www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2016: Brigita Petrášová

Nadějná politička 2016: Brigita Petrášová


"Politika na komunální úrovni je hlavně naslouchání lidem, korigování jejich přání a požadavků v rámci zákona a bohužel i financí, realizace těch uskutečnitelných přání a požadavků a vysvětlování, proč ty ostatní nelze realizovat..." Čtěte celý rozhovor s Brigitou Petrášovou, starostkou obce Morkůvky.


Brigita Petrášová

  • starostka obce Morkůvky, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

Přivdala jsem se z města na malou vesnici, kde život plynul trochu jinak. Narodily se nám postupně 3 děti. Společně s dalšími rodiči jsme v roce 2004 založili sdružení, které v obci pořádalo každý rok mnoho akcí, zejména pro děti a od roku 2006 jsem potom pracovala i v kulturní komisi OÚ. V roce 2010 jsem poprvé kandidovala a byla zvolena do obecního zastupitelstva. Koncem roku 2011 jsem po odvolání bývalého starosty byla zvolena starostkou obce a znovu již v řádných komunálních volbách v roce 2014.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V komunální politice pracuji od roku 2010. V roce 2012 jsem neúspěšně kandidovala v krajských volbách za sdružení Starostové a osobnosti pro jižní Moravu.

Co Vás na politické práci baví?

Zejména možnost ovlivňovat dění v obci a její vzhled a vybavenost, každodenní kontakt s lidmi a jejich poznávání, nutnost na sobě neustále pracovat, vzdělávat se, poznávat a učit se nové věci. Tato práce nikdy nemůže být nudná a jednotvárná. I když je časově velmi náročná, dá se říci, že v ní cítím větší časovou volnost než v klasickém zaměstnání, mám možnost naplánovat si činnosti z velké části podle sebe a tím čas zabývat se problémy do hloubky a dotahovat je do konce.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Klasickými projekty (zateplování budov, opravy komunikací a údržba veřejných prostranství, odpadové hospodářství, technická infrastruktura atd.) se ve větší či menší míře může jistě pochlubit každá starostka či starosta. V malé obci jako je ta naše s absencí např. jakýchkoliv školských zařízení, je neméně důležitá podpora komunitního způsobu života, zapojování lidí všech věkových kategorií do dění v obci, podpora spolků a různých pořádaných akcí atd. V této oblasti se, myslím, máme opravdu čím chlubit a určitě to není zásluha jen moje, ale také ostatních zastupitelů a všech lidí, kteří se o to starají. Jsem hrdou Jihomoravankou a jsem ráda, že v naší obci se tradice a folklór daří úspěšně udržovat a předávat dalším generacím.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jak jsem již zmiňovala, více jak dvanáct let se zapojuji do pořádání různých kulturních akcí v obci. V posledních asi 4 letech se také aktivně podílím na propagaci našeho regionu i celé jižní Moravy zejména z hlediska kulturního dění, turistiky a cykloturistiky, folklóru, vinařství atd.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Nemám žádné "vyšší" cíle. Budu spokojená, když se i lidé v naší obci budou cítit spokojeně a bezpečně, když se mně a kolegům bude dařit, aby byly Morkůvky čisté a upravené, aby se u nás líbilo jak mladým lidem a rodinám, tak i seniorům. Pokud bych se někdy na vyšší úroveň politiky dostala, bylo by právě toto mou prioritou - snažit se o podporu malým obcím. Mrzí mě, když máme pěknou a upravenou obec, přes kterou vede rozbitá krajská silnice a není v naší moci s tím nic udělat. Také je jistě snem nejen mým, abychom mohli čerpat dotace na to, co potřebujeme budovat a opravovat a ne vymýšlet a přizpůsobovat projekty tomu, co je právě podporováno.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Jsem a budu nezávislou kandidátkou. Myslím si, že fungování malé obce není o politických stranách, ale o lidech. Lidé se zde do politiky nehrnou, v Morkůvkách je už několik volebních období v komunálních volbách pouze jedna kandidátka - nezávislých, takže jsem vybírat ani nemusela.

Máte nějaký politický vzor?

Konkrétní osobu ne, ale obdivuji všechny ženy, které dokázaly politickou kariéru skloubit se svým osobním a rodinným životem tak, že ani jedno z toho neošidily.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Určitě jsem přesvědčená, že více žen v politice by byl obrat k lepšímu. Ženy mají dle mého názoru naprosto odlišný žebříček hodnot než muži, jiný, možná z důvodu mateřské role, i zodpovědnější pohled na svět. Ale v žádném případě nepodporuji zavádění kvót apod. Nízké procento žen v politice neznamená jen to, že jsou méně voleny, ale také to, že mnohé z nich nemají samy zájem se angažovat a chtějí být prioritně matkami.

Co je podle Vás politika?

V poslední době trochu nenáviděné slovo, protože lidé mají pocit, že politika jsou všechny ty intriky, korupce, zneužívání apod, která nám média dennodenně podstrkují. Podle mého, alespoň na komunální úrovni, je politika hlavně naslouchání lidem, korigování jejich přání a požadavků v rámci zákona a, bohužel, i financí, realizace těch uskutečnitelných přání a požadavků a vysvětlování, proč ty ostatní nelze realizovat, spravování veřejných peněz podle nejlepšího vědomí a svědomí, spolupráce všech lidí ke spolupráci ochotných a přesvědčování ke spolupráci těch ostatních...

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!