www.padesatprocent.cz › Na řešení nerovnosti žen a mužů má Komise nový plán a nový institut za 50 milionů Euro

Na řešení nerovnosti žen a mužů má Komise nový plán a nový institut za 50 milionů Euro

Brusel 3. března 2006

V průběhu příštích pěti let se problematika nerovností mezi postavením mužů a žen má řešit v rámci 21 konkrétních aktivit popsaných v novém programu, který vypracovala Evropská komise pod názvem „Cestovní mapa k rovnosti mužů a žen 2006–2010“. Navrhované aktivity mají přispět k ustavení nového evropského institutu pro rovnost mužů a žen, pro který je k dispozici částka 50 milionů Euro. Jde také o revizi veškeré legislativy EU pro oblast rovnosti mezi pohlavími, o posílení celkového povědomí o těchto otázkách a o zlepšení příslušných statistik. Aspekt rovnosti mužů a žen by se měl promítnout do všech politik. „Cestovní mapa“ má mimo jiné vést k řešení mzdových rozdílů, ke zlepšení rovnováhy mezi prací a mimopracovním životem, k vymýcení násilí a obchodování se ženami, k zajištění podpory pro rozpočet určený k řešení otázek rovnosti mužů a žen a k všeobecnému prosazování rovnosti mezi pohlavími v Evropské unii i mimo ni.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!