www.padesatprocent.cz › Jana Fischerová: "Ženy jsou v politice velice potřebné"

Jana Fischerová: "Ženy jsou v politice velice potřebné"

Přinášíme Vám rozhovor s Janou Fischerovou (ODS), která je starostkou Havlíčkova Brodu a zároveň také krajskou zastupitelkou kraje Vysočina. Jana Fischerová se s námi podělila o své zkušenosti s prací v politice a zastoupení žen ve veřejných funkcích a rozšířila tak řady političek, které Vám na stránkách Fóra 50 % představujeme. Tento rozhovor je již třetím - předchozí si můžete přečíst tady. Přejeme příjemné počtení!

Na čem v těchto dnech pracujete, co Vás v tuto chvíli zaměstnává? Máte nějakou oblast, na kterou se v rámci své práce zaměřujete či specializujete?

V současné době mě zaměstnává zejména práce starostky města Havlíčkova Brodu. Jsem sice i krajskou zastupitelkou, ale podstatně více času trávím prací pro naše město. Nyní řešíme zejména přípravu revitalizace Havlíčkova náměstí. Získali jsme dotaci z regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 42 milionů Kč. Kromě toho mi každý den přináší řešení nových a nových věcí, vrátila jsem se z konference z Malmö, kde bylo setkání zástupců samospráv z celé Evropy. Měla jsem tam i příspěvek o České republice, potažmo o našem kraji, městě na téma kohezní politika.

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky? Proč jste si vybrala práci političky na krajské úrovni? S jakou vizí, idejemi jste vstupovala do politiky?

Já jsem se ani nijak nerozhodovala, na začátku to vše “přišlo nějak samo”. Chtěla jsem jen podpořit své kamarády na kandidátce zespoda a najednou jsem se ocitla nečekaně mezi zvolenými zastupiteli města. Poté jsem už navazovala na zkušenosti ze samosprávy města. Byla jsem oslovena opět kolegy, abych pomohla s přípravou kandidátky do krajských voleb, bylo to hned při vzniku krajů. Od té doby jsem již potřetí členem zastupitelstva kraje Vysočina. Ta předsevzetí jsou u mě vždy stejná - pomoci dobrým věcem pro lidi našeho města, našeho kraje a také, aby v politice byly zastoupeny ženy.

Jaký postoj zastáváte k tvrzení, že je žen v politice na všech úrovních – místní, regionální i parlamentní - nedostatek?

Ano, je tomu tak. Účastním se také konferencí v zahraničí na téma rovné zastoupení žen a mužů. Já mám zkušenosti, že ženy, které mají doma dobré zázemí a podporu, mohou do politiky vstoupit. Dokud jsou děti malé, ženy většinou tu možnost nemají. Pak už je na nich jak a zda se dovedou prosadit.

Setkala jste se v průběhu své politické praxe s diskriminací, protože jste žena?

Já se musím přiznat, že mám kolem sebe vždy někoho, s kým si rozumím, spoléháme navzájem na sebe, máme k sobě důvěru, otevřenost při jednání, bez toho by to nešlo. Snažím se i takové lidi kolem sebe vybírat. Takže - osobně se mi to nestalo.

Co byste vzkázala ženám, které se rozhodují, že vstoupí do politiky? 

Ženy jsou v politice velice potřebné, jedná se mnohdy o jiný pohled na věci. Jsem např. členkou stálé delegace do Rady Evropy za volené samosprávy a tam jsou pravidla už tak přísná, že je stanoven minimální počet zastoupení žen v národní delegaci – 30 %, jinak není delegace akceptována. Tedy můj vzkaz ženám: máte-li doma od rodiny podporu, neváhejte, je to i zajímavá práce, ale časově náročná.

Autorka: Veronika Křenová


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen