www.padesatprocent.cz › Genderová rovnost v Česku? Nejhorší v celé Evropské unii!

Genderová rovnost v Česku? Nejhorší v celé Evropské unii!


V každoročně zveřejňovaném žebříčku Světového ekonomického fóra se letos Česká republika umístila na dosud nejhorším 104. místě, což je také nejhorší výsledek v celé Evropské unii.

Světové ekonomické fórum zveřejnilo letošní Global Gender Gap report. Po loňském propadu ze 76. na 101. místo se v něm i letos Česko zhoršilo a skončilo na historicky nejhorším 104. místě. A to i přesto, že celkové skóre se zhoršilo jen nepatrně. Ostatním zemím se tak daří dosahovat rovnosti žen a mužů rychleji a Česko zaostává.

Tradičně nejlepší výsledek je v oblasti přístupu ke vzdělávání, kde mají dívky i chlapci, ženy i muži podmínky srovnatelné s jinými evropskými zeměmi. Podobně příznivý výsledek má Česko i v oblasti zdraví a naděje na dožití.

Naopak v oblasti ekonomické participace žen, kde jsou hodnoceny parametry jako je zaměstnanost žen, platová rovnost či zastoupení žen ve vedoucích pozicích si vedeme hůře. Česko je na 104. místě státem s třetím největším rozdílem mezi muži a ženami v celé Evropské unii – horšího výsledku dosáhlo jen Chorvatsko (106. místo) a Itálie (111. místo).

Vůbec nejhorší výsledek Česko tradičně vykazuje v oblasti politického rozhodování, kde obsadilo až 110. místo ze 146. To je druhý nejhorší výsledek ze všech členských států Evropské unie, hůře je na tom jen Maďarsko na 131. místě. Do výsledku se negativně promítá zejména nízké zastoupení žen na mínisterských postech a fakt, že jsme dosud neměli ženu v pozici premiérky ani prezidentky.

Ačkoli má Česká republika schválenou velmi kvalitní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, ukazuje se, že se ji nedaří efektivně naplňovat. Chybí zejména politická vůle a finanční zdroje.

Jak se vyvíjela rovnost žen a mužů v Česku podle Světového ekonomického fóra?

Rok          Skóre    Počet hodnocených států Pořadí v žebříčku Rozdíl v pořadí oproti předchozímu srovnání
2024 0,684 146 104. - 3
2023 0,685 146 101. - 25
2022 0,710 146 76. + 2
2021 0,711 156 78. -
2020 0,707 153 78. + 4
2018 0,693 149 82. + 6
2017 0,688 144 88. - 11
2016 0,690 144 77. + 4
2015 0,687 145 81. + 15
2014 0,674 142 96. - 13
2013 0,677 136 83. - 10
2012 0,677 135 73. + 2
2011 0,679 135 75. - 10
2010 0,685 134 65. + 9
2009 0,679 134 74. - 5
2008 0,677 130 69. - 5
2007 0,672 128 64. - 11
2006 0,671 115 53. -

Zdroj: Světové ekonomické fórum, tabulka Fórum 50 %


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!