendová, zastupitelka v Břeclavi.


Dagmar Švendová

  • zastupitelka v Břeclavi, KSČM
  • transform! europe (Evropská síť pro alternativní myšlení a politický dialog), koordinátorka aktivit pro střední a východní Evropu

Jak jste se k politice dostala?

Vlastně celkem přirozeně díky rodině, která se vždy podílela na veřejném životě. V dospívání jsem aktivně pomáhala s organizací různých akcí, roznosu volebních materiálů a asistence při volebních kampaních či zasedání ve volebních komisích atd. Svoji oficiální politickou dráhu v KSČM jsem zahájila v roce 2009 a před tímto obdobím jsem byla sympatizantka.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Ve volbách do Krajského zastupitelstva v roce 2016 budu kandidovat v Jihomoravském kraji za KSČM z 13. pozice na kandidátní listině (jako druhá žena na kandidátce). V současné době jsem zastupitelkou města Břeclav za KSČM. Dále jsem členkou Kontrolního výboru MÚ Břeclav a členkou Komise pro meziregionální vztahy Rady JmK. V rámci dalších stranických funkcí jsem rovněž členkou Výkonného výboru OV KSČM Břeclav a vedoucí Redakční rady Zpravodaje OV KSČM Břeclav. Od listopadu roku 2008 do prosince 2013 jsem působila na pozici asistentky poslance Evropského parlamentu Ing. Vladimíra Remka v Bruselu.

Co Vás na politické práci baví?

Konstantní práce s lidmi, možnost být nápomocna při řešení problémů, být prospěšná. Nutnost reagovat na neustále se měnící podmínky/politické prostředí, ale i důležitost určité sebereflexe a potřeby stále vyhodnocovat různé informace, a tím i nikdy nekončící proces sebevzdělávání, což nám nakonec vždy připomene památný výrok "Vím, že nic nevím." Toto poznání mě přivede vždy zpět na zem a k přesvědčení, že prostě musím odvést nejlepší možný výkon a doufat, že to bude stačit... a pokud se nedaří, je třeba zkoušet to znovu a znovu.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Nesmírně si vážím podpory občanů, s jejichž podporou teď mohu vykonávat funkci zastupitelky města Břeclav, a tak se aktivně zapojit do rozhodování věcí veřejných, a tím snad pozitivně ovlivňovat kvalitu života našich občanů v Břeclavi. V minulých šesti letech jsem se aktivně zapojila do organizace Dětského dne, který každoročně pořádá OV KSČM Břeclav a za jehož organizaci jsem od loňského roku plně odpovědná. Za úspěch považuji i práci odvedenou pro Zpravodaj OV KSČM Břeclav, který už druhý rok vychází pod mojí taktovkou.
Prostřednictvím práce pro europoslance Vladimíra Remka jsem se aktivně podílela převážně na agendách výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, rozpočtového výboru a na agendě delegace pro spolupráci Evropské unie a Ruské federace. Přispěla jsem tak svojí prací k utváření evropské kosmické politiky a budování evropských systémů družicových navigací – jako je systém Galileo nebo program Copernicus, ale také se zabývala i oblastí energetiky. Vážím si toho, že má práce byla kladně hodnocena nejen Ing. Vladimírem Remkem, ale i dalšími poslanci Evropského parlamentu či zástupci organizací a institucí, jako jsou například Evropská kosmická agentura nebo organizace NEREUS, ale i dalšími, s nimiž jsem během své práce v Bruselu spolupracovala.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Vždy jsem ráda komunikovala a spolupracovala s lidmi na různých projektech, čímž jsem taky plně využila své organizační schopnosti. Téměř deset let jsem se tak podílela například na organizaci Dětského mezinárodního folklórního festivalu v Břeclavi.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Chtěla bych své akademické i praktické zkušenosti využít ku prospěchu občanů České republiky a kvalitně zastupovat jejich zájmy a tím naplňovat program KSČM. V krátkodobém horizontu se budu ucházet o přízeň voličů ve volbách do Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje. V dlouhodobém horizontu bych se chtěla pokusit znovu kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, a navázat tak na úspěch v roce 2014, kdy jsem kandidovala za KSČM z 9. pozice na kandidátní listině. S podporou voličů jsem se díky preferenčním hlasům dostala na pomyslné páté místo. Na čtvrtou pozici mi přitom chybělo pouze 118 hlasů.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Levicové smýšlení, náplň volebního programu.

Máte nějaký politický sen?

Není to ani tak sen - jako spíš snaha být prospěšná pro společnost, neustále se zlepšovat, pracovat a chovat se takovým způsobem, abych se nemusela obávat podívat lidem do očí. A tímto jednáním přispět k tomu, abychom žili v míru, aby naše děti netrpěli nouzí a naše země vzkvétala.

A politický vzor?

Nikdy jsem se nesnažila jít s davem nebo se ohlížet po vzorech, jsem na to asi příliš velký individualista. Přesto mne velmi ovlivnila moje maminka, která přestože nikdy nekandidovala na volenou funkci, vždy se aktivně zapojovala a doposud zapojuje do veřejného i politického dění, a to i přesto, že je jí přes 70 let. Ovlivnili mě i další soudruzi a soudružky v mém nejbližším okolí, jejichž neúnavné práce, odhodlání a plného nasazení v boji za lepší společnost si nesmírně vážím. Za všechny uvedu JUDr. Martu Struškovou, dlouholetou zastupitelku města Břeclav.
Velmi si vážím rovněž bývalého europoslance za KSČM a současného velvyslance ČR v Ruské federaci Ing. Vladimíra Remka, pro něhož jsem měla tu čest pracovat v Evropském parlamentu, což byla v mnoha směrech škola života.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Mnohé studie poukazují na skutečnost, že ženy jsou v politice aktivní, ale většinou působí spíše na nižších úrovních politického stranického řetězce či v komunální politice a do vyšších politických stranických sfér pronikají s obtížemi. Přestože se situace postupně mění k lepšímu (pro porovnání mohu uvést zastoupení žen v Evropském parlamentu, v roce 1979 byly ženy zastoupeny 16,6% zatímco v roce 2014 se jednalo již o 35,8%), nemám pocit, že stávající situace je dostatečná. Otázkou pro mě zůstává, zda je skutečně potřeba 35 let k uskutečnění takových změn. Proto je třeba prosazovat opatření vedoucí k odstranění překážek, jež jsou založeny například na tradičních stereotypech a obecných podmínkách zaměstnávání žen (přerušení kariéry, nedostatek služeb péče o děti, sladění profesního a rodinného života,...) a prosazovat závazek politických stran na evropské, celostátní i regionální úrovni na podporu plné účasti žen v politickém životě a ve volbách.

Co je podle Vás politika?

Konstantní boj o moc... jak ve státě, tak mezi státy.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!