www.padesatprocent.cz › Kristina Gotteltová: Červenou kartu zneužívání žen v prostituci

Kristina Gotteltová: Červenou kartu zneužívání žen v prostituci

Fotbalové mistrovství odhaluje propojení legalizované prostituce s nelegálním obchodem se ženami a nárůstem poptávky po sexuálních službách

Česká republika sice už pro letošek z fotbalového dění vypadla, ale v Německu je stále světový šampionát v plném proudu. Fotbalové klání však bohužel nepřináší jen sportovní nadšení a příjemné napětí. Nadměrná konzumace alkoholu, násilí a výtržnictví jsou důvěrně známé jevy, které bohužel fotbal provází. Autority jsou s těmito jevy většinou dobře seznámeny a snaží se přijmout preventivní opatření.

S fotbalovým děním je však spojen ještě další fenomén, který nebyl dlouho vnímán jako problematický. Nyní začíná být jen velmi pomalu nahlížen jako negativní, zejména díky působení ženských organizací. Je jím prostituce.

Britský Guardian vydal 30. 5. 2006 článek s výmluvným názvem „Foul Play“ (Nepoctivá hra), ve kterém autorka sumarizuje alarmující fakta o zneužívání a vykořisťování žen a dětí, které je úzce spojeno s fotbalovými utkáními. Očekává se, že 12 měst, která budou šampionát hostit, navštíví zhruba 3 miliony zahraničních fanoušků. Pro uspokojení poptávky po sexuálních službách byl například v Berlíně hned vedle hlavního stadionu vybudován veřejný dům o celkové rozloze 3000 metrů čtverečních, kde budou moci prostitutky najednou obsloužit až 650 zákazníků, napsala pro Guardian Julie Bindel. Je zřejmé, že sex se v Německu stal nejen po dobu fotbalového mistrovství výnosným byznysem. Nabízí se logická otázka: Kdo jsou všechny ty ženy a dívky, které budou fotbalovým fanouškům k dispozici, a odkud se v Německu vezmou? Autorka článku „Foul Play“ cituje obavy Koalice proti obchodu se ženami (CATW), která uvádí, že až 40 tisíc žen bude do Německa importováno z Afriky, Asie a střední a východní Evropy. Některé ženy, které již v sexuálních službách „pracují“ jinde v Evropě, budou lákány do Německa za účelem přivýdělku. Přestože nebudou přímo obchodovány, mohou být k prostituci dotlačeny svými partnery či rodinami. Některé z nich budou posílat vydělané peníze svým chudým rodinám, jiné jimi budou platit dluhy, některé živit drogovou závislost. Další ženy budou k prostituci nuceny přímo, budou uneseny a obchodovány přes hranice, píše Julie Bindel. Ve svém článku Bindel také cituje ženu, která byla v 17ti letech prodána z Albánie a umístěna v bordelu na Kings Cross v Londýně, kde měla denně až 20 zákazníků. Tato žena pro Guardian uvedla: „Můj pasák mi říkal, že bych si mohla vydělat tisíce, protože fanoušci a hráči budou chtít oslavit vítězství.“ Zdá se však, že ji tato vidina rychlého bohatství neláká: „Často jsem vídala fotbalové fanoušky, kteří se zastavili cestou na vlak domů po zápase. Musela jsem dělat čtrnácti hodinové směny a nezacházeli se mnou dobře, hlavně, když chtěli skupinový sex.“

Není bez zajímavosti, že legalizace prostituce v Německu v roce 2002, vedla k dramatickému nárůstu obchodu s lidmi (podle ČTK, 14. dubna 2006). Přesto bychom neměly vinit pouze fotbal. „Systém využívání prostituce si přivlastnil nový znak globalizace, kterým je liberalismus bez víry a zákona,“ uvedla tamtéž Claudine Legardinierová z francouzské organizace pro zákaz prostituce Nid. ČTK v tomtéž článku uvádí: „Podle Interpolu se v rámci Evropské unie prostituuje na 300 tisíc žen z východní Evropy. Tento jev přitom například na Balkáně provází obchod s drogami a zbraněmi i skutečný „výcvikový tábor“ se znásilněními a mučením žen, především v Albánii.“ Letos v říjnu proběhne v Praze valné shromáždění Evropské ženské lobby (EWL), kde bude EWL schvalovat své rezoluce. V těchto rezolucích EWL uvádí, že ve Švédsku, kde jsou trestně stíháni uživatelé sexuálních služeb a nikoli poskytovatelky, výrazně poklesl obchod s lidmi a prostituce obecně.

Nabízí se otázka, zda by ve světle zahraničních zkušeností neměla být diskuze o legalizaci prostituce nahrazena diskuzí o tom, čím ve skutečnosti prostituce je a co ji způsobuje. Zatím bohužel existuje poměrně málo výzkumů, které se věnují ženské sexualitě a ty navíc nejsou příliš známy, ale domnívám se, že většina žen a snad i někteří muži mi dají za pravdu v tom, že dvacet pohlavních styků denně s různými osobami bez možnosti výběru může jen těžko někoho uspokojovat. Je tedy na místě zamyslet se nad otázkou, co i ty ženy, které jsou v prostituci „dobrovolně“, vede k tomu, že vykonávají toto nejstarší řemeslo. Další otázkou je, zejména v souvislosti s otevřenou propagací poskytování sexuální služeb v Německu v době fotbalového mistrovství, jak postavení žen ve společnosti a společenské klima celkově podporuje a motivuje muže, aby se stávali nadšenými odběrateli v této oblasti.

Autorka: Kristina Gotteltová, o.s.Fórum 50%, 27. 6. 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen