www.padesatprocent.cz › Muži na rodičovské? V Česku pořád rarita.

Muži na rodičovské? V Česku pořád rarita.

Zůstat doma a pečovat o malé děti je v ČR, ale i v ostatních zemích Visegrádské čtyřky, téměř výlučně záležitostí žen. Podíl mužů čerpajících rodičovskou dovolenou nepřevyšuje v žádné ze zemí v regionu 2 %. I v době tzv. „moderních otců“ nadále přetrvává tradiční dělba rolí, dokládá nová srovnávací studie.

„Ačkoli formálně většímu zapojení otců do péče nic nebrání, reálně možnost čerpat rodičovskou využije jen hrstka z nich. A nejde pouze o to, že muži sami nechtějí. I ti, kteří zájem mají, naráží na silné předsudky a nepochopení jak ze strany zaměstnavatele, tak přátel či širší rodiny. Jako správná je vnímána role muže jako živitele a jeho role pečovatele je snižována. Často je rozhodnutí, kdo z páru zůstane doma, čistě pragmatické – v kariéře pokračuje ten z páru, kdo má vyšší plat, tedy většinou muž,“ říká genderová expertka a spoluautorka výzkumu Veronika Šprincová z organizace Fórum 50 %.

„Zapojení otců do péče má přitom řadu výhod. Otcové, kteří zůstali na rodičovské, jsou prokazatelně aktivnější v péči a výchově potomků a to i dlouhodobě po ukončení rodičovské. A naopak děti, na jejichž péči se v jejich raném dětství otcové podíleli, samy přejímají vyrovnanější dělbu povinností ve svých rodinách,“ doplňuje Šprincová.

Česká republika ani Slovensko zároveň zatím nemají ani nijak vyhrazenu část rodičovské dovolené pro otce a patří tak mezi výjimky, které zaostávají za ostatními členskými státy EU, a to včetně bývalých států tzv. východního bloku. Maďarsko a Polsko mají zakotven určitý minimální standard, který se postupně rozšiřuje.

Jak ilustrují výzkumy veřejného mínění, česká veřejnost zavedení tzv. „otcovské“ podporuje. „Již dnes chce řada otců trávit čas se svými novorozenými dětmi. Musí na to však čerpat svou řádnou dovolenou či neplacené volno, jedná se tak pro ně o finančně náročnou záležitost. Zavedení placené otcovské by tak pomohlo především rodinám s nižšími příjmy,“ komentuje Šprincová.

V tomto ohledu se však i v České republice blýská na lepší časy. „Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo návrh otcovské poporodní péče, jehož cílem je umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě, pomoci matce v kritické fázi šestinedělí a posílit tak vznikající vztah mezi dítětem a jeho oběma rodiči,“ říká Jana Maláčová, ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV. Otcové by tak nově měli nárok na pobírání dávky ve výši 70 % svého platu. Tento návrh již schválila vláda a v blízké době ho bude projednávat Poslanecká sněmovna.

Kontakt: Mgr. Veronika Šprincová, sprincova(@)padestaprocent.cz, 606580787

Podrobnější analýzu naleznete v článku  Dads at home – more money, more state or different mindset? (v angličtině)


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!