www.padesatprocent.cz › Genderové publikace

Genderové publikace

Odkazy na zajímavé publikace týkající se genderové tématiky (v anglickém jazyce)

UNIFEM: Příběh za číslyTato zpráva zkoumá situaci žen na pracovním trhu v zemích střední a východní Evropy a státech Commonwealthu v kontextu sociální a ekonomické tranzice: http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=66

Výzkumný institut pro sociální rozvoj OSN: Genderové implikace penzijních reforem - Tato zpráva kriticky analyzuje genderovou dimenzi penzijní reformy v Polsku, Maďarsku a České republice http://www.eldis.org/cf/search/disp/DocDisplay.cfm?Doc=DOC22074&Resource=f1gender

Pracovní doba a slaďování práce a soukromého života - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek publikovala novou zprávu Pracovní doba a slaďování pracovního a soukromého života v Evropských společnostech 2004 – 2005. Publikace se zaměřuje na různá uspořádání pracovní doby ve firmách a analyzuje příčiny jejich zavedení a jejich dopad.
Zpráva je ke stažení na: http://www.eurofound.eu.int/publications/files/ef0627en.pdf

Publikace EU o anti-diskriminaci - "Zavádění rovných příležitostí do praxe": - Tato nová publikace poskytuje a aktualizuje práci Akčního programu Evropského společenství proti diskriminaci. Třicetidvoustránková zpráva obsahuje sekci, která analyzuje a hodnotí diskriminaci, přináší rady odborníků a ukazuje, jak mohou být použity data, aby podporovala rovnost. http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/thembroch06_en.pdf

Nová brožura vydaná v rámci informační kampaně "Za diverzitu, Proti diskriminaci" se pokouší poskytnout užitečný a dostupný úvod do práva EU a aktivit, které se snaží řešit diskriminaci. Brožura je dostupná ve všech dvaceti oficiálních jazycích EU. Ke stažení na: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/flyer06_en.pdf

"Genderové rozdíly ve zdraví"ženy žijí průměrně déle, ale jsou méně zdravé než muži. Některé ženské časté zdravotní problémy, jako je třeba rakovina dělohy, jsou založené pouze na genetických a biologických pohlavních rozdílech. Další časté zdravotní problémy, jako jsou zranění způsobená prací v domácnosti nebo zneužití, jsou založeny na kulturních faktorech, které vyplývají z genderu. Pohlaví hraje obecně větší roli ve vývoji nemoci, zatímco genderové role ovlivňují rozpoznání symptomů, bolesti a přístup a poskytnutí péče. Studie je dostupná na: http://www.dcp2.org/pubs/DCP/10

CaucAsia, Mezinárodní koolice genderových novinářů vydala čtvrté číslo elektronického magazínu s názvem "Gender a terorismus" , které se zabývá problematikou žen, které se zúčastnily teroristických útoků. http://www.gmc.ge/images/04KAVKAZIAJ-01E.html

Výroční zpráva Equality Now 2005 Equality Now se snaží pomocí mobilizace a veřejného tlaku ukončit násilí páchané na ženách a dívkách a jejich diskriminace ve světě. Tato výroční zpráva se zabývá následujícími tématy: znásilnění, domácí násilí, reprodukční práva, obchování se ženami, ženská obřízka, politická participace, genderová diskriminace. Zpráva ke stažení na: http://www.equalitynow.org/english/about/annualreports/annualreports_en.html

Podpora ženského vůdcovstí: Návod pro školení Tento tréninkový manuál byl navržen, aby rozšířil možnosti pro ženské vůdcovství. Manuál je možné stáhnout na: http://www.cedpa.org/content/publication/detail/664

Ženy v vědě a technologii: Business perspektiva – U společností, které mají dobře řízené politiky gender mainstreamingu, dochází k zlepšení jejich hospodářských výsledků. To bylo klíčové zjištění zprávy Ženy ve vědě a technice (WiST). Tato zpráva se zabývá tím, jak může být přilákáno do průmyslu více výzkumnic. http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/wist_report_final_en.pdf

Autorka: Markéta Kadlecová,o.s. Fórum 50 %, 11. 8. 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen