www.padesatprocent.cz › Lobbování

Lobbování

V roce 2005 proběhl výzkum o lobbování neziskových organizací v institucích Evropské unie   (Evropské komisi, Radě ministrů a Evropském parlamentu).

Výzkum probíhal formou telefonických rozhovorů se 150 vysoce postavenými zástupci těchto institucí.

Výzkum se zaměřil hlavně na to, jaké metody lobbování jsou nejefektivní pro ovlivňování  politik Evropské unie, a dále na identifikování klíčových aspektů dobrého a špatného lobbyingu. Lobbying na úrovni Evropské unie je považován za zvlášť důležitý, protože se zde rozhoduje o stále větším množství politik.

Z výzkumu vyplynulo, že:
 • Neziskové organizace jsou stejně efektivní lobbisté jako průmyslové firmy.
 • Nejefektivnější způsoby lobbování jsou (od nejúspěšnější k nejméně úspěšným): 
  • meeting - setkání tváří v tvář je nejefektivnějším způsobem lobbování a předávání informací
  • tištěné informační materiály
  • konference / semináře /workshopy
  • návštěvy v kanceláři
  • emaily
  • média
  • pracovní obědy / večeře
  • pracovní snídaně
  • telefonáty
  • večerní recepce - obecně nejsou příliš efektivním nástrojem pro lobbování, jsou spíše vhodné pro přitáhnutí pozornosti určitému tématu, ale ne pro předávání informací
  • výstavy - platí zde to samé jako pro večerní recepce
  • DVD / video
 • Nejčastější chyby neziskových organizací při lobbování: 
  • zaměřování se na emoce spíše než na fakta
  • špatné načasování lobbování - příliš pozdě nebo příliš brzo
  • poskytování nevhodných materiálů
  • zakládání si příliš na národních pozicích
  • neporozumění procesu a procedurám tvorbě politik v EU
  • komunikování se špatnou osobou
  • nedostatečná transparentnost
  • snaha lobbovat pouze prostřednictvím tiskových zpráv
  • přílišná agresivita
 • Důležité je uvědomit si, že zákonodárci se při hledání užitečných informací častěji obrací na své vlastní zaměstnance, kolegy a média, případně je hledají ve výzkumech. Proto je pro lobbisty důležité zaměřit se na vlivné zaměstnance institucí a kolegy. Na úrovni Bruselu jsou velmi vlivní parlamentní asistenti a úředníci.

Dvanáct tipů pro efektivní lobbování v EU:

1.Buďte součástí procesu - setkejte se se zákonodárcem hned jak se téma objeví a snažte se odhadnout, o čem se bude jednat v budoucnu, abyste byli připraveni.
2.Buďte strategičtí - pokud nemůže vyhrát nějakou bitvu, snažte se odhadnout směr změny a přizpůsobte se změně
3.Myslete politicky - zjistěte těžiště politických argumentů, jejich důležitost a obsažené zájmy a potenciální základ konsenzu
4. Lobbujte evropsky - přílišné národní zaměření není produktivní
5. Rozpoznejte a využijte nedokonalé styky uvnitř a mezi evropskými institucemi
6. Buďte transparentní - buďte zcela otevření v tom, koho zastupujete
7. Najděte si spojence a partnery
8.Uvědomte si, že pouze fakta sama o sobě nejsou dostatečným lobbovacím  nástrojem
- podpořte je odvoláním na konkrétní politická rozhodnutí, která bude muset zákonodárce učinit
9.Uvědomte si  vztahy mezi procesem, zvolenou strategií a výslednou politikou - musíte se zaměřit správným způsobem na správné lidi ve správný čas s odlišnými materiály pro každý typ publika
10. Lobbujte konstatně - pro někoho zvenčí není lehké ovlivňovat politiku, proto buďte stále přítomni
11.Rozpoznejte a respektujte evropskou kulturní a jazykovou diversitu a využijte ji ve svůj prospěch.
12.Buďte kreativní
- ten, kdo je schopen přistoupit na kompromis, často vyhraje.

Další informace na:
http://www.proculture.cz/index.php?section=53&a_id=849


 


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!