www.padesatprocent.cz › Europoslankyně za ČR: Olga Sehnalová

Europoslankyně za ČR: Olga Sehnalová


Poslední z bývalých českých europoslankyň je členka ČSSD Olga Sehnalová. Zvolena byla v roce 2009 a kandiduje i v roce 2014.

Olga Sehnalová

europoslankyně 2009-2014

místostarostka Kroměříže 1998-2014

zastupitelka Zlínského kraje 2008-2012

členka ČSSDMUDr. Olga Sehnalová, MBA. je současnou europolitičkou a lékařkou. Pracovala jako lékařka na oddělení anesteziologie a resuscitační péče v Kroměřížské nemocnici a.s. od roku 1995. Působila jako Členka Ústředního výkonného výboru ČSSD (1995-2003; od roku 2005); Místopředsedkyně Sociálně demokratických žen (2001-2002). Místostarostka města Kroměříže od roku 1998; členka zastupitelstva Zlínského kraje od roku 2008. Členka Výboru pro komunikační strategii EU při MZV ČR (2000-2001); členka Řídícího a monitorovacího výboru pro NUTS II Střední Morava (2000-2002); předsedkyně Národní sítě Zdravých měst ČR (2003-2004); členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj a předsedkyně Výboru pro komunikaci (2003-2004).

Vzdělání:

Titulu MUDr. dosáhla na Lékařské fakultě Masarykovy University v Brně, v oboru všeobecného lékařství (1987-1995). Atestaci I.stupně získala roku 1998 z anesteziologie a resuscitační péče, ze které roku 2008 docílila specializované způsobilosti. Mezi léty 2003-2005 vystudovala Brno Business School, kde obdržela titul Master of Business Administration.

Evropský parlament:

V rámci politických skupin EP je členkou Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v EP a členkou ČSSD, za kterou byla do své současné funkce zvolena. Hlasovala proti přijetí dohody ACTA. V rámci svého působení se věnuje otázkám ochrany spotřebitelů, především ochraně před agresivními obchodními praktikami a klamavou reklamou. Také se zabývá problematikou dvojí kvality potravin v zemích Evropské unie. Olga Sehnalová se vyjádřila proti častějším kontrolám vozidel, jak je navrhovala Evropská komise (starší auta by se musela na technickou kontrolu dostavit mnohem častěji). Sama podporuje sjednocení předpisů, aby byly technické kontroly ve všech státech stejně poctivé. Mezi její další stanoviska patří podpora zavedení kvót do vedení podniků. V Evropském parlamentu působí jako místopředsedkyně Delegace pro vztahy s Izraelem, dále je členkou Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Jako náhradnice zasedá ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou, Delegaci pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN).

Zdroje:

Wikipedie

Sehnalova.cz

Stránky Evropského parlamentuSdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen