www.padesatprocent.cz › Diplomacie v zemích V4: Stále pánský klub

Diplomacie v zemích V4: Stále pánský klub

Ze zemí V4 jsou ženy zastoupeny v diplomacii velice málo. Nejvyšší poměr tvoří v ČR. Stále ovšem české diplomatky tvoří jen pouhých 17 % oproti 83 % diplomatů. Pro srovnání v Norsku tvoří ženy podíl rovnou dvojnásobný, a to 36 %.

Velvyslanecké posty ve všech zemích V4 zaujímají z více jak 80 % muži. Nejméně velvyslankyň je v Maďarsku (5 %). Vyrovnanému poměru se ze zemí V4 nejvíce blíží Česká republika, ale i tak zde velvyslankyně tvoří pouze 16 % z celkového počtu. Ve všech zemích V4 však ženy téměř chybí ve vedení klíčových diplomatických misí (EU, Německo, USA, Velká Británie a Rusko).

Zatímco například ve Velké Británii ženy mohly reprezentovat svou zemi v zahraničí už od roku 1946, v zemí V4 se s prvními ženami v diplomacii setkáváme až po roce 1989. Rok 1989 sliboval v diplomatických službách velké změny, staré generace diplomatů, školených většinou v Moskvě, vystřídala generace s pestřejší zahraniční zkušeností a kvalitní jazykovou přípravou. Přestože po roce 1989 se ženy začínají na poli diplomacie objevovat, obecně lze říci, že muži byli stejně nahrazeni zase jinými muži. I po převratu tedy nadále ve všech zemích V4 tvořili více než 85 %.

"25 let po převratu a normy, které by postihovaly sexismus namířený proti ženám, se stále neproměnily. Bývalý maďarský ministr zahraničních věcí a profesor na CEU Péter Balász v rozhovoru pro kritický týdeník Magyar Narancs uvedl: ‚Když žena říká ne - myslí tím možná, když říká možná - myslím tím ano. Pokud říká ano, není pravou ženou. Když diplomat říká ano - myslí tím možná, když říká možná - myslí tím ne. A diplomat, který říká ne, není pravým diplomatem.‘ Tento citát jen ukazuje, s jakými překážkami se ženy v diplomacii potýkají, protože prostě nejsou brány vážně z důvodu svého ženství." uvádí profesorka Andrea Pető ze Středoevropské univerzity v Budapešti.

"Existuje několik strategií, jak vyrovnanějšího zastoupení žen dosáhnout. Například mentoringové programy, které nejen kultivují schopnosti a kvalifikaci žen, ale dávají prostor k síťování, což je velmi důležitý proces na cestě k získání kýžené pozice. Prvním krokem je ale vždy vedení evidence. Bez podrobných výzkumů by celé téma vyrovnaného zastoupení žen v rozhodovacích pozicích bylo možné shrnou ze stolu se slovy, že nerovnost prostě neexistuje. Čísla však ukazují pravý opak," dodává ředitelka Fóra 50% Jana Smiggels Kavková.

Srovnávací studii provedl tým neziskových organizací Fórum 50 % (ČR), Demokrácia v strednej Európe (SK), Kongres žen (PL) a Maďarská ženská lobby.

Kontakt pro více informací:

Mgr. Gabriela Fatková, PhD. (gfatkova@gmail.com, 723298449)
Mgr. Veronika Šprincová (sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787)

Celou analýzu Andrey Pető v angličtině si můžete přečíst ve V4 Revue: Why are there so few women in V4 diplomacy?

Článek vznikl v rámci projektu Vzdělávání v oblasti příčin a následků genderové (ne)rovnosti ve střední Evropě, financovaného Evropskou unií.

erasmus-_logo.png


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

květen 292018
červen 62018