www.padesatprocent.cz › Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

1) Volby do PSP ČR 2006: nominace a výsledky z hlediska zastoupení žen

Podíl žen na kandidátkách KDU-ČSL byl nejnižší ze všech parlamentních stran: 19,8 %. Lidoveckým političkám tedy připadla necelá pětina míst na kandidátních listinách. Přitom jejich podíl v členské základně je nejvyšší ze všech hodnocených stran: 52,9 %. Ženy tedy tvoří více než polovinu členstva, na kandidátkách je jich ale méně než pětina. V případě lidovců je znevýhodnění ženských členek strany obzvlášť do očí bijící. Přesto v posledních letech zastoupení kandidátek za KDU-ČSL vzrostlo, byť nejpomaleji ze všech hodnocených stran. V roce 1998 byl jejich podíl 14,4 %, v následujících volbách roku 2002 vzrostl o necelé procento na 15,2 % ( Zdroj: Sociologický ústav AV ČR.). Největší nárůst se odehrál v letošních volbách, kdy zastoupení žen poskočilo o 4,6 % na současnou hodnotu.

V první pětici kandidátů a kandidátek se umístilo celkem deset žen, obsadily tedy každé sedmé místo na horní části kandidátních listin. Jejich podíl vyjádřen v procentech se rovnal 14,3 %. Do Sněmovny byly nakonec zvoleny stejně jako v předchozích volbách dvě poslankyně za KDU-ČSL; jejich podíl v poslaneckém klubu strany tvoří nyní 15 %.

Lidovci nominovali celkem tři ženy do čela krajských kandidátek, což je velmi slušná bilance v porovnání s ostatními stranami. Jednalo se o Vlastu Parkanovou ve Středočeském, Michaelu Šojdrovou ve Zlínském a Janu Křížovou v Plzeňském kraji. Ta na poslední chvíli nahradila bývalého fotbalového trenéra Františka Straku. Pro ilustraci nabízíme tabulku, zachycující situaci v jednotlivých krajích.

<>,

Ženy na kandidátkách KDU-ČSL ve volbách do PSP ČR 2006
KrajPočet kandidátek celkemProcentní podíl kandidátekPočet žen na prvních 5 místech (pořadí)Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Olomoucký4 (z 23)17,4 %1 (4.)3 (4., 6., 8.)
Vysočina4 (z 20)20 %02 (6., 10.)
Moravskoslezský6 (z 36)16,7 %1 (4.)2 (4., 7.)
Ústecký9 (z 26)34,6%02 (9., 10.)
Královéhradecký3 (z 20)15 %02 (8., 9.)
Pražský9 (z 36)25 %1 (4.)3 (4., 7., 8.)
Liberecký2 (z 9)22,2 %02 (8.,9.)
Zlínský5 (z 22)22,7 %1 (1.)3 (1., 7., 10.)
Jihomoravský6 (z 34)17,6 %02 (8., 10.)
Jihočeský3 (z 22)13,6 %1 (4.)2 (4., 9.)
Středočeský5 (z 34)14,7 %2 (1., 3.)3 (1., 3., 9.)
Plzeňský5 (z 20)25 %1 (5.)2 (5., 7.)
Pardubický6 (z 19)31,6 %1 (4.)3 (4., 9., 10.)
Karlovarský3 (z 14)21,4 %1 (1.)2 (1., 9.)
Celkem6819,8 %1033

Zastoupení žen na stranických kandidátkách všech 14 krajů pro volby do PSP ČR v roce 2006
Počet žen
na 1. místě1
Počet žen
do 5. místa 2
Počet žen
do 10. místa3
Průměr.podíl žen
na kandidátkách
ODS282424,3 %
KDU - ČSL3103319,8 %
Zelení*4274934 %
ČSSD1132923,2 %
KSČM*2224226,5 %
1: z celkem 14 kandidátů
2: z celkem 70 kandidátů
3: z celkem 140 kandidátů
* Strana uplatňuje kvóty nebo doporučení pro sestavování kandidátních listin.

