www.padesatprocent.cz › Europoslankyně za ČR: Andrea Češková

Europoslankyně za ČR: Andrea Češková


Za ODS byla v období 2009 - 2014 jako jediná žena zvolena Andrea Češková.

Andrea Češková

europoslankyně 2009-2014

zastupitelka Praha 5 1998 - 2009

členka ODS


JUDr. Andrea Češková je advokátkou, političkou, bývalou podnikatelkou a současnou poslankyní Evropského parlamentu za ODS. Narodila se 18. října 1971 v Praze. Členkou ODS se stala roku 1998. Mezi léty 1998-2009 působila jako zastupitelka ODS v městské části Praha 5.

Vzdělání:

Roku 1995 vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze.

Evropský parlament:

Do Evropského parlamentu byla Andrea Češková zvolena roku 2009 za ODS. Mimo své členství v ODS, je členkou politické Skupiny Evropských konzervativců a reformistů. Zasedá ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, v Delegaci pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem. Pracuje jako náhradnice ve Výboru pro ústavní záležitosti. V rámci svého působení se zabývá otázkou slaďování profesního a rodinného života žen a s tím souvisí tématikou předškolní péče o děti a bojem proti násilí na ženách a dětech.

Andrea Češková se vyjádřila proti navrhované směrnici EU na minimálně 40 % zastoupení obou pohlaví v dozorčích radách. Argumentuje zvýšením administrativní zátěže podniků. Za přirozenou cestu ke změně genderových stereotypů považuje osvětu ve sdělovacích prostředcích, vzdělávacím systému a informační kampaň. Kvóty by, podle ní, mohly ženám ublížit. Jako alternativní řešení navrhuje zvýšení pozitivního obrazu političek v médiích a celkové propagace úspěšných ženských vzorů. Podporuje vyvážené zastoupení žen a mužů v rozhodovacím procesu, ale je proti legislativním opatřením jako je zavedení kvót. Také se zabývá rovným odměňováním žen a mužů. Pro zmírnění této platové diskriminace navrhuje zavedení legislativy, která by ošetřovala rovné pracovní podmínky a předpoklady pro založení rodiny.

 

Zdroje:

Wikipedie

Ceskova.cz

Stránky Evropského parlamentuSdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!