www.padesatprocent.cz › Jak zvýšit účast žen v rozhodovacích pozicích?

Jak zvýšit účast žen v rozhodovacích pozicích?

Přinášíme Vám souhrn výstupů a prezentace přednášejících ze semináře na téma zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Tématu se podrobně věnuje i dnešní blog Jany Smiggels Kavkové.

Blog Jany Smiggels Kavkové:

Proč naslouchat vymaštěným slepicím

Shrnutí výstupů:

  • přijatý návrh na vyrovnaní zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností pomohl otevřít diskuzi na toto téma a prostor pro návrhy (ať již kvantitativní kvóty, či podpůrná opatření jako zkrácené úvazky, zařízení péče o děti)
  • dopady návrhu jsou dramatizovány - týká se pouze dozorčích rad (ne výkonného managementu), týká se pouze velkých firem (celkem asi 5000 v EU a do 15 v ČR), sankce v kompetenci národních států
  • směrnice reaguje na velmi pomalé tempo, kterým se zastoupení žen mění
  • čísla jsou jednoznačná - málo žen ve vedení firem, nedostatek zařízení péče o děti, nedostatečná podpora slaďování práce a rodiny, nízká zaměstnanost matek malých dětí, nedostupnost částečných úvazků x vysoká vzdělanost žen (60 % VŠ vzdělaných), pracovní úspěchy bezdětných žen
  • řada akademických i firemních studií doložila přínosy diverzity
  • řada firem (i států) již pozitivní opatření zavedla
  • zavádění pozitivních opatření by mělo začít ve státní správě a politice
  • nutnost podpory sladění práce a rodiny ze strany státu

Prezentace:

Kvantitativní opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech

Kvóty pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice

Další pozitivní opatření na zvýšení účasti žen ve vedoucích pozicích

Ekonomický rozměr vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností


Sdílejte s přáteliSeminář kvóty Sněmovna 20.11.2012   (fotek: 5)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!