www.padesatprocent.cz › Evropská unie chce zaměstnat více žen na vedoucích pozicích

Evropská unie chce zaměstnat více žen na vedoucích pozicích

Evropská komise si dala za cíl v roce 2006 zaměstnat více žen na manažerských a dalších administrativních pozicích. 0d roku 1995 vyhlašuje Evropská komise roční cíle pro nabírání a jmenování žen do manažerských pozic. Navzdory pokroku v posledních letech zůstávájí ženy na této úrovni stále podreprezentovány. Pro rok 2005 byly nastaveny tři cíle:
1) ženy by měly tvořit alespoň 20 % na pozicích vyšších manažerů. Tento cíl byl s 32,8 % zastoupením žen na této úrovni dosažen, a to hlavně díky jmenování velkého počtu žen při zvětšení EU (40 % nově jmenovaných žen pochází z mladých členských států EU, oproti 27 % žen ze starých členských států).
2) ženy by měly tvořit alespoň 30 % na středních manažerských pozicích. Tohoto cíle nebylo dosaženo: ženy jsou na těchto pozicích zastoupeny pouze 24,4 %.
3) v administrativních pozicích by mělo být stejné množství žen a mužů. Tohoto cíle bylo s 51,4% žen také dosaženo. Komise si pro rok 2006 nastavila ještě ambicióznější cíle: 25 % žen ve vyšším managementu, 30% ve středním managementu a 50 % na administrativních nemanažerských pozicích. V současné době ženy tvoří 48,4 % zaměstnanců Evropské komise.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!