www.padesatprocent.cz › Dánská pomoc české politice

Dánská pomoc české politice


Další článek o mentoringovém programu vyšel v místních novinách v dánském Silkeborgu. Jak si vede česko dánská dvojice Britta Bang a Zuzana Kyliánová?

"Český systém školství se zcela jistě může něčemu přiučit u dánského", konstatovala Zuzana Kyliánová poté, co navštívila technickou školu a gymnázium v Silkeborgu.

Kyliánová je česká politička, která se zajímá o školství ve své zemi a která v současné době spolupracuje se svou dánskou mentorkou Brittou Bang, bývalou členkou městské rady ze strany Venstre. Ta se jí snaží pomoci, aby při volbách v Česku v říjnu příštího roku dosáhla zvolení do krajského zastupitelstva. Obě ženy jsou účastnicemi projektu, jehož cílem je dostat do politiky více žen. Za projektem stojí nezisková organizace Fórum 50 % za podpory Dánského velvyslanectví v Praze a Norských fondů. “Byla jsem v Praze v říjnu spolu se čtyřmi dalšími ženami z Dánska a pěti ženami z Norska. Absolvovaly jsme interview, po kterém každá z nás dostala přidělenou jednu českou političku. Teď jsme jejich mentorkami“, přibližuje Britta Bang.

"Prohrála jsem poslední volby do městské rady a to mne dost zklamalo. Myslela jsem si, že už nikdy nebudu kandidovat, ale pak jsem se seznámila s Brittou, která se stala mou mentorkou. Podpořila mě a přesvědčila, že mohu být zvolena v příštích volbách." Zuzana Kyliánová, česká politička

Už před schůzkou v Praze bylo vybráno deset političek pro tento projekt, který bude trvat rok a půl. Britta Bang a Zuzana Kyliánová teď budou společně pracovat na přípravě k volbám, ve kterých bude Zuzana usilovat o místo v krajském zastupitelstvu což je volený orgán odpovídající regionální radě v Dánsku. Obě ženy se poprvé setkaly v Praze krátce poté, co se Zuzaně Kyliánové nepodařilo znovuzvolení do městské rady. V té době neměla téměř žádnou chuť věnovat se dál politice, ale Brita Bang jí přesvědčila, aby boj nevzdávala. Zasadit by se Zuzana chtěla například o modernizaci českého školství. Kdyby to záleželo jen na ní, provedla by v oblasti školství velké změny. “Přála bych si, abych byla znovu mladá a mohla studovat tady“, říká Zuzana Kyliánová poté, co spolu s Brittou Bang absolvovala prohlídku gymnázia v Silkeborgu.

Zuzana Kyliánová je konzultantkou pro vedení různých firem, pro které často organizuje projekty, týkající se rozvoje nebo vzdělání. V této oblasti má mnoho zkušeností. “Jsem typ, který rád rozhoupá loďku a dělá vlny, aby tím něco změnil a ovlivnil mentalitu lidí. Ovšem ne každému se to zamlouvá“, vypráví Kyliánová. Britta Bang je průběžně v kontaktu se Zuzanou Kyliánovou a dává jí jak dobré rady, tak zpětnou vazbu na některé její politické aktivity. A v červnu ji zase navštíví v Praze. “Pro mě je velmi zajímavé pracovat s političkou, která se sama pohybuje v úplně jiných podmínkách, než máme v Dánsku“, říká Britta Bang.

Text a foto : Jesper Rosenquist

Překlad: Dana Schmidt 

Článek vznikl v rámci projektu "Ženy a muži v rovnováze". Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen