www.padesatprocent.cz › Diskusní fórum na téma "Zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích"

Diskusní fórum na téma "Zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích"

Ve čtvrtek 24.11.2005 mezi 17. a 19. hodinou proběhlo v krajském úřadu Středočeského kraje neformální diskusní fórum na téma „Zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích“, kde se sešly, kromě KSČM, zástupkyně parlamentních i neparlamentních politických stran, aby si vyměnily zkušenosti s působením v politice. Kromě členek (a jednoho člena) ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Evropských demokratů a strany Rovnost Šancí se jí účastnily i ženy z neziskových nevládních organizací a z akademické obce.

Účastnice se v závěru setkání shodly na společném stanovisku:

Počet žen v české politice je velmi nízký. A to na všech úrovních. Obecně je možné říci – čím vyšší politická funkce, tím menší šance pro ženy být na tuto funkci nominována. Přestože ženy tvoří přibližně 26–52% členské základny politických stran, jsou podreprezentovány jak ve vedení politických stran, tak v klíčových stranických orgánech rozhodujících o nominacích na stranické kandidátky.

Považujeme tento stav za neodůvodnitelný a apelujeme na vedení jednotlivých politických stran, aby v současném předvolebním období respektovala genderovou rovnost a sestavovala kandidátky takovým způsobem, který by umožnil ženám stejnou míru politické reprezentace jako mužům. K dodržování rovnosti pohlaví na všech stupních rozhodování se ČR jako signatářka mezinárodních dokumentů (OSN, EU, RE) zavázala.

Jako možnou cestu naplnění principů rovnosti na kandidátních listinách vidí většina účastnic zavedení vnitrostranických kvót, které se jako pozitivní akce osvědčily a jsou používány v mnoha zemích celého světa. Se zavedním kvót při neformálním hlasování souhlasilo 27 ze 35 účastnic, proti bylo 8 účastnic. Nikdo se nezdržel hlasování. Zároveň si účastnice uvědomují, že pouze kvóty situaci nevyřeší a potřeba je i celková změna v chápání společenské role žen. Účastnice se rovněž shodly, že pro zvýšení počtu žen v politice je potřeba vzájemná spolupráce napříč politickým spektrem a vyjádřily přání pokračovat v podobných setkáních.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!