www.padesatprocent.cz › MDŽ připomíná, že ženy zůstávají znevýhodněnou většinou

MDŽ připomíná, že ženy zůstávají znevýhodněnou většinou


Dnes si připomínáme Mezinárodní den žen a s ním i skutečnost, že ženy a dívky po celém světě nadále zůstávají znevýhodněnou většinou. Přečtěte si celou tiskovou zprávu koalice Social Watch.

Dnes si připomínáme Mezinárodní den žen a s ním i skutečnost, že ženy a dívky po celém světě nadále zůstávají znevýhodněnou většinou. Navzdory mezinárodním závazkům a tzv. „Rozvojovým cílům tisíciletí“ se nepodařilo výrazněji posílit jejich ekonomické postavení, posílit podíl žen na rozhodování či omezit násilí na ženách.

V celosvětovém měřítku ženy tvoří 70 % všech lidí žijících v chudobě. Ačkoli odpracují 2/3 všech pracovních hodin a vyprodukují polovinu potravin, vydělají jen 10 % světových příjmů a vlastní pouhé 1 % světového bohatství! Průměrně vydělají polovinu toho co muži. Ženy nejsou spravedlivě zastoupeny v rozhodovacích mocenských pozicích – průměrně jich v politice působí 20 %.

Neradostné jsou i statistiky věnované násilí na ženách. Každá třetí žena na naší planetě zažije během svého života zmlácení či znásilnění. 100 – 140 milionů dívek a žen ročně podstoupí ženskou obřízku. Každou minutu zemře dívka či žena při porodu.

Na závažnost genderových nerovností poukazují i Rozvojové cíle tisíciletí – závazky, ke kterým se přihlásily státy OSN na Summitu tisíciletí v září 2000. Patří mezi ně odstranění extrémní chudoby, posílení role žen ve společnosti, omezení dětské úmrtnosti, zpřístupnění základního vzdělání pro všechny chlapce a dívky atd. Jak však upozorňuje každoročně aktualizovaná zpráva mezinárodní koalice Social Watch, ačkoli mají být cíle tisíciletí splněny již do roku 2015, v některých oblastech dochází jen k minimálním změnám.

„Pokud mluvíme o chudobě a genderových nerovnostech, zdaleka se nejedná jen o problém tzv. rozvojových zemí. V indexu genderové rovnosti GEI dosáhla Česká republika 73 bodů ze 100, což ji v mezinárodním srovnání řadí do spodní části žebříčku zemí s vyšší mírou nerovnosti mezi ženami a muži. Nejhůře si vedeme v oblasti podílu žen na moci. Ženy doplácejí na škrty v sociální oblasti a jejich ekonomickou situaci dále zhoršuje i to, že přístup na trh práce jim komplikuje nedostatek školek a flexibilních úvazků“, říká Marcela Adamusová z Fóra 50 %, členské organizace koalice Social Watch.

Kontakt:

Marcela Adamusová, +420 739 333 730, adamusova@padesatprocent.cz – genderové nerovnosti

Jiří Silný, 737 574 412, ekumakad@ekumakad.cz – rozvojová problematika

www.socialwatch.cz, www.socialwatch.org

O koalici Social Watch

Sledování vývoje v oblasti postavení žen je jednou z klíčových aktivit koalice Social Watch. Social Watch je mezinárodní síť neziskových organizací a skupin, která vznikla v roce 1995 jako reakce na závazky přijaté na konferencích pořádaných OSN v tomto roce: Světovém summitu o sociálním rozvoji v Kodani a Světové konferenci o ženách v Pekingu.

Českou koalici Social Watch tvoří: Ekumenická akademie Praha, Eurosolar, Masarykova demokratická akademie, Gender studies, o.p.s., Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí Brno.

logo_oplzz.gif


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!