www.padesatprocent.cz › Kandidátky do Evropského parlamentu: Monika Červíčková

Kandidátky do Evropského parlamentu: Monika Červíčková


Za hnutí ANO 2011 kandiduje z 11. místa Monika Červíčková.

Monika Červíčková

ANO 2011

11. místo na kandidátní listině (5. žena na kandidátce)
Stručné CV:

Monika Červíčková je podnikatelka (cestovní agentura) a zároveň spoluzakladatelka a předsedkyně Sdružení PLUS 50, o.s., které se zabývá především postavením osob nad 50 let na trhu práce. Má dlouholeté zkušenosti z neziskové i komerční sféry. Vystudovala Vysokou školu hotelovou.

Jak jste se k politice dostala?

Vstup do politiky jsem si velmi pečlivě rozmýšlela, neboť jsem se vždy považovala za spíše apolitického člověka. Moje osobní nespokojenost s celkovým vývojem naší společnosti a s úrovní politické reprezentace ČR stále rostla a dospěla až do bodu, kdy už nechci jen pasivně přihlížet aroganci a neschopnosti politiků. Zřejmě potřebuji pocit, že jsem pro změnu něco udělala. Jedním z mých povahových rysů je dělat věci tzv. “na maximum”, proto se chci alespoň pokusit přispět k dosažení pozitivní změny pro nás všechny. S přibývajícími roky nejenže vím, co chci, ale hlavně vím, co nechci. Nechci pasivně přihlížet, jak se naše republika vzdaluje principům vyspělých demokratických zemí.Také jsem po pár letech aktivity v neziskovém sektoru pochopila, že svou činností v rámci naší neziskové organizace můžeme pomoci jednotlivcům, což mě vždy těšilo a těší, nicméně problém nezaměstnanosti lidí +50 nejsme schopni vyřešit. Problém je řešitelný pouze systémovou změnou a systémové změny lze dosáhnout pouze prostřednictvím politiky. I tento fakt byl pro mě osobně silným motivem, neboť se chci pokusit problém řešit systémově.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V minulosti jsem nebyla v žádné politické straně či hnutí. V rámci hnutí ANO 2011 jsem místopředsedou oblastní organizace ANO Praha 12. Jsem členem pracovní skupiny pro volební program Hnutí ANO v oblasti sociální politiky, a to zejména se zaměřením na trh práce. Jsem garantem pro volební program sociální politiky kraje Praha.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Dobré fungování oblastní organizace, práce v pracovních skupinách sociálních věcí.

Jaké jsou Vaše priority v Evropském parlamentu?

Od doby založení občanského sdružení PLUS 50 se poměrně intenzivně zabývám problematikou zaměstnanosti generace +50 a s ohledem na získané zkušenosti v této oblasti bych se chtěla na půdě evropského parlamentu věnovat zaměstnanosti a sociální oblasti, zejména tématu rovných příležitostí – rovných šancí, a to bez ohledu na věk, pohlaví, etnikum či sexuální orientaci. Jsem přesvědčena, že svým aktivním přístupem, praxí získanou vyjednávací schopností a jazykovou vybaveností, mohu přispět k dosažení zlepšení nejen v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, ale i ke zvýšení vlivu České republiky v rozhodovacích procesech unie. Česká republika by měla být stabilní, perspektivní, věrohodný a respektovaný člen unie.

V jakém výboru či v jaké komisi chcete v EP pracovat?

Zaměstnanost a sociální věci.

Kterou problematiku považujete za klíčovou v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů? Jak byste ji chtěla řešit?

Rozdíly v odměňování, maximální podpora zaměstnanosti žen, a to i prostřednictvím strukturálních fondů, celospolečenská diskuze - tlak, legislativní úprava stávající podoby antidiskriminačního zákona s cílem posílit odpovědnost zaměstnavatele za mzdovou rovnost.

Co si myslíte o postavení žen v české a evropské politice? Co budete v této oblasti prosazovat?

V politice je všeobecně nízké zastoupení žen, ačkoliv jejich výsledky z pohledu pozitivního dopadu na občana bývají daleko efektivnější než výsledky práce politiků mužů. Ve většině případů mají ženy političky vyšší morální integritu. Mou snahou je presentovat "ženskou politiku" jako rovnoprávný a respektovaný protipól "mužské politiky".


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání