www.padesatprocent.cz › Evropská unie obnovuje své závazky k genderové rovnosti

Evropská unie obnovuje své závazky k genderové rovnosti

Tisková zpráva EWL k závěrům jarního zasedání Evropské rady

Hlavy evropských států a vlád opět zdůraznili, že genderová rovnost je základní právo, společná hodnota v rámci EU a nezbytná podmínka k dosažení cílů EU v růstu, zaměstnanosti a sociální koheze.

Schválením Evropského paktu pro genderovou rovnost lídři z EU připustili, že zvýšená participace žen na pracovním trhu je zásadní skutečností, která může napomoci splnit cíle strategie růstu, zvýšit míru všeobecné zaměstnanosti a že ženy jsou zásadní silou pro růst produktivity a konkurenceschopnosti EU. Dále evropští lídří uznali, že ženy jsou i přes zaměstnanost stále odpovědné za péči o děti, starost o domácnost a péči o závislé členy rodiny. „Cestou ven z tohoto dvojitého břemena žen je samozřejmě změna postojů v jejich domovech, rovná dělba práce v domácnosti mezi muži a ženami a dále závisí na sociálních politikách a politikách zaměstnanosti, které umožní ženám opravdový výběr“, prohlásila Mary McPhail, generální tajemnice Evropské ženské lobby.

„Doba je momentálně velmi nakloněná prosazování genderové rovnosti v Evropské unii, protože politická vůle na nejvyšší úrovni obnovila své závazky pro prosazování rovnosti mezi muži a ženami. Což je zásadní, pokud si uvědomíme, že závazky podporující ženskou zaměstnanost a realizaci genderové rovnosti nebyly rozvinuty v národních reformních plánech.“ prohlásila Kirsti Kolthoff, prezidentka EWL.

EWL uvítala přijetí dokumentu Roadmap for equality between men a women a těší se na úspěšnou implementaci při dosahování Lisabonských cílů. Zvláště musí být posílena genderová dimenze Lisabonská strategie.

Zdroj: www.womenlobby.org - European and International news in Brief March 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!