www.padesatprocent.cz › Ministr Nečas chce vrátit koncept rodinné politiky do 19. století

Ministr Nečas chce vrátit koncept rodinné politiky do 19. století

/imgs/family4.jpgOtevřená společnost, o.p.s., a Fórum 50 % vydaly společnou výzvu, ve které kritizují aktuální výroky a návrhy ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, týkající se tzv. Barcelonských cílů. Zazněly na neformálním setkání ministrů pro rodinné otázky EU a na následné konferenci tuto středu.

Dále si můžete přečíst stanovisko Gender Studies, které podpořila rovněž Česká ženská loby. Ke stažení je zde.

Dobrý den,

jménem Otevřené společnosti o.p.s. a občanského sdružení Fóra 50 % , které prosazují rovné příležitosti pro ženy a muže, se na Vás obracíme s žádostí o podporu naší kritiky ministra Petra Nečase a jeho snah vrátit koncept rodinné politiky do 19. století. Určitě jste seznámeny s dnešním projevem pana ministra Nečase na neformálním setkání ministrů pro rodinné otázky EU a následné konference v rámci českého předsednictví (Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti), na kterou byl znemožněn přístup ženským organizacím. Domníváme se, že to je v rozporu s principy demokratického právního státu. Znepokojuje nás i fakt, že pan ministr Nečas mluví jménem všech českých žen a přitom svými návrhy chce zamezit jejich rovnému postavení ve společnosti. Přístup české vlády k rodinné politice byl i ostře kritizován Evropským parlamentem.
 
Níže Vám zasíláme vybrané výroky se kterými polemizujeme. V příloze Vám zasíláme též tiskovou zprávu Gender Studies, ke které jsme se připojili.


Pan ministr Nečas tvrdí:

České předsednictví vychází z principu svobody rodin. Je třeba ponechat rozhodnutí o způsobu péče na rodinách samotných. Rozhodnutí pro domácí péči o děti by nemělo být automaticky považováno za nesprávné.“

Domníváme se, že v současné době nelze mluvit o svobodné volbě rodin. Pokud se rodiče rozhodnout svěřit dítě do péče jeslím, pak nemají volbu ! Počet jeslí v Česku klesl od roku 1990 o skoro 95 procent - z jednoho tisíce na devětačtyřicet. Naopak do mateřských škol chodí vysoké procento dvouletých dětí, tedy těch, kteří svým věkem náležejí do jeslí. Dále je mnoho žen (zejména samoživitelek) a rodin, které nemají na výběr a z ekonomických důvodů jsou nuceni svěřit dítě do jeselské péče.

Problém střetu mezi společenským tlakem na kariérní úspěch a nároky spojené s péčí o děti, lze řešit i jinak. Mimo jiné i tím, že bude domácí péče o děti – ať ji vykonává otec či matka – zbavena nálepky nedůstojné činnosti a společenského neúspěchu.“

Jak chce pan ministr zbavit péče o děti a domácnost negativní nálepky, už neříká. V České republice vykonávají převážnou část péče o děti a domácnost ženy[1]. V České republice si rodičovskou dovolenou vybírá ca 1 (slovy jedno) procento mužů (ČSÚ, 2006). Pro české ženy je příznačné, že nejenže se starají o domácnost a rodinu, ale i aktivně pracují: podíl žen na trhu práce dosahuje ca 43 procent pracovní síly (v roce 2005 byla míra ekonomické aktivity žen 50,6 %, v případě mužů představovala 68,7 %.) A dopady? Ženy mají v průměru o 25 procent nižší platy a v průměru o 20 procent nižší důchody. Navíc, v posledním návrhu důchodové reformy, se ženám (a jednomu procentu mužů) nebude započítávat čas strávený na rodičovské dovolené. Zatímco u většiny států EU se v rámci reforem penzijních systémů objevuje tendence zohlednit období péče o děti při výpočtu výše důchodů, ministr Nečas jde opačným směrem. Péče o děti se ženám (a jednu procentu mužů) nebude zahrnovat do penzí a kromě toho, kvůli nedostatku jeslí bude čas strávený na rodičovské nadále v evropských poměrech nezvykle dlouhý, což výši důchodů dále sníží.

Nikdo nechce zpochybňovat či trivializovat odvážný model severské rodinné politiky či nedávné kroky německé vlády. Každý stát má právo na svoji volbu. Stejně tak by však nikdo neměl napadat rozhodnutí těch zemí, které barcelonské cíle neplní, nehodlají a ani nehodlají zvyšovat úsilí k jejich naplnění. Jsou země, jejichž občané vzhledem k svým historickým zkušenostem o jesle nemají zájem.“

Odmítáme, aby p. ministr Nečas mluvil jménem občanů ČR. Nesouhlasíme s tím, že v České republice není poptávka po jeslích. Dvouleté děti jsou vysokou měrou zastoupeny v MŠ, které tímto suplují nedostatek jeslí. Navíc rodiče, kteří do jeslí umístí dítě více než 5x za měsíc, ztrácí rodičovský příspěvek (v hodnotě 7.600 Kč/měsíčně) a za jesle platí několikanásobně vyšší částku než za mateřskou školu. Nesouhlasíme se zavádějícím přirovnáváním současného a "socialistického" modelu péče o děti.

Pan Nečas a pan Zvěřina z ODS tvrdí, že chtějí vytvořit „takové podmínky, aby byly oceněny matky, které se rozhodly vychovávat děti samy a nepotřebují k tomu žádné zařízení."

České republice ženy už dlouhodobě vychovávají děti bez podpory zařízení. Velká část žen navíc vychovává děti nejen bez podpory zařízení, ale i bez podpory mužů: matek samoživitelek je podle údajů ČSÚ za rok 2006 245,5 tisíc, otců samoživitelů je 26,2 tisíc. Navíc po posledních Nečasových reformách samoživitelky nemohou žádat o prodloužení v čerpání peněžité podpory v mateřství.

Za Otevřenou společnost a Fórum 50 % se domníváme, že právě možnost svobodné volby je podmíněna tím, že bude dostatek míst v institucích jako jsou jesle nebo školky. Jsme pro zachování Barcelonských cílů – podpořte nás!

Výzva Otevřené společnosti, o.p.s., Fóra 50 % o.s. a ProFem o.p.s.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!