www.padesatprocent.cz › Hradec Králové

Hradec Králové

Počet bydlícího obyvatelstva k 31.12. 2004: 94 694 (Zdroj: ČSÚ)

Ženy na pozici20062002
Primátorky: ne ne
Náměstkyně (z celkového počtu): 1 (4)1 (3)


Podíl žen v zastupitelstvu
20062002
absolutněrelativněabsolutněrelativně
6 (37)16,2 % 3 (37)13,5%
Mgr. Táňa Šormová KSČM Ing. Pavla Finfrlová ODS
Ing. Hana Orgoníková ČSSD prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc. ČSSD
Ing. Pavla Finfrlová ODS PaedDr. Marta Pohnerová ODS
Ing. Arch. Lenka Zídková ODS doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. VPM
Mgr. Naďa Štěrbová ODS Ing. arch. Lenka Zídková ODS
Doc. Ing.arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.Dr. VPM


Podíl žen v radě města
20062002
absolutně relativněabsolutně relativně
2 (11)18,2 % 1 (11) 9,1 %


Celkový podíl kandidujících žen20062002
33,4 % 22,8 %


Podíl žen na kandidátních listinách v komunálních volbách vybraných politických stran
ODS 20062002
Kandidátka na 1.místě0 0
Kandidátky mezi 1.-5. 1 (3.) 0
Kandidátky mezi 1.-10. 2 (3.,6.) 1 (10.)
Celkem kandidátek absolutně relativně absolutněrelativně
12 (37) 32,4 % 7 (37) 18,9 %
ČSSD 20062002
Kandidátka na 1.místě 0 0
Kandidátky mezi 1.-5. 0 0
Kandidátky mezi 1.-10. 2 (6.,10.) 1 (10.)
Celkem kandidátek absolutně relativně absolutně relativně
12 (37) 32,4 % 9 (37) 24,3 %
KSČM20062002
Kandidátka na 1.místě 1 0
Kandidátky mezi 1.-5. 1 (1.) 0
Kandidátky mezi 1.-10. 4 (1.,7.,9.,10.) 1 (9.)
Celkem kandidátek absolutně relativně absolutně relativně
13 (37) 35,1 % 11 (37) 29,7 %
KDU-ČSL20062002
Kandidátka na 1.místě 0 0
Kandidátky mezi 1.-5. 1 (5.) 0
Kandidátky mezi 1.-10. 3 (5.,7.,9.) 0
Celkem kandidátek absolutně relativně absolutně relativně
8 (37) 21,6 % 6 (37) 16,2 %
Strana zelených 20062002
Kandidátka na 1.místě 0 0
Kandidátky mezi 1.-5. 3 (2.,3.,5) 0
Kandidátky mezi 1.-10. 5 (2.,3.,5.,7.,10.) 1 (10.)
Celkem kandidátek absolutně relativně absolutně relativně
18 (37) 48,6 % 5 (37) 15,2
SNK ED 2006
Kandidátka na 1.místě 0
Kandidátky mezi 1.-5. 0
Kandidátky mezi 1.-10. 1 (9.)
Celkem kandidátek absolutně relativně
8 (37) 21,6 %


Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 11.1.2007


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání