www.padesatprocent.cz › Konferenční ozvěny

Konferenční ozvěny

V pátek 14. září bylo na pražské Kampě rušněji něž obvykle. Více než stovka účastnic a účastníků nejen z Prahy či jejího okolí, ale i z měst jako je Kopřivnice, Frýdek-Místek či ze zahraničí, se sjela na konferenci Fóra 50 % Podpora žen ve vstupu do politiky:možnosti uplatnění pozitivních nástrojů.

Tato konference se těšila zájmu velkého množství zúčastněných, mezi nimiž bylo mnoho žen aktivně působících v politice, některé naše senátorky a poslankyně, krajské zastupitelky či radní, ale také aspirantky vstupu do politiky, studující genderu a v neposlední řadě také muži, kterým politika rovných příležitostí není cizí. Termín konference nebyl vybrán náhodně. Bylo naším záměrem touto jedinečnou akcí připomenou odkaz TGM a jeho snahy o emancipaci žen.

První blokVšechny zúčastněné čekal velice intenzivní program, který byl rozdělen do tří po sobě následujících bloků. Velký prostor dostala také následná diskuse s pozvanými hosty a hostkami.

V prvním bloku, věnovaném Evropské unii a perspektivám a výzvám, které z jejích institucí a politik přichází, zazněly příspěvky eurosposlankyně Věry Flasarové a Jany Hybáškové. Spolu s Ivou Laňovou, spolupracovnicí eurokomisaře Vladimíra Špidly, potvrdily, že politika rovných příležitostí je jedním z pilířů Evropské unie a její integrace. Anna Čurdová, hovořící jako zástupkyně Rady Evropy připomenula výzvy, kterým mnohé země čelí, přestože se již k politice rovných příležitostí formálně zavázaly a tudíž rovnoprávnost mnohde existuje pouze formálně a nikoli de facto.

Tuto skutečnost potvrdily také zahraniční panelistky, které vystoupily v druhém bloku. Lenita Freidenvall, švédská odbornice na problematiku ženských politických práv, sdělila své poznatky z dlouhodobého výzkumného projektu, který se zabýval analýzou existujících systémů kvót v různých zemích světa a připojila svou osobní zkušenost švédské voličky a občanky. Janet Veitch, přední britská ženská aktivistka, potvrdila, že strana, která na předních místech své kandidátní listiny má vysoké zastoupení žen, je voličstvem vnímaná jako moderní a zejména pro voličky atraktivní. V panelu pohovořil také poslanec saského parlamentu pan Haiko Kosel, který představil praktická opatření na zrovnoprávnění žen a můžů, které aplikuje přímo jeho strana, jako je například střídavé udílení slova při jednáních. Pro mnohé bylo překvapením, že poté, co tato strana zavedla pozitivní opatření ji poprvé v celé historii volilo více mužů než žen.

Druhý blokNejvětší zájem vyvolal příspěvek bývalé rakouské ministryně M. Rauch-Kallat, která je členkou rakouské konzervativně-pravicové politické strany. Její charismatické a velmi otevřené vystoupení snad všechny přesvědčilo, že problematika rovných příležitostí není pouze levicové téma, jak hojně zaznívá z úst představitelů české vládní strany. Ba právě naopak politika nediskriminace a politické svobody je jednou z hlavních pravicových hodnot. Tento blok ukončila svým příspěvkem velvyslankyně JAR Její Excelence Nomsa Dube, která se se všemi podělila o zkušenosti s kladným vývojem demokracie v JAR díky zavedení pozitivních opatření a zejména systému tzv. Zebry (v Evropě systém zipu), kdy se na kandidátní listině politické strany střídá vždy kandidující žena-muž. Celým blokem všechny provedla Sonja Lokar, slovinská odbornice na genderovou problematiku střední a východní Evropy. Její zkušenosti a doporučení jsou pro Českou republiku nesmírně přínosné, jelikož se Slovinskem bývá ČR nejčastěji srovnávána. Její ekonomika i vyspělost demokracie je dokonce hodnocena výše než ČR, nemalou měrou k tomuto jistě přispělo i zavedení vnitrostranických kvót.

Třetí blokO to větší kontrast pak vyvolal závěrečný blok, v němž poprvé vedle sebe zasedly zástupkyně a zástupci ze všech našich parlamentních politických stran. Zejména z projevu ministra Cyrila Svobody (KDU-ČSL) a paní poslankyně Jany Rybínové (ODS) bylo znát, že česká vláda není problematice rovných práv nakloněna. Paní Soňa Marková (KSČM) i paní Olga Zubová (SZ) přiblížily situaci ve své straně. Obě strany se k politice rovných příležitostí žen a mužů aktivně hlásí a snaží se jí prosazovat i uvnitř vlastních stanov a vnitrostranických voleb, nicméně ne každý člen či členka strany chápou důležitost těchto ustanovení. Zástupce ČSSD pan Petr Petržílek jejich důležitost výstižně shrnul do věty:

"Politické kolbiště jednoznačně potřebuje nový myšlenkový proud, který by pohnul stojatými a kalnými vodami našeho politického života a který by umožnil vznik živějšího, slušnějšího, poctivějšího a v mnoha dalších směrech nového pohledu na práci radnic, vlády a parlamentu."

Cocktail v hotelu Hoffmeister Ve večerních hodinách se některé panelistky sešly v Hotelu Hoffmeister, který je pozval na malou Cocktail party. I zde se pokračovalo v diskuzi a v návrzích, jak postupovat ve snahách o zvýšení počtu žen v politice. Vzniklo také komuniké v němž jsou shrnuty některé důležité závěry a doporučení pro ČR na cestě k její nutné modernizaci a k prohloubení demoratických principů.

Na konferenci byla distribuována brožura "Více žen do politiky. Určitě! Ale jak?" v níž jsou přehledně shrnuty a vysvětleny jednotlivé účinné nástroje pro zvýšení počtu žen v politice a zvýšení jejich možnosti se dále politicky uplatnit. Brožura je zdarma k dispozici v kanceláři organizace Fórum 50 % na Plzeňské 66, Praha 5 anebo na všech akcích Fóra 50 %.

Autorka: Petra Ondřejová, Fórum 50 %, 18.9.2007

Související články:
Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!