www.padesatprocent.cz › Markéta Kadlecová: V ČR vydělávají ženy 80,9% mzdy mužů

Markéta Kadlecová: V ČR vydělávají ženy 80,9% mzdy mužů

Jak vypadá situace na trhu práce z genderového hlediska v České republice? Podle Českého statistického úřadu vydělávaly ženy v roce 2004 průměrně pouze 80,9% mzdy mužů. Situace je tedy u nás ještě horší než v Evropské unii. Nezaměstnaností jsou u nás postiženy více ženy než muži.

U mužů je u skupiny nad 15 let 61,7% zaměstnaných a 10,4% se na práci aktivně připravuje, zatímco u žen je v této skupině zaměstnaných pouze 42,9% a na práci se připravuje 9,5%. Mezi formy diskriminace na pracovním trhu nepatří pouze platová diskriminace a větší nezaměstnanost žen. Dalšími formami diskriminace jsou diskriminační inzeráty, diskriminační otázky během pohovorů (otázky na rodinný stav, počet dětí, plánování rodiny apod.), sexuální obtěžování na pracovišti, tzv. skleněné stropy (překážky, kterým musí čelit ženy při firemním postupu), odlišná náplň práce pro ženy a muže na stejné pozici. Problémem je i skloubení rodinného a pracovního života. V České republice jsou za výchovu dětí a práci v domácnosti odpovědné převážně ženy. Ženy také vykonávají jiná zaměstnání než muž. Podle českého statistického úřadu pracují ženy více ve zdravotnictví (zdravotní sestry, ošetřovatelky), na pečovatelských pozicích, ve školství.

Bojem proti diskriminaci se zabývá mnoho ženských neziskových organizací, např. Český svaz žen a Gender studies o.p.s. Na úrovni státní správy se k otázkám rovnosti vyjadřuje Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti, Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, Oddělení pro rovnost mužů a žen na MPSV a dále v každém resortu existují osoby, které jsou zodpovědné za koordinaci uplatňování genderového mainstreamingu. Diskriminaci má řešit dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (http://www.mpsv.cz/cs/304).


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen