www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2013: Jaroslava Jermanová

Nadějná politička 2013: Jaroslava Jermanová


Jaroslava Jermanová, bývalá zastupitelka a starostka, nyní členka politického hnutí ANO, je další soutěžící v Nadějné političce.

Jaroslava Jermanová

bývalá zastupitelka a starostka, Benešov

politické hnutí ANO, dříve ODS
Jak jste se k politice dostala?

Narodila jsem se ve středně velkém okresním městě, kde jsem do svých 18 ti let žila. Po ukončení studií jsem s manželem začala žít na venkově. Zajímalo mě dění v obci a zejména její vybavenost, chtěla jsem se více zapojit do aktivit a přispět svými zkušenostmi k jejímu rozvoji. To byl důvod, proč jsem rozhodla jako „nezávislá“kandidovat do obecního zastupitelstva.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Začala jsem pracovat po úspěšném zvolení v roce 1998 v obecním zastupitelstvu, kde jsem měla na starosti finanční oblast. Od té doby jsem politicky aktivní, další volební období jsem byla uvolněnou starostkou obce, pracovala jsem jako místopředsedkyně finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje. Byla jsem též první ženou a „třináctkou“ na kandidátce středočeských občanských demokratů v posledních parlamentních volbách. Od loňského roku pracuji v původně občanském hnutí ANO 2011, posléze politickém hnutí ANO. V současné době jsem krajskou předsedkyní Středočeské organizace ANO.

Co Vás na politické práci baví?

Jsem velmi aktivní člověk a naplňuje mne práce s lidmi. Politika vám umožňuje změnit chod věcí k lepšímu. Chceme-li žít lépe, musíme proto něco udělat, nejen kritizovat. V politickém prostředí se setkávám s mnoha osobnostmi z různých oborů, učím se jim naslouchat, vnímám a vstřebávám jejich zkušenosti, je to skvělá škola života, kterou v takové šíři jinde nenaleznete. Ale motiv největší je, i když to zní jako klišé, lepší budoucnost pro nás všechny.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Radost mi dělají zdařilé místní projekty, které jsme společně s ostatními členy obecního zastupitelstva uvedli do praxe .Příkladem může být vybudování tělocvičného sálku, rekonstrukce obecního úřadu, zavedení wifi do obce, možnost veřejného přístupu občanů k internetu, rozšíření a zlepšení fungování místní knihovny, oprava budovy mateřské školky a mnoho dalších. V poslední době za největší úspěch považuji vybudování členské základny našeho politického hnutí., V podstatě z nuly se nám během velmi krátkého časového úseku podařilo vytvořit kvalitní a fungující tým. Mám velkou radost z rozběhnutí Ženské akademie pod hlavičkou našeho hnutí a Fóra žen. Jedná se o vzdělávací program pro širokou veřejnost zaměřený na větší zastoupení žen nejen v politice, ale i v managementu.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Přála bych si naplnit cíl našeho hnutí a to je lepší budoucnost pro nás a naše děti. Velmi bych si přála, abychom dosáhli rovného zastoupení žen a mužů na politické scéně a napravit reputaci slova „politika“.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Prvním impulsem bylo mé setkání s předsedou hnutí, který je velmi charismatickou osobností. Velice si ho vážím za pokoru, pracovitost a odvahu, se kterou se pustil do budování nové politické síly, a to i přestože má velmi dobře fungující firmu a nemá to zapotřebí. Dalším bylo to, že hnutí je nové, bez vazeb na jiné politické subjekty, že se staví na „zelené louce“ a staví se odspodu.

Máte nějaký svůj politický sen?

Fungující čistý stát.

Máte nějaký svůj politický vzor?

M.Thatcherová

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Situaci žen v české politice považuji za velmi nesnadnou. Domnívám se, že je to způsobenou tradiční výchovou, ne příliš na ženy zaměřený způsob vzdělávání, to má za následek nedostatečné sebevědomí samotných žen. Ale těch důvodů je mnohem víc,a na vyjmenování všech zde není prostor.

Co je podle Vás politika?

Není to sprosté slovo. Politika je práce pro lidi, s lidmi a o lidech.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen