www.padesatprocent.cz › Mediální analýza prezentace političek v kampani

Mediální analýza prezentace političek v kampani

Dnes byla na tiskové konferenci představena mediální analýza prezentace političek v říjnových krajských volbách. Seznamte se s hlavními zjištěními prostřednictvím tiskové zprávy nebo si stáhněte elektronickou verzi celé studie, která vyšla rovněž v tištěné verzi.

Praha, 5.12.2012

TZ: Političky téměř rovnocennými partnerkami: Mediální analýza prezentace političek v předvolební kampani

Na dnešní tiskové konferenci Fórum 50 % představilo výsledky mediální analýzy prezentace političek v kampani před říjnovými krajskými volbami. Analýza, jejímiž autorkami jsou expertky z katedry genderových studií Karlovy univerzity, vychází rovněž v tištěné a elektronické podobě. Pozitivním zjištěním studie je fakt, že političky jsou až na výjimky prezentovány podobně jako jejich mužští kolegové a věnují se především programovým otázkám. Jejich mediální obraz se od roku 2006, kdy vznikla obdobná analýza, výrazně posunul.

Autorky Dita Jahodová a Miroslava Čechová se pod odborným vedením docentky Hany Havelkové zaměřily na dvě oblasti: 1. Jak se političky prezentují ve volebních materiálech a 2. Jak jsou prezentovány v médiích. Analýza vznikla v rámci projektu „Dámy mají přednost“, podpořeného nadací Open Society Fund Praha, který se soustředil na říjnové krajské a senátní volby. Jeho součástí byla rovněž studie zastoupení žen na kandidátních listinách a genderová analýza volebních výsledků.

Jaká jsou hlavní zjištění analýzy? Milým překvapením bylo, že v propagačních materiálech se političky, podobně jako jejich kolegové, prezentují především skrze své činy, nikoliv prostřednictvím své osobnosti. „Lídryně, které mají předchozí zkušenost s politikou v krajském zastupitelstvu či parlamentu, ji ve své sebeprezentaci využívají a prezentují se skrze ni,“ shrnuje jedna z autorek. Tento přístup využívají především zkušené političky, ty méně zkušené naopak pracují s konceptem „nové tváře“. V medailoncích sice většina kandidátek zdůrazňuje svou pečovatelskou roli, ale dostatek prostoru zbývá na programová témata. Včetně takových, která jsou vnímána jako tzv. „mužská“, jako např. ekonomika či doprava. Co se týče samotného zobrazení na billboardech a dalších materiálech, existence stereotypů je patrná. Týká se však mužů i žen a je součástí celkové marketingové strategie stran. Kandidátky zkrátka chtějí vypadat dobře, aby voliče a voličky zaujaly. Patrné jsou rozdíly v prezentaci jednotlivých stran, které jsou výraznější u mužských kandidátů.

Jakým způsobem byly kandidátky prezentovány v médiích? V novinách převažovala celostátní témata, především finance a doprava. Věnovali se jim jak muži, tak ženy. I v případě témat sociálních, která jsou tradičně spojována se ženami, se jim věnovali politici i političky. „Nabourání stereotypního dělení témat na mužská a ženská, které analýza odhalila, je pro mne milým překvapením,“ komentuje výsledky studie ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková. Důležitější než pohlaví kandidátů a kandidátek je jejich stranická příslušnost.

Určitý rozdíl v přístupu novinářek a novinářů je však i nadále patrný. V případě političek se více zaměřují na to, jestli jsou dostatečně zkušené. „Na muže se v tomto případě zapomíná. Jakoby všichni muži vstupující do politiky byli automaticky muži zkušení a v politice zběhlí,“ glosuje jedna z autorek. Rovněž názory kandidátek jsou více zpochybňovány a kritizovány, zatímco do projevů mužů se tolik nezasahuje. Například článek z MF Dnes z 11. srpna poutá nadpisem: „Proč kandidátka na hejtmanku komunikuje jen po e-mailu,“ o političce se dále píše jako o „…vysokou politikou dosud nedotčené a trochu nesmělé kandidátce.“

V porovnání s mediální analýzou prezentace političek z roku 2006 došlo k výraznému posunu. Místo otázek na rodinný stav či receptu na bramborový salát se kandidátky věnují především programovým tématům. Ženy se pozvolna stávají přirozenou součástí politiky, i když jejich zastoupení je i nadále velmi nízké. Vypadá to, že naše společnost pomalu dospívá. Nezbývá než doufat, že se to brzy projeví také v umístění žen na volitelných místech kandidátních listin.

Celá analýza ke stažení.

Kontakt: Jana Smiggels Kavková, kavkova(@)padesatprocent.cz, tel. 608 553 825


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!