www.padesatprocent.cz › Ideologií proti ideologii: Feministky vrací úder

Ideologií proti ideologii: Feministky vrací úder

Naše televizní kampaň za více žen do politiky vyvolala nebývalý ohlas. Reakce byly převážně pozitivní, setkaly jsme se však také s nevybíravou a nepodloženou kritikou, na niž reagujeme v tomto článku.

V uplynulých týdnech jste mohli ve vysílání ČT zaznamenat krátký spot občanského sdružení Fórum 50 %, který odlehčenou formou upozorňuje na nevyrovnané zastoupení žen a mužů v komunální politice. Pro představu, spot si pohrává s očividným nepoměrem mezi tím, jak jsou ženy zastoupeny v populaci (více než 50 %), a tím, jak jsou zastoupeny v zastupitelstvech velkých měst (méně než 20 %).

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Kromě nadšených ohlasů jsme se setkali i s nevybíravou ( a popravdě řečeno i předem očekávanou) negativní kritikou. „Mladí rozzlobení muži“ spílali „bláznivým feministkám“, aby místo „kravin šly makat na stavbu nebo ještě lépe do dolů“, neb zde je žen taktéž zjevný nedostatek. S takovými emaily se dá poměrně snadno vypořádat. Pokud pisatel projevil dostatek odvahy (mužský tvar je zde namístě, protože spot zjevně podráždil zejména pánskou část populace) a uvedl své jméno s kontaktem, obdržel email, v němž byly předloženy základní argumenty organizace a dopady, které přináší koncentrace moci do rukou úzké skupiny bohatých bílých mužů. Ne snad, že by tito lidé poté změnili názor, byl zde však alespoň otevřen prostor pro reakci ze strany Fóra 50 % a případnou diskuzi.

Hůře se ovšem vyrovnává s kritikou, která je vznesena buď anonymně, nebo přes média. Problematika nízké politické participace žen a jejího řešení a obecně genderová problematika je v českém prostředí médii prezentována buď jako kontroverzní výstřelek aktivistek a aktivistů z akademického či neziskového sektoru, nebo jako nesmyslný „bruselský diktát“. Můžeme sledovat celou řadu strategií, jak toto téma marginalizovat a degradovat. Typickým příkladem je právě jedna z reakcí na spot z pera Lukáše Petříka, otištěná v Parlamentních listech.

Již samotný název článku (ČT tlačí ženy do politiky) naznačuje, jak „objektivně“ se autor ke spotu staví. Co na tom, že (zcela zjevnou) „message“ bylo zvýšení povědomí o nízké politické participaci žen. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, a tak se hned v prvním odstavci autor vyzbrojuje strašákem pozitivní diskriminace a kvót a v tomto tónu pokračuje až do konce. Pro úplnou korektnost, Fórum 50 % v rámci své činnosti skutečně otevřeně podporuje kvóty jako jeden z nástrojů zvyšování politické participace žen. Spot, o kterém je řeč, však nemá s kvótami nic společného a pokud by si dal autor tu práci (za kterou je koneckonců placen) a podíval se na web organizace s podrobnými informacemi ke kampani, zjistil by, že v tomto případě se Fórum 50 % zaměřilo na možnosti „zdola“ a vyzvalo občany a občanky, aby (pokud si přejí genderově vyváženější zastupitelstva) použili nástroje, které mají k dispozici – vybírali si genderově vyvážené kandidátní listiny či dávali své preferenční hlasy ženám, s jejichž politickými názory se ztotožňují. To, že se celý článek zaměřuje pouze na kvóty, není nic jiného, než záměrné překrucování sdělení klipu.

Příznačný je též výběr osob, které se v článku ke spotu vyjadřují. Celý text se totiž nese v duchu „o nás bez nás“. Kromě mluvčího ČT Ladislava Štichy, jako jediného zástupce kritizované strany, oslovil redaktor ještě poradce premiéra pro lidská práva Romana Jocha a poslance Marka Bendu. Pomiňme, že oba pánové s nejvyšší pravděpodobností spot vůbec neviděli. Oba se veřejně staví proti principům politiky rovných příležitostí a feminismus odsuzují jako „nebezpečnou ideologii“. Marek Benda je přesvědčen, že „žen je v politice dost“1 a „téma je sem uměle vnášeno militantními ženskými organizacemi“.2 Názory Romana Jocha na vztah žen a politiky netřeba připomínat. Nelze bohužel nepostřehnout, že autor článku s tímto náhledem sympatizuje, což koneckonců dokládá i zvolený podtitul „Dnes feminismus, zítra třídní boj a rasismus“.

Výběr Jocha a Bendy, u nichž je předem jasné, jaký postoj zaujmou, je silně (a přitom skrytě) manipulativní. Proč se autor nezeptal těch, kdo spot vytvořili, tedy Fóra 50 % či přímo jeho autora – filmaře Jakuba Vansy? Proč se nezeptal těch, kterých se spot týká, tedy komunálních političek? Proč se nezeptal na názor tzv. „cílové skupiny“ spotu, tedy voliček a voličů? Odpověď je jednoduchá. Od Fóra 50 % by se dozvěděl, že spot se netýká kvót a neměl by tudíž o čem psát. Od političek, voličů a voliček by zase hrozilo, že by nedejbože spot schvalovali a to se jaksi také nehodilo do krámu. Máme zde tedy co dělat se zneviditelňováním odlišných názorů a manipulací s informacemi. Poslanec Benda považuje za „naprosto nepřípustné, aby se propagoval z peněz občanů konkrétní ideový proud“. V zásadě s panem poslancem souhlasíme. Také si nepřejeme, aby byl „z peněz občanů“ podporován pouze jeden konkrétní ideový proud. Fascinuje nás však ta naprostá absence sebereflexe či možná ještě hůře záměrné zastírání, že to, co oba pánové hlásají, je také ideologie – jakýsi hybrid neoliberalismu a ultrakonzervatismu. A že prostoru pro propagaci této ideologie v rámci veřejnoprávních médií dostávají (nejen oni dva) více než dost.

Zájem, který spot vyvolal, naznačuje, že kampaň se „trefila do černého“. Podnítila diskuzi o jinak opomíjeném tématu, což bylo cílem. A že jsou některé reakce negativní či zesměšňující? To je jen dokladem toho, že (jak říká Jiřina Šiklová): „Kdyby nebyly názory feministek důležité, nestálo by ani za to, aby je někdo zesměšňoval“.

Za Fórum 50 %, o.s.
Marcela Adamusová

1. MF Dnes, 15.2.2006
2. Respekt, 19/2008Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!