www.padesatprocent.cz › MDŽ se letos bude slavit v Brně!

MDŽ se letos bude slavit v Brně!


Pokud nevíte, jak letos oslavit Mezinárodní den žen, máme pro vás tip. V Brně proběhne první část oslav již 3. března, hlavní část programu je však samozřejmě připravena na 7. března. Podrobnosti a program najdete v tiskové zprávě a informace o aktuálním dění na Facebooku.

Rozkoš v Brně připraví letošní oslavy Mezinárodního dne žen


Brno, 23. 2. 2011 - Letošní brněnská oslava MDŽ má zdánlivě apolitické téma „wellness“. Tento pojem označuje pohodu a tělesnou i duševní prosperitu. MDŽ 2011 bude skutečným bonbónkem, lépe řečeno bonboniérou, která nabídne fúzi umění výtvarného, divadelního i hudebního ve formě duchovně-kulturního „wellness“ veletrhu atrakcí. Oslava se uskuteční 7. března na Fakultě sociálních studií a v Domě umění. V letošním roce si Evropská unie i celý svět připomenou sté výročí oslav Mezinárodního dne žen.

„Našim cílem je připomenout, že feministické hnutí přineslo ženám kromě práv, které se pojí s povinnostmi a zodpovědnostmi, také právo na rozkoš. Možná právě ženská rozkoš skýtá netušené možnosti pro společenskou změnu,“ vysvětluje spoluorganizátorka oslav  socioložka Lucie Jarkovská z Masarykovy univerzity.
Každá účastnice oslav MDŽ si dle svého vkusu a libosti bude moci vybrat, jakým druhem péče si přeje být v den svého svátku zahrnuta.Výtvarnou stránku zajistí performerky a studentky tělového desingu z brněnské FAVU pod vedením osobité výtvarnice Lenky Klodové. Večerem provede Modelka XXL Venda Koblížková, která zahraje ukázky ze stejnojmenného představení brněnského HaDivadla a bude také zpívat, tančit a jezdit na rotopedu. Dále se můžeme těšit na módní přehlídku sofistikovaných zákusků nebo na „masážní“ křeslo, v němž bude každá usednuvší žena zahrnuta komplimenty ze strany pánského recitačního tělesa. To vše v režii Janky Ryšánek Schmiedtové. Významné momenty související s tímto dnem přiblíží i Informační kancelář Evropského parlamentu.
„Podhodnocování, zneviditelňování a marginalizace žen na úrovni společenské vytváří bludný kruh chronického ženského nesebevědomí. A právě emancipační kulturně-duchovní „wellness“ určené všem ženám bez rozdílu může sehrát pozitivní roli v znovunalezení vlastního sebevědomí, kreativity a touhy,“ dodává další z organizátorek, dramaturgyně Anna Saavedra.
Své aktivity představí také organizace Rozkoš bez rizika, které bude výtěžek z akce věnován.
Večernímu programu v Domě umění bude předcházet od 14:00 panelová diskuse na Fakultě sociálních studií s názvem Femina – Res publica?! Budoucnost političek v Evropě 2020, kterou pořádá Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s oborem genderových studií. Účast na debatě přislíbily političky europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), poslankyně Anna Putnová (TOP09) a poslankyně Kristýna Kočí (VV). Diskutovat budou o zastoupení žen v politice jak na evropské, tak národní úrovni.
Následně od 16:15 se uskuteční přednáška přední české hispanistky a spisovatelky Markéty Pilátové o domácím násilí ve Španělsku a Latinské Americe. Oslavám 7. března bude předcházet ještě genderový večer, který na 3. března připravilo NESEHNUTÍ v kavárně Kunštátská Trojka.

Kontakt pro média:
Lucie Jarkovská, organizátorka, obor genderových studií FSS MU, 604 932 153

Oslavy MDŽ v Brně organizuje již od roku 2004 neformální seskupení lidí, z nichž je většina napojena na nevládní organizace zabývající se ženskými právy (Genderové informační centrum NORA,o.p.s., NESEHnutí či na obor genderových studií na Masarykově univerzitě). Loni byla navázána spolupráce s Informační kanceláří Evropského parlamentu, který podpořil zajištění programu i v letošním roce.

Program:

3. března 2011, 18.00, Kavárna Kunštátská Trojka, Dominikánská 9

Genderový Večer s NESEHNUTÍm: Ženy a muži v hudebních videoklipech.

Beseda o zobrazování žen a mužů v současných hudebních videoklipech spojená s promítáním filmu Dreamworlds 3: Desire, Sex & Power in Music Video (Snové světy 3: Touha, sex a moc v hudebních videích) (60 min., 2007, s českými titulky)

7. března 2011, Fakulta sociálních studií, Joštova 10 (posluchárna P31)
14.00 – 16.00

Femina- Res publica?! Budoucnost političek v Evropě 2020.

Přednáška a panelová diskuse, na které budeme hledat odpovědi (nejen) na tyto otázky: Proč je v politice mnohem méně žen než mužů? Jaké jsou bariéry jejich většího zastoupení? A je to vůbec potřeba řešit? Chovají se současné ženy v politice jako tzv. "strážkyně brány", kdy není v jejich zájmu snížit svou výjimečnost příchodem dalších žen – političek? A odstraní parita zastoupení žen a mužů v parlamentu a vládě genderovou nespravedlnost? Na prosazování principů gender mainstreamingu v agendách českých politických stran a Evropské unie budete mít možnost zeptat se přímo političek působících v parlamentu ČR i v Evropském parlamentu.

Od 16.15 – 17.30

Markéta Pilátová: Neposlouchala, tak jsem ji zabil.

Polovinu obyvatel Španělska tvoří ženy. Více jak polovina španělských žen je vdaných. Sedmdesát procent jich používá antikoncepci. Dvacet procent z nich každý den čte. Každý rok jich několik desítek zavraždí manžel či milenec. Zdálo by se, že s demokratizací společnosti a vstupem Španělska do Evropské unie začalo vše nabírat správné obrátky. Společně s transformací je zažehnáno také "machistické" utlačování Španělek - ty si čím dál víc hledí emancipace a společenského naplnění. Jsou ekonomicky nezávislé, vzdělané a úspěšné. Ženy zasedají v soudních síních, vysoké procento špičkových manažerek zvyšuje zisky podniků a političky tvoří polovinu současné španělské vlády. Něco však v tomto happyendu pořádně skřípe. V médiích se totiž s železnou pravidelností Španělé dozvídají o upálených, uškrcených, pobodaných či zastřelených ženách - obětech svých partnerů. Statistiky hovoří o 60 až 70 mrtvých ženách ročně. Situace v nových demokraciích Latinské Ameriky je obdobná. Přednáška se bude snažit nastínit možné příčiny a řešení tohoto stavu. Přednáška a diskuse s přední českou hispanistkou a spisovatelskou o domácím násilí ve Španělsku a Latinské Americe.

Od 18.00, Dům umění města Brna

Wellness: Právo na rozkoš!

Kulturní večer v Domě umění
18,00 otevření výstavy
19,30 divadelní večer s Modelkou XXL


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!