www.padesatprocent.cz › Fórum 50 % začíná vytvářet koalici pro přijetí kvót

Fórum 50 % začíná vytvářet koalici pro přijetí kvót

Analýza kandidátních listin pro odložené volby do Poslanecké sněmovny mluví jednoznačně: největší političtí hráči – ČSSD a ODS – nemají zájem řešit zcela zásadně nevyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice a nízký počet žen ve sněmovně po volbách s největší pravděpodobností ještě klesne. Na tomto faktu nejspíš nic nezmění ani odložení termínu jejich konání. Nejen z toho důvodu Fórum 50 % spouští celospolečenskou koalici za přijetí kvót na kandidátní listiny politických stran. Jak kvóty chápeme a proč koalici spouštíme si přečtěte v tiskové zprávě.
Analýza kandidátních listin pro odložené volby do Poslanecké sněmovny mluví jednoznačně: největší političtí hráči – ČSSD a ODS – nemají zájem řešit zcela zásadně nevyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice a nízký počet žen ve sněmovně po volbách ještě klesne. Na tomto smutném faktu nejspíš nic nezmění ani odložení termínu jejich konání. Ať už půjdou voliči a voličky k urnám na podzim, nebo až na jaře, jedno je jisté: v nově zvolené dolní komoře parlamentu zasedne asi o pět poslankyň méně. Jejich již tak velmi nízké zastoupení klesne ze současných 18 % na pouhých přibližně 15,5 %. Bude to již potřetí, kdy volby přinesou zhoršení situace: rovněž minulé volby do sněmovny a nedávné volby do Evropského parlamentu znamenaly propad v zastoupení žen. Po 20-ti letech budování demokracie se ukazuje, že cesta tzv. přirozeného vývoje není v české politice možná.

Politické strany, jež mají zásadní podíl na podobě české politické scény, vyslaly vůči veřejnosti jasný signál: i nadále má českou zemi spravovat zhruba 85 % mužů. Snaha o vyrovnané zastoupení žen a mužů tak zůstává v lepším případě na úrovni pěkně znějících proklamací ve volebních programech, jež však potřebnou změnu nepřinesou. V horším případě – u ODS, KDU-ČSL a TOP 09 – téma není reflektováno vůbec. Kdy už naše politické strany akceptují, že vyrovnaný podíl žen a mužů na rozhodování je nezbytnou součástí vyspělé demokracie? A že bez aktivní podpory, například formou vyrovnávacích opatření, se současná tristní situace nezmění?

Vzhledem k této situaci začíná Fórum 50 % vytvářet širokou, celospolečenskou koalici za vyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice – přijetím kvót na kandidátní listiny politických stran. Přičemž Fórum 50 % kvóty chápe jako dočasné a efektivní řešení nízkého zastoupení žen v politice při současném zachování svobodné volby voličů a voliček, komu dají svůj hlas.
Vycházíme nejen ze zahraničních zkušeností, ale také ze stoupající podpory veřejnosti: pro zavedení kvót na kandidátky je podle průzkumu CVVM z června 2009 60 % oslovených, s aktivní podporou vstupu žen do politiky souhlasí 76 % dotázaných. Kromě toho navazujeme také na červencové rozhodnutí české vlády připravit novelu volebního zákona, jež bude obsahovat 30% kvótu na zastoupení žen, resp. mužů na kandidátních listinách politických stran pro volby do PSP ČR, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl. m. Prahy. Jinými slovy, v každé trojici bude muset být člověk opačného pohlaví. Kvóta je tedy genderově neutrálně formulovaná: pokud se situace obrátí a v trojici na kandidátní listině budou převažovat ženy, ustanovení o kvótách platí i pro muže.

Cílem vytvářené celospolečenské koalice proto je podpořit vládu, stejně jako členy a členky politických stran, v přijetí novely volebního zákona a zakotvení kvót jako vnitrostranického mechanismu. Jedná se o neformální koalici lidí, institucí a organizací, které spojuje stejná myšlenka, přičemž členství v koalici je vyjádřeno pouze podpisem pod text. Do koalice se lze připojit buď zasláním emailu, anebo registrací na webových stránkách Fóra 50 %.

Aby se koalice stala pro veřejnost uchopitelnější a reálnější, připravuje Fórum 50 % na její podporu různé kulturní a společenské akce. První takovouto akcí je literární čtení spisovatelky Terezy Brdečkové, jež se uskuteční 29. října v Městské knihovně v Praze.
Vznikající koalice má již své první členy a členky, mezi známé osobnosti zapojené do koalice patří eurokomisař Vladimír Špidla, 1. místopředsedkyně Senátu ČR Alena Gajdůšková, místopředseda SOS Petr Hlávka, spisovatelka Tereza Brdečková.

Vyjádření eurokomisaře Vladimíra Špidly ke koalici:
"Jako evropský komisař jsem měl možnost setkat se s ženami,  které zastávají velmi vysoké politické funkce, a manažerkami, které řídí i desetitisíce lidí v několika zemích. Všechny se shodly na jednom: původně nebyly zastánkyněmi kvót a myslely si, že jich není třeba, protože stačí prokázat své schopnosti. Ale poté, co se samy dostaly do takto vysokých pozic, vidí nakonec kvóty jako lepší řešení. Ony samy sice dokázaly všechny překážky překonat, ale poznaly, jak je pro ženy obtížnější tohoto úspěchu dosáhnout."

Vyjádření Aleny Gajdůškové, 1. místopředsedkyně Senátu ČR:
„Sama jsem se dostala do politiky na základě kvót. Kandidovala jsem v kategorii žena, nestranička do 35 let. S nadsázkou tedy mohu říci, že nebýt kvót, neměla by dnes naše republika ženu v tak vysoké ústavní funkci. Jsem hluboce přesvědčena, že ženy si svoji pozici dřív nebo později vybudují svou pracovitostí a nesmírným nasazením. To je jen otázka času. Jen rovným zastoupením žen a mužů může společnost využít celý svůj lidský potenciál.“


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!