Ženy na prvních 3 místech kandidátek: srovnání voleb do PSP ČR 2002 a 2006
Volby 2002Volby 2006
ODS44
KDU - ČSL24
Zelení715
ČSSD55
KSČM1110

Zastoupení žen v PSP ČR: srovnání výsledků voleb 2002 a 2006
StranaVolby 2002Volby 2006Nárůst/pokles
oproti minulému
období
Počet poslankyňPodíl poslankyňPočet poslankyňPodíl poslankyň
ODS814 %911 %+1
KDU - ČSL29,5 %215 %0
SZ*--350 %+3
ČSSD1114 %912 %-2
KSČM*1229 %831 %-4
* Strana uplatňuje kvóty nebo doporučení pro sestavování kandidátních listin.

2) Senátní volby 2006

V letošních senátních volbách strana nominovala své kandidáty a kandidátky v celkem 21 obvodech, z toho v pouhých dvou případech jmenovala ženy. Podíl kandidujících političek se tedy rovnal 9,5 %. Zvolená však nebyla ani jedna z nich. V jedenáctičlenném senátním klubu KDU-ČSL nalezneme jedinou ženu.

Nominace do senátních voleb 2006
StranaCelkem kandidujícíchženymuži
celkem%celkem%
ČSSD27622,22177,8
KDU - ČSL2129,51990,5
KSČM2727,42592,6
ODS27725,92074,1
Politika 2112758542
SNK-ED12216,71083,3
Str. zelených203151785

3) Komunální volby 2006: nominace a výsledky z hlediska zastoupení žen

Jak vypadaly nominace KDU-ČSL z hlediska zastoupení žen ve statutárních městech? Průměrné zastoupení nominovaných aspirantek mírně pokleslo z 35 % na 33,4 %, i když toto hodnocení může být do jisté míry ovlivněno obtížným posuzováním menší strany, která často (a nekonzistentně) kandiduje v rámci koalic. Křesťanští demokraté i přesto ve velké většině sledovaných měst nominují své kandidáty a kandidátky sami za sebe, případně spíše dominují utvořené koalici. Ostatní případy (koalice více stran) nebyly z důvodu zkreslení hodnoceny. Relativně nejvíce žen strana nominovala ve volbách do kladenského zastupitelstva, kde kandidátky tvořily více než 60 %. Také v rámci koalice s US-DEU v Ústí nad Labem ženy v letošních komunálních volbách do orgánu tohoto statutárního města tvořily přes 51 % nominovaných. Třicetiprocentní zastoupení mají ženy také na koaličních kandidátních listinách s účastí KDU-ČSL v Děčíně a Zlíně, samostatně strana zapsala ženy na seznamy kandidujících z více než 30 % také v Mladé Boleslavi (42,4 %), Pardubicích (41 %), Opavě (33,3 %), Karviné (46,4 %) a Havířově (39,5 %). V téměř všech městech přitom strana zvýšila procento nominovaných žen, nejvíce v Karviné, v rámci koalice pak v Ústí nad Labem.

Podívejme se nyní na pořadí nominovaných žen, které má zásadní vliv na jejich šanci být zvoleny. Jediná kandidátní listina KDU-ČSL do zastupitelstva Českých Budějovic neobsahovala mezi prvními 10 nominovanými žádnou ženu. V dalších 5 byla žena v první desítce zastoupena pouze jednou. Strana naopak do městského zastupitelstva Kladna nominovala v první desítce hned 8 žen. Ačkoliv je toto pořadí ženám velmi lichotící, nejedná se o sestavení genderově vyrovnané, ačkoliv z poněkud neobvyklého důvodu. Kromě tohoto případu bylo v první desítce kandidátů a kandidátek KDU-ČSL zapsáno nejvíce žen v na seznamu pro Pardubické zastupitelstvo. Celkově ženy tvořily v první desítce kandidátních listin o necelých 5 % větší podíl něž ve volbách 2002; jejich pozice se ale příliš nezměnila.

Celkově strana nominovala v letošních komunálních volbách 34,7 % žen na své kandidátní listiny ( v minulých volbách z roku 2002 to bylo 32 %). Podíl zvolených političek pro všechny úrovně místních zastupitelstev pak tvořil 25,2 %.

