www.padesatprocent.cz › Markéta Kadlecová: Ženská obřízka

Markéta Kadlecová: Ženská obřízka

Ženská obřízka znamená částečné nebo celkové odstranění části nebo celých vnějších genitálií, případně další zranění v oblasti genitálií. Vstup do pohlavních cest je poté téměř celý zašit. V různých zemích má různou podobu, nejčastějším typem obřízky (až 80%) je odstranění klitorisu a části stydkých pysků.

Odhaduje se, že na světě je obětí obřízky více než 130 miliónů dívek a žen. Každý rok je tomuto zákroku podrobeno nejméně 2 miliony dívek, což znamená 6000 každý den. Většina žen a dívek, které podstoupily obřízku, pochází z Afriky, objevují se ale i případy z Asie a Středního východu. Například v Iráku je obřízka prováděna v kurdských oblastech. Za kritickou je podle Světové zdravotnické organizace považována situace v Sieře Leoně, Libérii a Súdánu. Částečně se pak zlepšila situace v Burkina Faso a Senegalu. Z 28 afrických zemí, kde se tato praktika objevuje, přijalo 16 zemí zákony, které obřízku zakazují. Bohužel se i přesto vyskytují nové případy. Jednou ze zemí, kde je obřízka ze zákona zakázaná, ale stále se praktikuje, je Tanzanie. Veřejně známým se stal případ tří sester ve věku 13 a 14 let, které ve strachu z obřízky utekly od svého otce k pastorovi Zakayo Katungu, který je odvedl na policii. Policie ale místo ochrany vrátila dívky zpět k otci, který jim další den nechal provést obřízku a během jednoho měsíce je provdal.

S přílivem emigrantů do Evropy, USA a Kanady se i zde objevují případy obřízky. Například v Německu se prý s obřezanou ženou setkalo 43 % gynekologů.

Ženská obřízka má mnoho zdravotních komplikací. Těsně po obřízce následuje prudká bolest, šok, krvácení, zadržování moče, hnisání genitální oblasti. Některé dívky v důsledku obřízky zemřou, především na krvácení nebo infekce. Obřízka má celoživotní zdravotní následky , hlavně chronickou infekci, prudkou bolest během močení, menstruace, pohlavního styku, porodu a psychologické trauma, poškození močové trubice jehož důsledkem je inkontinence. U žen, které prodělaly obřízku, se také zvyšuje riziko úmrtí dítěte při porodu a některé ženy jsou neplodné. V poslední době se hovoří o možném přenosu viru HIV kvůli používání stejného nástroje během většího počtu operací. Ženská obřízka je zásadním porušení lidských práv a zanechává celoživotní psychologické trauma, vede k úzkosti a depresi.

V kulturách, kde je ženská obřízka akceptovanou normou, je většinou prováděna primitivními nástroji (žiletka, kus střepu) bez anesteziologie. Věk obětí záleží na konkrétní kultuře – v některých zemích jsou mrzačena už několik dní stará novorozeňata, jinde dospívající dívky. Nejčastěji se obřízka provádí u dívek ve věku 4 až 12 let.

Obřízka se provádí hlavně z psychosexuálních důvodů. Odstranění senzitivních částí genitálií, zvláště klitorisu, má za cíl utlumit sexuální touhu ženy, udržet cudnost a panenství před sňatkem a zajistit věrnost během manželství. Dalším důvodem je zvýšení mužského potěšení. Dále zde hraje roli i sociální aspekt obřízky. Tímto rituálem se z dívek stávají ženy a identifikují se svou kulturou. Další příčinou je hygiena a estetické důvody. Vnější ženské pohlavní orgány jsou odstraňovány, protože jsou považovány za špinavé a nevzhledné a jejich odstraněním má být zajištěna hygiena a žádoucnost. Obřízka má podle tradičních představ zvýšit také plodnost a zajistit přežití dítěte, i když její účinek je podle lékařů zcela opačný. Některé muslimské komunity provádějí ženskou obřízku, protože věří, že to vyžaduje Islám. Tento zvyk je ale mnohem starší než Islám a v Koránu o něm není zmínka.

Mnoho ženských organizací po celém světě se snaží proti ženské obřízce bojovat. Jednou z těchto organizací je Equality Now, která založila fondy pro finanční podporu místních organizací a iniciativ organizujících preventivní programy šířící informace o zdravotních komplikacích. Dále jsou z těchto prostředků financovány vzdělávací workshopy, programy v rádiu, školních klubech, informační karavany, útulky pro dívky, které utekly před vynucenou obřízkou a tréninky pro zdravotníky. Tyto programy jsou financovány v Burkina Faso, Egyptě, Eritrei, Etiopii, Gambii, Guinei, Keni, Mali, Senegalu, Somálsku, Súdánu, Tanzanii.

V Mali jsou aktivity Equality Now zaměřeny na přijetí zákona zakazujícího obřízku. Obřízkou je zde zmrzačeno 94% žen a dívek. Jednou z dívek, které byla provedena obřízka, je Fanta Camara, která byla zmrzačena ve věku 5 let. Následkem toho došlo k poškození močové trubice a Fanta trpí inkontinencí. Podle jejího lékaře byl v následku opakovaných infekcí zastaven její růst. Momentálně je Fantě 14 let, ale nevypadá na svůj věk. Fanta přestala chodit do školy, protože její spolužáci se jí posmívali kvůli zápachu zapříčiněného inkontinencí.

Další organizací, která vyvíjí aktivy proti ženské obřízce, je Světová zdravotnická organizace. Světová zdravotnická organizace se zaměřuje na aktivity v oblastech rozvíjení politik, výzkumu a dále trénink zdravotníků a zdravotnic. WHO například spolupracuje se zeměmi, kde se ženská obřízka tradičně provádí, na politikách a národních plánech, které by to zamezily. Dále spolupracuje s porodními asistentkami a zdravotními sestrami, které by měly bránit provádění ženské obřízky.

Ženské aktivistky tvrdí, že je potřeba začít o ženské obřízce začít mluvit i v Evropě v souvislosti s velkým počtem přistěhovalců z Afriky. Je nutné je vzdělávat a vysvětlovat jim nebezpečí spojená s obřízkou, tak, aby nenechávali obřezávat své dcery.

Zdroje: http://www.equalitynow.org/english/about/annualreports/annualreports_en.html http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

Autorka: Markéta Kadlecová, o.s. Fórum 50%, 17.8.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!