www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2013: Ivana Cabrnochová

Nadějná politička 2013: Ivana Cabrnochová


Ivana Cabrnochová působí ve Straně zelených a je místostarostkou v městské části Praha 10 - Záběhlice.

Ivana Cabrnochová

místostarostka Městské části Praha 10 pro územní a strategický rozvoj, Strana zelených
Jak jste se k politice dostala?

Před lety jsem začínala v občanském sdružení. Sázeli jsme stromořadí, vyvěšovali ptačí budky, získali jsme grant na opravu chátrající kapličky a já si postupně v praxi ověřovala, že měnit věci k lepšímu je snadné. Přátelé ze Strany zelených mě v roce 2006 napsali na nevolitelné místo kandidátky a voliči mě preferenčními hlasy posunuli na první pozici.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Šest let jsem působila jako neuvolněná zastupitelka. V roce 2012 jsem byla zvolena místostarostkou pro územní a strategický rozvoj Městské části Praha 10, která má více jak 115 000 obyvatel. Zodpovídám za územní plánování i za dialog s občany. Předsedám klubu SZ a fotbalové Desítky pro domácí, vedu komisi hledající budoucí sídlo radnice. V rámci strany jsem byla dva roky v pražském vedení, nyní jsem členkou širšího předsednictva zelených.

Co Vás na politické práci baví?

Na komunální úrovni je úžasný fakt, jak rychle lze hezké a užitečné věci přenést do praxe. Příklad: vystudovala jsem na UK obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. V Praze 10 jsem prosadila unikátní projekt startovacího bydlení – v obecní budově bude ve spolupráci s asociací paraplegiků zřízeno 12 bezbariérových bytů pro osoby po poranění míchy. Tito lidé si zde budou zvykat na samostatný život na vozíčku. Také sousední Malešický park bude díky mé iniciativě přizpůsoben pro jejich pohyb.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Z koncepčních věcí zmiňuji úsilí zapojit občany do rozhodování. Participaci veřejnosti jsme vyzkoušeli už před rokem a půl, když jsme rekonstrukci ulice Moskevská konzultovali s kolemjdoucími přímo na místě stavby v informačních stáncích. Letos na toto navázal v pražském kontextu neobvyklý experiment – obec, developer a obyvatelé ulice Krymská společně hledají vzhled a funkce připravovaného bytového domu a obnovou veřejného prostoru. Místo boje všech proti všem zde roste šance, že dojde na kompromis. Podobně otevřeně jednáme i o budoucím sídle radnice. Rok před rozhodnutím jsme otevřeli debatu s občany formou tištěných a internetových podkladů, anket a veřejných shromáždění. Chceme, aby se na rozhodnutí o budoucí radnici podíleli všichni, kteří o toto téma mají zájem. Mezi drobnější radosti, kterými se snažím zlepšit veřejný prostor, spadá podpora mural artu. Vyhradili jsme řadu legálních stěn pro sprejery a každoročně podporujeme tvorbu jedné velkoplošné malby. Na letošní duben jsme získali špičkového muralartistu MgA. Jana Kalába, který autorským dílem vyzdobí stěnu čtyřpatrového domu na Strašnické. Tak jako většina mnou iniciovaných projektů, i tento je nízkorozpočtový.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Vidím obrovský potenciál v občanské společnosti a v jejím zapojení do rozhodování. Ráda bych svou prací pomohla tomu, aby se politici přestali bát občanů a aby se občané díky dobrým zkušenostem zbavili preventivní nedůvěry k politikům.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Cesta do Strany zelených byla naprosto přirozená. Mým životním cílem není vydělat hromadu peněz či udělat závratnou kariéru. Přestože mám 11letou dceru a dva malé syny, snažím se žít tak, abych co nejméně zatěžovala životní prostředí. Neznám jinou stranu, která by tak výrazně povyšovala kvalitu života nad čistě materiální hodnoty.

Máte nějaký svůj politický sen?

Mým cílem je prosazení takového modelu demokracie, kde občané nejsou jen pasivními diváky práce politiků, případně bojovníky proti úřadu.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Jsou to němečtí a rakouští zelení. Osobně udělám maximum pro to, aby se česká SZ na základě zahraničních vzorů posunula k politice, která nebude mluvit „jen“ o tématech typu městská cyklistika, kůrovec a odpor k dálnicím. Naším cílem je pozitivní evoluce společnosti spojená s návratem člověka k nemateriálním hodnotám, k otázkám jako štěstí, tolerance a lidská důstojnost.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Ve Straně zelených je naprostá rovnost pohlaví, v naší městské části se snažíme o vyrovnané zastoupení mužů a žen – např. v radě je poměr 5:4. Tvrdím, že pokud ženy chtějí uspět v politice, mají dveře otevřené.

Co je podle Vás politika?

Je to svobodný prostor, kde poctiví politici s nápady a otevřenou myslí mohou udělat mnoho dobrého. Naprosto přirozená musí být spolupráce politiků s občany. Pro tu však jsou nezbytné dvě věci – vzájemná důvěra a zejména optimismus ve vztahu k budoucnosti.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!