Ženy na kandidátkách KDU-ČSL pro komunální volby: statutární města
KDU-ČSL
2006absolutní početpodíl
kandidátka na 1.místě2 (19)13,0 %
kandidátky na 1.- 5. místě16 (195)16,8 %
kandidátky na 1.- 10. místě43 (190)22,6 %
celkem191 (588)32,5 %
2002
kandidátka na 1.místě2 (21)9,5 %
kandidátky na 1.- 5. místě21 (215)20,0 %
kandidátky na 1.- 10. místě41 (210)19,5 %
celkem199 (736)27 %

Podíl žen zvolených v komunálních volbách 2006 dle úrovní místní samosprávy
StranaObceMěstaStatutární městaPrahaCelkem
ODS25 %22,2 %16,6 %14,2 %23,7 %
ČSSD27,4 %23,6 %20,4 %16,7 %25,4 %
KSČM24,6 %21,5 %21,4 %16,7 %23,4 %
KDU-ČSL25,3 %25,7 %12,5 %---25,2 %
SZ31 %31,2 %44 %66,7 %33 %
SNK-ED27,7 %18,9 %11,8 %50 %24,7 %
Průměr25,3 %23,3 %19,5 %21,4 %25 %

4) Rovné příležitosti ve volebním programu KDU-ČSL

KDU-ČSL je strana, hlásící se k tradičním konzervativním hodnotám, což se logicky odrazilo i v jejím volebním programu. Rovněž tematika rovných příležitostí je tedy nahlížena z této perspektivy a zaměřuje se na podporu tradiční rodiny a posílení postavení ženy jako matky. Svým přístupem k postavení ženy a její roli ve společnosti strana přispívá k udržování genderových stereotypů. Pojem rovné příležitosti se v programu dokonce vůbec neobjevuje.

V programu se objevuje pouze téma slaďování pracovního a rodinného života, poskytování služeb pro rodiny, podpory rodin a domácí násilí. Všechna ostatní relevantní témata zde zcela chybí.

Podívejme se tedy na konkrétní navrhovaná opatření: Postavení žen ve společnosti: "významné posílení postavení ženy a matky ve společnosti", a to díky zásadnímu navýšení finančního a společenského ocenění rodičovské péče. Podpora rodin: zásadní navýšení rodičovského příspěvku; podpora rodinného poradenství; vznik speciálního ministerstva pro rodinu. Slaďování rodinného a pracovního života: nabídka širokého spektra služeb pro rodiny a jejich větší dostupnost. Domácí násilí: poradny pro oběti domácího násilí; azylové domy pro matky s dětmi. (Volební program KDU-ČSL pro volby do PSP ČR 2006)

5) Postavení žen v rámci strany

V rámci strany neexistuje politika prosazování rovných příležitostí. Navzdory velmi vysokému počtu žen v členské základně (52 %) lidovci nominují na své kandidátní listiny tradičně nejméně žen ze všech parlamentních stran; ženy nebyly až donedávna zastoupeny ani ve vedení strany. Zde došlo k radikální změně po pádu starého předsednictva v čele s Miroslavem Kalouskem. KDU-ČSL tak má poprvé místopředsedkyni. Byla jí zvolena Vlasta Parkanová, která je rovněž předsedkyní lidoveckého poslaneckého klubu.

V roce 2005 rovněž vznikla ženská organizace v rámci strany: Sdružení žen KDU-ČSL, byť její založení nebylo snadné a musela se potýkat s odporem mnohých členů strany. Její předsedkyní je poslankyně Michaela Šojdrová.

Postavení žen v rámci KDU-ČSL
Podíl žen v členské základně: 53 %
Podíl žen ve vedení strany*:17 %
Podíl poslankyň:15 %
Podíl senátorek:14 %
Podíl žen v krajských zastupitelstvech:11 %
Podíl žen v místních zastupitelstvech:25,2 %
*V šestičlenném vedení strany zasedá místopředsedkyně Vlasta Parkanová.

Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50 %, 10.1.2007


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!