www.padesatprocent.cz › Europoslankyně za ČR: Zuzana Brzobohatá

Europoslankyně za ČR: Zuzana Brzobohatá


Jednou ze 4 zvolených českých žen ve volbách 2009 byla Zuzana Brzobohatá (ČSSD). Paní Brzobohatá kandiduje i v roce 2014.

Zuzana Brzobohatá

europoslankyně 2009-2014

poslankyně PS PČR 2008 - 2009

členka ČSSD


Ing. Zuzana Brzobohatá je v současné době úřadující poslankyní Evropského parlamentu, byla zvolena roku 2009 na funkční období 2009-2014, za stranu ČSSD, jejíž členkou se stala roku 1998. Narodila se 11.července 1962 v Brně. Pracovala jako učitelka výpočetní techniky na střední škole a odborném učilišti (1995-2000). Mezi léty 1998-2010 se angažovala ve správě města Tišnova. Od roku 2002-2006 byla ředitelkou kabinetu ministra financí. Také zastávala pozici poslankyně od roku 2008 do června roku 2009. Jako zastupitelka Jihomoravského kraje působila ve funkci mezi léty 2008-2012.

Od roku 1990 se angažuje v Hnutí Brontosaurus, což je české občanské sdružení zabývající se ochranou přírody. Je zastánkyní podpory aktivního občanství a aktivního stárnutí. Mimo jiné se zabývá tématem rovného odměňování pro ženy a muže.

Vzdělání:

Vystudovala Fakultu elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně, obor počítače (1985). Roku 1996 dokončila své postgraduální studium oboru počítačové sítě na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a také na Fakultě stavební VUT obor učitelství odborných předmětů (1999).

Evropský parlament:

Zuzana Brzobohatá je členkou politické Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a také již zmiňovanou členkou ČSSD. Svým podpisem deklarace Žádná moderní evropská demokracie bez rovnoprávnosti pohlaví vyjádřila podporu pro rovné zastoupení žen a mužů v Evropském parlamentu, obecně v politice a v soukromém sektoru. Také hlasovala proti přijetí navrhované dohody ACTA.


Jako poslankyně Evropského parlamentu působí v Rozpočtovém výboru, ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, v Delegaci pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru. Dále pracuje jako náhradnice ve Výboru pro ústavní záležitosti a Delegaci pro vztahy s Japonskem.

Zdroje:

Wikipedie

Brzobohata.cz

Stránky Evropského parlamentuSdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!